جوکهای خیییییییییییلی خنده دار ،خنده در حد ترکیدن ۵

پیرمرد به تعمیرگاه موبایل رفت با دستان لرزان گوشیشو از جیبش درآورد داد به تعمیرکار

 

.
تعمیرکار که فهمیده بود قضیه چیه گفت : پدر جان گوشیت خراب نیست شاید بچه هاتون سرشون شلوغه زنگ نمیزنن
.

پیرمرد با صدای خسته گفت : زر نزن مموری هش گیگ گرفتم هایده بریزی

 

سوار تاکسی شدم گفتم چ خبر از اوضاع خاورمیانه..؟

 

 

 

گفت پیاده شو سوار تاکسی زرده شو من تخصصم فساد در فوتباله!

 

در داروخانه
ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ با زبان ساده ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺸﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ
ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ؟
ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ ﻫﺎ ….

ﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ ، ﺩﺳﺘﺎﻡ ﺯﺑﺮ ﺷﺪﻩ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﻢ ….

ﺍﮔﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺪﻩ ..
ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ،ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺵ ﯾﺦ ﺯﺩ ..
ﭼــﻪ ﺣﻘﯿــﺮﻭﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳــﺖ ﺁﻥ ﮐﺴــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻐــﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ !

ﭼــﺮﺍ ﻛـــﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧــﺞ ، ﺷــــﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑــﺎﺯ ، ﻫـﻤــﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒــﻪ ﻗــــﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـــﺪ.
جایگاه شاه و گدا ،
دارا و ندار ، قبراست…
انسانیت هست که به یادگار می ماند…

 

ایرانیه ﺍﺯ ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :
ﺑﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ؟؟؟

ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﮔﻔﺖ : ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ!!!
ایرانیه ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺶ ﮐﻨﯽ؟؟؟
ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﮔﻔﺖ : ﺍﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ !!!
ایرانیه ﮔﻔﺖ:ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﮏ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ!! ؟
ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﮔﻔﺖ : اگر بگم
غلط کردم ﻭﻟﻢ میﮐنی

ایران مهد دلیران…

 

ﺩﻭﺑﻠﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ..ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﺩﺍﺩ ﺯﺩ … ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ۲۰۶…

 

 

 

ﺁﺏ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻡ … ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﻭﺍﻧﺘﯿﻪ …ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ? !

 

ﻣﻠﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺨﺪﺍ

 

زن: بلند شو اذون صبحه

مرد: قضا شو میخونم

 

 

 

زن : خدا گفته وقتی میتونی باید سروقت بخونی

مرد: خدا گفته ۴ تا زن هم میتونی بگیریاااااا

زن : بخواب، خدا بخشندست عزیزم

 

وقتی خونه باباتی، میگن بزار بری خونه شوهر بعد هر غلطی خواستی بکن…
وقتی هم اومدی خونه شوهر میگه فکر کردی خونه باباته که هر غلطی بکنی؟

 

لطفا مسوولان رسیدگی کنند ما کجا غلطامونو بکنیم؟

(انجمن زنان مظلوم)

 

تست هوش
اگر شما فکر می کنید که جزو افراد باهوش هسیتید بگویید اشبتاه در کجاست؟
۱۲۳۴۵۶۷۸
۱۲۳۴۵۶۷۸
.
.
.
.

.
.
.
یعنی الان شما روی این موضوع تمرکز کردید؟!
من نگفتم که اشبتاه در اعداد است !!!

کلمه هستید ”هسیتید” و کلمه اشتباه ”اشبتاه” نوشته شده بود!!

پس بهتر نیست برگردیم از اول راهمنایی بخونیم؟؟؟؟!!!

حتی کمله راهنمایی رو هم اشتباه خوندی!

پس بهتره برگردیم اول دبستان چون کلمه ”کمله” رو هم اشتباه خوندی!!

پس برگردیم از مهد کودک بخونیم !!
.

 

حتی کلمه مهد کودک هم اشتباه بود !!

چرا برگشتی بالا رو نگاه کردی؟؟!

بزار زنگ بزنم یبمارستان روانی ها

کلمه بیمارستان هم اشتباهی بود؟؟!!!

الوووووو اروژانس یکی بیاد اینا رو ببرهههههههه !!
.
.

