دعا و آیات فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۶۲

خواص دعای جوشن کبیر به تفکیک بند به بند

بند ۱- برای روزی است ؛هر روزخدا را با اسما بخوانید .
بند ۲- اگر در مهلکه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در برنامهای واقع شده اید که بیرون آمدن از آن مشکل است .
بند ۳-در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تکرار کنید .
بند ۴- برای ایجاد جاه و مقام .
بند ۵- برای نزدیک شدن به خدا
بند ۶- برای خشوع دل و تواضع پیدا کردن در مقابل خدا .
بند ۷- یا غافر الخطا یا برای روزی حلال .
بند ۸- یا ذالحمد ؛برای نعمت و یا اگر کسی در وعده اش همیشه تعلل میکند .
بند ۹ –برای ایجاد محبت .
بند ۱۰-یا صانع کل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی که بد دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید .
بند ۱۱ –یا عدتی عند شدتی برای گشایش وآسانی در کار مهمی که بدنبال آن هستید .
بند ۱۲- یا علام الغیوب برای گشایش بخت .
بند ۱۳- برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه .
بند ۱۴- برای ایجاد آرامش در کسی که یاغی و عصیانگر است بند ۱۵- برای جریان افتادن سریع کاری و جلوگیری از امروز و فردا کردن .
بند ۱۶- برای از بین رفتن ترس از نکیرو منکر .
بند ۱۷- برای آسان شدن کار .
بند ۱۸- اگر با شخص مهمی کار مهمی دارید .
بند ۱۹- برای آسان گذشتن از پل صراط .
بند ۲۰- برای حفظ ایمان .
بند ۲۱- برای از بین رفتن درد وغم .

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بند ۲۲-
بند ۲۴ برای آسان شدن کارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از شروع .
بند ۲۶- برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت خانه خدائید روزی ۲۱ مرتبه این را بخوانید .
بند ۲۷و ۲۸- برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف .
بند ۲۴و۳۰- برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن .
بند ۳۱و۳۲- برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت .
بند ۳۴و۳۵- برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر .
بند ۳۶و۵۸-برای دفع هر نوع شر .
بند ۳۷- برای حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری .
بند ۳۸و۹۲-برای دفع چشم زخم و نظر بد .
بند ۳۹-برای حفظ مال .
بند ۴۰- برای حمل اسباب و باز کردن مغازه به جهت خوب بودن درآمدش.
بند۴۲- برای دست یابی به رحمت الهی .
بند ۴۳-برای رهای از گناه و معصیت .
بند ۴۵ – برای بزرگ و عزیز شدن .
بند ۴۶- برای آسان شدن امور الهی .
بند ۴۸- زود بلند شدن برای نماز و یا طلب هر ساعتی که میخواهید برای نماز صبح برخیزید .
بند های ۴۹-۷۷-۸۶-برای دفع بلا .
بند ۵۰- برای بیدار شدن در هر ساعتی .
بند های ۵۱-۷۱- برای دفع اجنه .
بند ۵۲- برای رفع ناراحتی اعصاب .
بند ۵۳-۵۴- برای دفع باد سرخ .
بند ۵۵-۹۴- برای رفع سردرد .
بند ۵۶-۵۷-هرگاه کسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت زننده به سختی دچار شود .
بند ۵۹-۹۳-۹۵- برای رفع کمردرد .
بند ۶۰- برای رفع باد شکم .
بند ۶۱-۸۸- برای رفع سرخک .

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بند ۶۲- قبل از وارد شدن به دریا برای ایمنی .
بند ۶۳-۶۶- برای رفع سردرد (دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا چهل و یک بار خوانده شود .
بند ۶۳-۸۰- برای رفع چشم درد .
بند ۶۲- برای رفع زکام .
بند ۶۷- برای بیشتر شدن نور چشم .
بند ۶۸- برای رفع درد بینی .
بند ۷۰-۸۷- برای رفع قولنج .
بند ۷۲- برای رفع درد ساق پا.
بند ۷۳-۷۴- برای رفع درد دهان .
بند ۷۵- برای رفع گوش درد .
بند ۷۶- برای رفع دندان درد .
بند ۷۹- برای رفع درد و سستی بدن .
بند ۸۰- برای رفع درد حلق و حنجره .
بند های ۸۳و۸۵و۹۹- برای رفع کل امراض .
بند ۸۴- قبل از هر کاری خوانده شود .
کمی هم جای ما او را صدا کن ،

دعا برای محتلم نشدن در خواب

فرموده اند هر کس می خواهد در خواب محتلم نشود هنگام خوابیدن ۱۱ صلوات به نیت یازده امام بفرستد و قصد کند چنانچه محتلم نشود صلوات دوازدهم را بعد از خواب بفرستد محتلم نخواهد شد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

