ذکرهای فوق العاده مجرب مشکل گشا ۲۶

دوای_بیخوابی

چون به رختخواب آید
سوره عنکبوت را خالصانه بخواند
بزودی در خواب رود تا صبح و
وقت نماز بیدار نشود

خواص آیات قرآن ۱۲۵

نجات_از_فقر

آیات ۵۵ و ۵۶ و بخشی
از ۵۷ سوره بقره (از اول تا “رزقناکم”)
را بر خاتمی از نقره نقش کند و خاتم
را در انگشت خویش بگذارند

چشمه رستگاری ۳۹۵

مال_فراوان

در روز چهارشنبه دو رکعت
نماز حاجت خوانده سپس ۴۰ بار
سوره کوثر را بخواند به مال
فراوان رسد ان‌شاءالله

کشکول سیاح ۳۰۴/۲

حل_مشکل_خاص

امام علی ؏ ؛
هرگاه مشکلی پیش آمد این
کلمات را بر ۳ تکه کاغذ نوشته
و در آب روان اندازید

هُوَالحافِظُ وَالکافِیُ وَحْدَه

گنج‌های معنوی

نماز_جعفر_طیار

امام رضا ؏ ؛
اگر گناهان کسی که این نماز
را می‌خواند به تعداد شن‌هاى
بیابان و به مقدار کف دریا
باشد خداوند وی را می‌آمرزد

ثواب الاعمال ۴۰

خواص_کدو

هرگاه ڪسے از شما خورشے مے‌سازد در آن ڪدوے بسیار بریزد
چرا ڪہ آن مغز و عقل را مے‌افزاید

مکارم الاخلاق ۳۸۳/۱

رفع_ترس_از_ظالم

به جهت ترس از سلطان
یا هر شخص ظالم یا هر امری ۱۵
بار بگوید هرگز ضرر و آسیبی از
آن جهت به او نرسد

تفسیر زواره باب ختومات

پرنده_بهشتی

امام صادق ؏ ؛
هرڪس این ذکر را زیاد گوید
خدا پرنده اے را از این ذڪر در
بهشت آفریند که خدا را تسبیح
گوید و پاداشش براے او باشد

ثواب الأعمال ۱۲/۲
آشتی_زوجین

هردو اسم شریف یا جامعرا بخوانند
خصوصا وقت ورود به رختخواب هنوز پای خود را دراز نکرده در قلب خود
ده بار به جهت رفع کدورت بخوانند

گل‌های ارغوان ۵۵/۱

رفع_اضطراب_و_استرس

بمدت هفت روز بعد از
هر نماز صبح ۱۰۰ بار بخوان

ربَّ أنّی مَسَّنیَ الضُّرُّ
وأنتَ أرحَمُ الرّاحِمین

رهنماے گرفتاران ۱۸۶

فرزند_دار_شدن

اگر زنی نازا هفت روز
روزه بگیرد و اسم المصور را بر
جامی بخواند سپس در جام آب
پاک ریزد و از آن بنوشد خدا به
او فرزند صالحی عطا کند

خواص اسماء الحسنی ۱۵۳

بدانیم

عوارض استفاده از گوشت
منجمد و گوشت گاو

بروز بیماری روماتیسم و ام اس
تیرگی پوست
سفید شدن زودرس مو

طب و شفاء

رفع_تنگدستی

هر ڪس بخـواهد فقر و
تنگدستے از خـانہ او برود ۴۱ مرتبہ
سـوره مـاعـون را بخواند خود
و فرزندانش محتاج نگردند

صحیفه مهدیه، ص ۷۹

کند_ذهنی

رفـع اختلالات
فڪری و ذهنے

اگر شخصی دچار اختلال
فکر و حواس است امام صادق
فرموده‌اند هر شب به هنگام
خواب این دعا را بخواند

معوذوتین

رفع گـزند
چشـم بـد

اگر شخص هنگام بیرون رفتن از
منزل معوذتین (سوره فلق و ناس) را
بخواند چشم بد به او ضرر نرساند

ختومات و اذکار

رهایی_از_دلشکستگی

امام صادق ؏ ؛
هنگام روے آوردن غم ها و
غصه ها ، بر تو باد گفتن

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ إلّا بِاللهِ

منبع: بحار الأنوار ۲۰۱/۷۸

دعا_درمانی

رفع لکنــت

هر کس زبانش گیر و گرفتگے
داشته باشد ، بنویسید به مشک و
زعفران و بر سر بندد

اسرار المقاصد ۱۷۰

دعای_عیادت_از_بیمار

پیامبر اڪرم ص ؛
هر ڪس نزد بیمارے رفت که
اجلش نرسیده باشد [خالصانه]
این دعا را بگوید [انشاءالله] که
مریض خوب خواهد شد

سوره_درمانی

رفع بدبیــنے

“سوره شورے” را بنویس بر آن
آب بریز آب را با خاک پاک مخلوط
کن و از گِلش ظرفے بساز بعد با آن
به فرد شکاک آب بده