هههههههههه حتی نمتیونی کلمه اورژانس رو بخونی.
دیدی “نمیتونی” رو هم درست نخوندی !

من دیگه حرفی ندارم…

 

 

وﺻﻴﺖ ﻛــــــﺮﺩﻡ

ﻭﻗﺘﻲ ﻣـُـﺮﺩﻡ

ﻋﻴﻨﻚ ﺩﻭﺩﻳﻤــﻮ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﺎﻙ ﻛﻨﻦ!

 

 

 

 

ﻧﯿﺲ ڪه ﻫﻤـﺶ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ…
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ چشام ﺣﺴــــﺎااﺱ.

 

‏کچل شدین دیگه بی‌خیال شین بی‌خودی پولتون رو خرج مو کاشتن نکنین.

 

 

کلی خرج میکنی آخرشم بهت می‌گن: همون کچله که مو کاشته

 

یارو دوست دخترش، ولش میکنه

 

میخواسته کم نیاره میگه :

 

فکرکردی کی هستی ؟

بدبخت !!

از تو بهتر منو ول کردن ،
تو که هیچی نیستی !

 

حیف نون از همسرش می پرسه:

 

 

 

 

 

 

از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی یا مثل خر کیف می کنی؟

 

دیشب ﺩﻣﻪ مسجد ﺑﻮﺩﻡ، ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﯿﻎ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ!
ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻮ ﺩﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﺶ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ؟
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻦ: ﻧﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ مسجد، ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺮﮐﯽ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺑﺨﺘﺶ ﺑﺎﺯﺷﻪ

 

تربیت فرزند در خارج :

 

پسرم اگر کسی اذیتت کرد تو سعی کن با شعور و شخصیت خودت بهش بفهمونی که کارش اشتباه بوده ,هرگز با کسی دعوا نکن …

 

و حالا تربیت فرزند در ایران :

پخمه نباش , یه جوری بزن پدرسگو صدای سگ بده …

 

یارو با چشم کور و پاى فلج به حج رفت و به شیطان سنگ زد
.
.
.

 

 

شیطان ازش پرسید:

چشمت چشه؟

گفت:خدادادى کورم!

شیطان:پات چشه؟

گفت:خدادادى فلجم!

شیطان گفت:پس من چکارت کردم که به من سنگ میزنى نکبت !!

 

هرکی بوده آشنا بوده…..چیست؟

 

 

اولین حرفی که ایرانیا بعد از یه دزدی میزنن….
ینی اینقد به اشناها و فامیل ارادت داریم

 

 

مورد داشتیم دختره

به پسر گفته ؛
ﺗﻮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ
ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ ؟؟

 

ﭘﺴﺮه ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ؟!
ﺩﺧﺘﺮه؛ ﻧﻪ ، ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ !

 

 

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻬﻤﺰﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﺎ ﺭﯾﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺭﺍ
ﻧﺨﺸﮑﺎﻧﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ.

 

 

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻢ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ یکی ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ..!

 

پسره رفت خواستگاری رفتن تو اتاق با هم حرف بزنن، دختره با عشوه میگه: من قصد ازدواج ندارم

 

پسره هم کم نیاورد گفت :

منم همینطور…

 

فقط اومدم خونه تون موز بخورم

 

سوار تاکسی بودم

دخدره بغل دستم نشسته بود
یه بسته آدامس از کیفش دراورد
یکی خودش خورد،یکی هم داد به من!
بعدش یه کاغذ گذاشت تو جیبم
یه لبخند زد پیاده شد و رفت…

فک کردم شماره شو داده
پیاده که شدم،کاغذ و باز کردم
دیدم نوشته:

 

جون مادرت مسواک بزن

 

کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود، ثروتمندی مغروری به او رسید و با تکبر گفت:

بکار، که از تو کاشتن است و از ما خوردن!

 

کشاورز نگاهِ معناداری به او انداخت و گفت:

 

دارم یونجه میکارم!

 

بدرقه شوهر در فرهنگ ملل:

آمریکایی: عزیزم امیدوارم روز موفقى داشته باشى.
انگلیسى: عزیزم براى نوشیدن چایی عصر بیصبرانه منتظرتم.
فرانسوى: عزیزم تمام روز بفکرتم تا برگردى.