مخازن ج ۱ ص ۱۴۰

مختصری از حرز ابی دجانه

برخی معتقدان به وجود جن بر این باورند که این دعا در دفع جن موثر است و این دعا را از پیامبر اسلام می‌دانند که پیامبر، آن را به شخصی به نام ابی دجانه داده است چون شب هنگام جن‌ها ابی دجانه را در منزلش اذیت می‌کردند. (منابع مورد نظر در قسمت «اصل روایت» در همین مقاله آمده است)

اصل روایت ویرایش

در حیاه الحیوان (در باب قنفذ) بیهقی در دلائل النبوه از ابی دجانه که نامش سماک بن خرشه است روایت کرده که من برسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله شکوه کردم از اینکه چون در بستر بخوابم سوتی مانند سوت آسیا و جنجالی چون جنجال مگس عسل بشنوم و پرتوی چون برق، و سر بردارم و در برابر خود سیاهی بینم که بالا رود بدرازی صحن خانه‌ام و دست بپوستش کشم مانند پوست خارپشت است، و به چهره‌ام مانند شراره آتش افکند، فرمود: این جن خانه تو است ای ابو دجانه وانگاه دوات و کاغذ خواست و بعلی علیه السّلام فرمود بنویسد:

(سپس دعا را گفت)

ابو دجانه گفت: نامه را گرفتم و تا کردم و بخانه آوردم و زیر سرم نهادم و شب را آسوده خوابیدم و بیدار نشدم جز از فریاد کسی که می‌گفت: ای ابو دجانه ما را با این کلمات آتش زدی تو را بحق سرورت که این نامه را از ما بردار که ما را بازگشتی بخانه‌ات و در کنارت و در هر جا این نامه باشد نباشد، ابو دجانه گفت: برش ندارم تا رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلم اجازه دهد. ابو دجانه گفت: از این ناله و شیون و گریه پریان که شنیدم شبم دراز گذشت و بامداد نماز صبح را با رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلم خواندم و آنچه آن شب از پریان شنیدم بوی گزارش دادم و هر آنچه هم من بآنها گفتم فرمود: ای ابو دجانه دست از این قوم بردار بدان که مرا براستی فرستاده آنان تا روز رستاخیز درد کشند.

حرزمشهور به حرز أبى دجانه را با خود دارد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحیمِ

هذا کتاب محمّد رسول ربّ العالمین إلى من طرق الدار من العمّار والزوّار إلاّ طارقاً یَطْرُقُ بِخَیرٍ .
أمّا بعد :

فإنّ لنا ولکم فی الحقّ سعه فإن تک عاشقاً مولعاً، أو فاجراً مقتحماً، فهذا کتاب الله ینطق علینا وعلیکم بالحَقِّ ]إنّا کنّا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسلنا یکتبون ما تمکرون.
اُترکوا صاحب کتابی هذا، وانطلقوا إلى عبده الأوثان، وإلى من یزعم أنّ ]مع الله إلهاً آخر لا إلهَ إلاّ هُو، کلّ شیء هالک إلاّ وجهه، له الحکم وإلیْهِ ترجعون [
حم لا یبصرون، حم عسق تعزّمت أعداء الله وبلغت حجه الله، ولاحول ولا قُوَّهَ إلاّ بِاللهِ، ]فَسَیکْفیکهمْ الله وهو السَمیع العَلیم[.

دعا برای محبت
این عمل بسیار غریب وعجیب است درمحبت.
سوره فاتحه الکتاب را بر قند بخواند و سوره انا عطینا الکوثر رابر نبات بخواند و سوره اذا زلزله را بر شکر خام و سوره والعادیات را بر انگبین و سوره اخلاص را بر گزانگبین وسوره ی والتین را بر خرما و سوره الم نشرح را بر کشمش بخواند بشرط آنکه این حلویات در وزن مساوی باشندبا یکدیگر هر یک سوره بخواند بدمد بعد از آن همه را بهم ممزوج نماید و مخلوط و هر کسی که قدری از آن بخورد و به هر کس بدهد آنکس محب و دیوانه ی آن شود اگر ماه رویان عالم به وی عرضه کنند نخواهد اگر ازوی جدا شود دیوانه شود . این عمل بسیار آزموده و مجرب است.

کونوز الاسرار ج ۱ ص ۶۵ و ۶۶

برای گشایش کار و زیاد شدن مشتری

برای گشایش کار این دعا را نوشته و ۹۹ بار بخواند:

منَ العَبدِ الذَلیلِ اِلَی الرَّبِّ الجَلیلِ رَبِّ اِنّی مَسَّنِیَ الضُرُّ وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ

سپس نوشته را در آب جاری بیندازد.