مستدرک الوسائل ۳۱۲/۴

خواص اسماء_ادریسیه

وصال یــــار

این اسم را به مشڪ و زعفران
و گلاب به نام او و مادرش و خود و
مادرت بنویس و در آب انداز و هزار
بار نیز بنیت این نامها بخوان

توصیه قرآن منع_شرابخواری

شنیدے بعضیا میگن الکل
مے خورم چون به ما دروغ گفتن
و سود داره؟ راستش بله داره
اما قرآن میگه شراب نخور چون
ضررش از سودش بیشتره

از آیه ۲۱۹ بقره

شاه_کلید_حل_مشکلات_مالی

جلب روزے زیاد

بهجت عارفان ره ؛
هر ڪس خواستار روزے زیاد
است ، این ذڪر را زیاد بگوید
اول و آخر هم صلوات بفرستد

گوهرهاے حکیمانہ ۱۴

دعای_غریق

امام صادق ؏ ؛
به زودے شبهه‌اے برایتان رخ دهد
و بدون امامے که دیده شود بمانید
در آن زمان نجات نیابید مگر آن که
زیاد دعاے غریق را بخوانید

کمال الدین ۳۵۲/۲

دفع_شر

نجات از همسایه بد

امام حسین ؏ ؛
بعد از نماز مغرب و عشا ۲ رکعت
نماز بجاے بیاور و سپس بگو

جاے فلان نام همسایه را بگو

داروخانه معنوے ۶۳

بهداشت_مو

امام رضا ؏ ؛
کوتاه کردن مو
سنت پیامبران است

الکافے ۳۲۰/۵

ویژه_علاقه_مندان_به_سگ

سگ عین نجاسته …
هر کارے هم بکنے مخزن نجاسته
حتے اگه تو ۷ دریا هم بشوریش ،
بازم پاک نمیشه ‼️

البته مخلوق خداست
آزارش حرامه … یادمون نره

دعا_درمانی

قار و قور شکــم

‍ فردے به امام کاظم عرض کرد
شکم سروصدایے دارد (قار و قور) که
ترسم با مردم سخن گویم و بشنوند
فرمود بعد از نماز شب بخوان

باز_شدن_زبان

اعتـماد به نفـس
کافے براے حرف زدن ندارے؟ ):

دعایی رو بخون که موسے ؏
خوند و جلوے فرعون ایستاد (:

آیه ۲۵ تا ۲۸ سوره طہ
رب اشرح …(تا)… قولے

کفش_مشکی

امام صادق ؏ ؛
پوشیدن کفش مشکے
به چشم زیان مے رساند و
آلتِ مردانگے را سست میکند

منبع الکافے ۴۶۵/۶

افزایش_حافظه

تقویت ذهن

پیامبر اڪرم ص ؛
هر ڪه “حافظه” میخواهد
عسل بخورد

حدیث

بداخلاقے = تنگے روزی

امام علے (؏) ؛
هر ڪه “بـداخـلاق” باشد
روزے اش تنگ می شود

غرر الحکم
راه_حسین

با کاروان
در صـ(س)ـفر

شیخ محمود صنیعے :
از آیت‌اللّه بهجت ره پرسیدم ،
آقا… مےشود…
ره ۱۰۰ ساله را یک شبه رفت ؟
فرمودند

با سیدالشهدا ؏ مےشود

رهایی_از_دلشکستگی

امام صادق ؏ ؛
هنگام روے آوردن غم ها و
غصه ها ، بر تو باد گفتن

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ إلّا بِاللهِ

منبع: بحار الأنوار ۲۰۱/۷۸

محبت_خداوند

شیخ رجبعلی خیاط ( ره ) ؛
براے ایجاد دوستی با خدا در دل
هزار بار تا ۴۰ شب صلوات فرست

کیمیاے محبت ۱۹۴

چشمه_های_آب_گرم

امام صادق ؏ ؛
پیامبر ص از درمان با چشمه‌هاے
آب گرم نهی فرموده است و آن ها
چشمه‌هایے از آب گرم در کوهستانها
است ڪه بوی گوگرد دارد

الکافی ۳۸۹/۶

اسماءالحسنی

محبوب شدن

اگر شخصی در یڪ‌سوم
پایانے شب ۱۰۰ بار یا عَزیز
بگوید میان مردم عزیز شود

ختوم و اذکار ۱۰۱/۱

حاجت_روایی_امام_علی

آیت الله ڪشمیری ره ؛
هر گاه حاجتے داشتم دستانم را
بطرف حرم امام علی دراز مے کردم
و ۷ بار نادعلے مےخواندم حاجتم
روا مے گردید

میناگر دل ۶۳

دفع_بلا

ختم جهت حفاظت

هر کس سوره قریش را هر
روز ۷ بار خالصانه بخواند از جمیع
بلاها و آفات محفوظ باشد

خواص آیات قرآن ۲۲۶

دفع_مورچه

به تجربه رسیده جهت دفع
مورچه یک مورچه را بگیرد و سه
بار این بخش از آیه ۱۸ سوره نمل
را بر او بخواند و بدمد و مورچه
را رها کند همه فرار کنند

مجمع الدوعوات ۲۴۷

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.