 

ایرانی : دارى میرى این اشغالها رو بزار دم در
آشغالا یادت نره
آشغالا
هوی آشغالارو ببر
هووووووووووووووووووو .. .رفت عنتر

 

میدونی چینی ها به دوقلو چی میگن؟
.

.

این چون اون، اون چون این!

نمی دونستی نه؟ خارج کشور نرفتی ک عزیزم

 

گروه تلگرام در ایران:

کاظم: سلام خوبین؟
کاظم: کسی نیست؟
کاظم: مثل اینکه کسی نیست. من برم بخوابم. شبتون بخیر بای

۳دقیقه بعد…

 

نازنین: س
علی:سلام به روی ماهت !
قاسم:به به سلام نازنین خانوم خوبین؟
جواد:سلام جیگر بیا pv کارت دارم
حسن: نازنین جون اصل میدی؟
علیرضا: سلام نازنینم، خوبی

 

نازنین: من همون کاظمم لاشییاااا

 

پیغام یکی از دوستام از جهنم .

.

 

 

هر کاری دلتون میخواد بکنین جا نداره مام رو دیوار نشستیم

 

قبل از اذان صبح:

زن: رضا پاشو سحره‼️
مرد (خواب آلود): بگو فردا بهش زنگ میزنم

 

 

رحم الله من یقرا فاتحه مع الصلوات!

 

در یک فیلم خارجی زنی به شوهرش یک سیلی زد.
شوهرش گفت: عزیز دلم واسه چی میزنی
گفت: برای اینکه ببینم چقد دوسم داری
شوهر زن را بغل کرد و یک عالمه بوسش کرد
زن ایرانی این حرکت را تقلید کرد و یک سیلی به شوهرش زد

 

 

زن را وقتی غسل میدادند هنوز لبخند به لب داشت
بازگشت همه به سوی اوست.

 

عصر حجر

عصر ارتباطات

عصر اطلاعات

عصر فن آوری

عصر تکنولوژی

عصر دیجیتال

 

همه اینا ثابت میکنه که پیشرفت بشر همیشه در عصر اتفاق میفته
و از صبح زود بیدار شدن هیچکس به جایی نمیرسه
پس تا لنگ ظهر بخوابید

 

همسایمون زنگ خونمونو زده، رفتم درو باز کردم!

 

میگم سلام بفرمایید
میگه: سلام خونه اید؟
گفتم: نه منو که میبینی آخرین مدل پیغام گیر هستم لطفا بعد از شنیدین صدای بوق، پیغام خودتان را بگذارید…!!!

 

دانشمندان دریافتند
نگاهِ مردان به سالگرد ازدواج مانندِ …..

 

 

 

نگاهِ گوسفند به عیدِ قربانه…

 

دقت کردین زن و شوهرا وقتی با هم خوبن به هم میگن
دیونه
غلط کردی
بیشور
خل و چل

 

 

وقتی باهم بد میشن :
شما خودت فرمودی
نخیر آقای محترم
هر طور میلتونه خانم

مملکت نیست که دیوونه خونس

 

مورد داشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زنه به شوهرش گفته:
عزیزم پس فردا سالگرد ازدواجمونه … یه گوسفند قربونی کنیم…
مرده گفته : نه مخالفم، چرا باید تاوان اشتباه یه خر رو گوسفند بیچاره بده
تشیع جنازش شلوغ بود

 

به یک مترجم با سابقه و زبر دست…

ترجیحا خانم

 

جهت ترجمه اس ام اس های دوست دخترم نیازمندم…

نمونه :
(پیسی میسی، تجایی؟
جلا حال عجیجتو نمیپلسی؟)

هر صفحه ۵هزار تومن!!!