در نسخه ای دیگر آمده است که هنگام انداختن کاغذ به آب بگوید:

اللّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینَ اِفتَح عَلَیَّ اَبوابَ فَضلِکَ وَ جُودِکَ یا اَکرَمَ الاَکرَمین

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

دعا جهت ایجاد محبت بین دونفر

اگر خواهد محبت بین دو نفر در حد عشق باشد هفت تار موے سر مطلوب را با هفت موے
سر طالب گرفته و با هم مخلوط کند و هفت گره بزند و بر هر گره ٌڪہ می زند این آیات را بخواند
و آن موها را نزد خود نگه دارد آن دو عاشق و معشوق خواهند شد و اما آیات این است

حبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّهِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَالأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآب
قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ
فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِین
یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّهٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی
سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَهَ لآئِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیم
هُوَ الَّذِیَ أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ
وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الأَرْضِ جَمِیعًا مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ
حَکِیم
لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ
وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّهً مِّنِّی وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِی

ڪنز الحسینی ص ۵۲ , ۵۳

فراموش کردن شخص

چنانجه بخواهید محبت شخصی راازدل شخصی دربیارید بطوریکه بتواندآن شخص رافراموش کند وبه اصطلاح تبطیل وتبریدعشق باشد و البته در مواردی که دو شخص بصورت شرعی در کنار هم هستند نباید استفاده شود و با داشتن اذن استاد در ساعت سعد این طلسم رو بنویسید.

ب و ا ل ه و ل د ر ک ر صوره وقیل الیوم ننساکم کمانسیتم لقاء یومکم هذاونسی ماقدمت یداه ولقد عهدنا الیء ادم من قبل فنسی ولم نجدله عزماکذالک ینسی فلان زاییده شکم فلانه(مشخصات مرد) محبت ومودت فلانه زاییده شکم فلانه(مشخصات زن)

دعای هفت عشق

اگر خواهید محبت بین دو نفر در حد عشق باشد و این دو نفر همدیگر رو بمعنی واقعی دوست داشته باشند باید این دعا رو در ساعت موافق با طالع نوشته شود و یکی از طرفین همراه خود داشته باشد.آن دوعاشق و معشوق هم خواهند شد.اذن استاد لازم می باشد

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّهِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران / ۱۴)

قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ(آل عمران / ۳۱)

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ(آل عمران / ۱۱۹)

فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ(آل عمران / ۱۵۹)

یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ(بقر / ۱۶۵)

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

هُوَ الَّذِیَ أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الأَرْضِ جَمِیعًا مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ(انفال۶۲/۶۳)

لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ(توبه / ۱۲۸)

چهارتا ذکر قرآنی آرامش بخش که توی زندگیت معجزه ها می‌کنه

۱⃣ -حسبنا الله و نعم الوکیل (برای وقتایی که ترس و اضطراب داری)

۲⃣-لا اله الا انت انی کنت من الظالمین (وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته)

۳⃣-افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد (برا وقتایی که میخوای خدا مکر و حیله دیگران رو در حق تو خنثی کنه)

۴⃣-ماشاالله لا قوه الا بالله (برا وقتایی که طالب زیبایی در دنیا هستی)

هوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحَامِ
کیْفَ یَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ﴿۶﴾

اوست کسى که شما را آن گونه که مى‏ خواهد
در رحمها صورتگرى مى ‏کند هیچ معبودى
جز آن تواناى حکیم نیست (۶)

سوره مبارکه آل عمران
آیه ۶

دعایی برای زن دوم نگرفتن همسر ( ازدواج دوم ننمودن همسر)

فردی که نمیخواهد شوهرش همسر دوم اختیار کند و به نحوی میخواهد که زندگیش به اذن و اراده پروردگار از دوام و استحکام بهتر برخوردار باشد، و مهر و محبت شوهرش هم نسبت به او بیشتر شود، اگر آیه شریفه ذیل را با گلاب و زعفران در سه برگه نوشته، اولی را به مطلوب بنوشاند. برگه دوم را زیر یا داخل بالش مطلوب بگذارد و برگه سوم را با خود به همراه داشته باشد ان شاء الله به اذن باریتعالی به خواست خود خواهد رسید.

آیه شریفه این است:

لا یحل لک النساء من بعد والا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا زوجتک

توجه شود:

اسم خودش و مادرش را هم در ورقه بنویسد و شرایط عمومی نوشتن دعا را رعایت کند.

مثل با وضوء بودن ٬ رو به قبله نشستن حین نوشتن دعا ٬ اصراف عمار را انجام دادن ٬ دعای تبدیل نحس به سعد را خواندن

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

دعایی برای بخت گشایی سریع

دعایی که مذکور می افتد در زمینه بخت گشایی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه این دعا اعتقاد و ایمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یک چهل روز یا دو چهل روز رفع مشکل میگردد. این دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
بر روی یک برگ کاغذ سفید این آیات را نوشته و بر گردن آویزان کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
الم – ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفرلک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر.
بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات.
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله و لا اله الا الله اللهم انی اسئلک من فضلک و رحمتک
فانما بیدک لا علیک احد بیدک وصلی الله علی محمد وآله اجمعین.
بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.