 

خنده متولدین ماه ها :

 

فروردین: اکثرا پوزخند میزنند بس که مغرورا
اردیبهشت : با صدای بلند میخندند امادلنشین
خرداد :بسیار زیبا و دلنشین میخندند این ادما
تیر:بخاطره شخصیته مهربونشون از ته دل قهقهه میزنن
مرداد:این افراد کلا دیوانه وار میخندند
شهریور : لبخند ملیح و زیبایی دارن
مهر : زیاد نمیخندد ولی وقتی بخندد پخش زمین
میشود
آبان: با عشوه میخندد
آذر :خنده های زورکی دارن فقط
دی: همیشه خندان است
بهمن :خنده هایی آرام و ناز دارن این خوشکلا

 

خنده متولدین ماه ها :

 

فروردین: اکثرا پوزخند میزنند بس که مغرورا
اردیبهشت : با صدای بلند میخندند امادلنشین
خرداد :بسیار زیبا و دلنشین میخندند این ادما
تیر:بخاطره شخصیته مهربونشون از ته دل قهقهه میزنن
مرداد:این افراد کلا دیوانه وار میخندند
شهریور : لبخند ملیح و زیبایی دارن
مهر : زیاد نمیخندد ولی وقتی بخندد پخش زمین
میشود
آبان: با عشوه میخندد
آذر :خنده های زورکی دارن فقط
دی: همیشه خندان است
بهمن :خنده هایی آرام و ناز دارن این خوشکلا

 

اسفند : ظریف میخندد خیلی گوگولین

 

‏دخترخالم به شوهرش گفت سحر صدات کنم؟
شوهرش گفت نه عبدالله صدام کن
بعد نیم ساعت مثل اسب آبی خندید!
شوهرخالم ازم پرسید دیه تو ماه رمضون چقدره؟

 

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺯﺕ ﺗﺸﮑﺮﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﺑﯿﻊ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﺭﺑﯿﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ، ﺟﻤﺎﺩﯼ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﺟﻤﺎﺩﯼ ﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ,

دیگه ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ!

خیلی عزیزی، جبران می کنم.

 

اس ام اس عاشقانه یک مرد ایرانی به زنش:
میدونی فرق تو با فرشته چیه ؟
فرقی ندارین فقط تو مهربون تری
.

 

 

پاسخ زن :
فرشته جونت ناراحت نشه اینجوری میگی …. نکبت . . .

 

شب عروسی دختره فامیلای عروس میخوندن

 

نون و پنیر و نعنا…مادر عروس شد تنها….

 

 

 

پدر عروس از ته خونه داد میزنه میگه
نون و پنیر و پونه…پس من خرم توخونه…؟؟؟

 

ﺳﺮﻛﻼﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ:

 

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺸﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻤﯿﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ !!!

ﮔﻔﺖ: ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﯼ ؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ

ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﮐﻼﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻦ !!!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ …

ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ

 

ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺵ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟؟؟

ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﺪ ﺳﺎﯾﺰﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ !!!

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺬﻑ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺣﺬﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟؟؟

ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻫﯿﭻ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ !!!

ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ: ﺍﺳﻤﺖ

ﭼﯿﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺯﺑﻮﻥ؟؟؟

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ

 

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ

ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﯿﺪﻩ ﭼﯽ؟؟؟

ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻣـــﯿــــــــــــــــــــﺪﻩ ﺟـــﻬــﺎﻥ !!! .

ﮐﻼﺱ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ

ﻣﺎﮊﯾﮑﺸﻮ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ ﺭﺩﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﯾﺪﻡ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﻭ ﺑﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ !!!

ﻭ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ

 

یه خبر خوب

سال ۱۳۹٧ تعطیلات عید فطر میفته شنبه و یکشنبه
۵شنبه و جمعه قبلش هم که تعطیله
میشه ۴ روز
از طرفی ارتحال امام و ۱۵ خرداد هم سه شنبه و چهارشنبه همون هفته است که دوشنبه میشه بین تعطیلی
با پنجشنبه و جمعه
جمعا ۹ روز تعطیلی داریم
خواستم از الآن بگم اگه برنامه شمال دارین هماهنگ کنید منم بیام

 

امروز فراموش کردیم بابامو سحری بیدار کنیم، سر سفره به مادرم گفتم فکر نمیکنی چیزی کمه؟

 

 

گفت نمکدون!!

ینی عشق و محبت موج میزنه بین شون

 

یه بارم با خانواده واسه من رفتیم خواستگارے.

عروس خانم بجای چای ، قهوه اسپرسو آورد .

 

بابام گفت جمع ڪنید بریم … اینا خیلی روشنفڪرن

 

امروز رفتم بیمه برای الحاقیه، میگم اگه ترمزم برید،

 

سرپایینی هم بود، سمت راست ۲ نفر ایستاده بودن و سمت چپ یه پورشه بود چیکار کنم ؟
گفت: خوب معلومه بزن به دو تا آدما چون دیه شون رو بیمه میده ولی اگه بزنی به پورشه بیمه فقط ۵میلیون میده بدبخت میشی .

گفتم واقعا چقدر قوانین تو ایران منطقیه

 

بعد گفت: راستی اگه دیدی زدی به دو تاشون و نمردن ناقص شدن حتما برگرد سه بار از روشون رد شو چون نقص عضو مثل قطع نخاع تا ۷۰۰میلیون دیه داره که بیمه نمیده .
حتما مطمئن شو که مردن !
مملکت گل و بلبل همینه دیگه

 

بــه نوشابه نارنجی میگین زرد

 

به ماهی نارنجی میگین ماهی قرمـز

 

به چراغ راهنمایی نارنجی میگین زرد

با نارنجی مشکلی دارید؟

 

یارو تو تاکسی میگه آخوندها خیلی دزدن,

بغل دستیش میگه درست صحبت کن !
میگه: مگه تو آخوندی؟

 

 

میگه نه من دزدم …

 

بشـــــر هر چی میکشـــه ازکنجکـــــاوی بیش ازحده

خب چیکار داشتی مساحتِ زیرِ منحنــــی چی میشه؟!همون مساحت مربع بس بــود دیگــه

 

دیشب دزد اومده بود خونمون داشت میگشت
بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی
گفت : پول. گرفتم خوابیدم
بعد گفت حالا که اینطور شد مودمو میبرم !

 

هیچی دیگه نصف شبی رفتم پول واسش کارت به کارت کردم

 

موشک نقطه زن فقط دمپایی هایی که مامانا سمتمون پرت میکنن

 

 

هم بردشون بی نهایته هم رادارگریزین و هم مستقیم میخوره به هدف ‼️

 

دیروز داخل پیام به جای سلام نوشتم «س»

 

با باقیمانده وقتم برای چند روز به شمال رفتم

خب لامصبا سلام همش ۴حرفه .
هر۴حرفشم توی یه خط کیبوردن.

 

طرف به نامزدش میگه: عصر میام در خونتون، دو تا بوق میزنم بیا پایین تا بریم…

 

 

 

نامزدش خوشحال میشه میگه: ماشین خریدی؟

طرف میگه: نه، بوق خریدم

 

حیف نون از پارتی برمیگرده ….
میگن خوش گذشت؟
میگه: آره .دخترا خیلی از من خوششون اومده بود، اسم یه گل، رو روم گذاشته بودن

 

 

 

 

هی میگفتن: مونگل باید برقصه

 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ اندیشه اسلامی ﺑﻪ استادم ﮔﻔﺘﻢ :
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺮﻡ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ؟
ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﻭﺍﺟﺒﻪ؟
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ !
.
.
.
ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﻼ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺮﻡ ﺳﺮ ﮐﻼس!!

فکر کنم ﻣﮑﺮﻭه بود، ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﻔﺘم

 

یارو طوطی سخنگو میخره میبره خونه میذاردش روی تاب،تکونش میده،

 

میگه:عزیزم بگو سلام!

 

طوطی میگه: نکن کثافت، میفتم..

 

بزرگترین تناقض زندگی من اون معلمی بود که کل سال واسه یه قرون دوزار درآمدِ بیشتر ،سگ دو میزد…..

 

 

 

اما موضوع انشاء رو میگفت: علم بهتر است یا ثروت!؟

 

خری به درختی بسته بود.
شیطان خر را باز کرد
خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
زن همسایه وقتی خر را درحال خوردن سبزیجات دید ؛تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.
صاحب خر وقتی صحنه را دید ؛عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد.
صاحب خر را از پای دراورد.!
به شیطان گفتند چکار کردی؟!!!.
گفت من فقط یک خر را رها کردم!

نتیجه:هرگاه میخواهی یک مملکت را خراب کنی خران را آزاد کن.

حکایت آشناییست

 

اعتراف میکنم یه بار تو کوچه سفره افطاری پهن کردن

منو دعوت نکردن

 

 

از لجم ضبط رو بردم پشت بوم ۵دقیقه قبل اذون ،اذون رو پخش کردم

 

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.