ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۵۹

حاجات شرعی

براے رسیدن به حاجات شرعیہ
۹۱۱ مرتبہ بگو “یاقاضی الحاجات”

ختوم و اذکار۱۱۶

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

حدیث قدسی

ماه رجب ماه من بنده بنده من
و رحمت رحمت من است هر که مرا
بخواند اجابتش ڪنم و هرڪه حاجت
آورد عطایش ڪنم و هرڪس هدایت
خواهد هدایتش ڪنم

 

غنی شدن

اگر در روز ۴۰۰ بار ذڪر
“یاسمیع یابصیر” گفته شود هرگز
محتاج نگردد ، رسوا نشود و خدا او
را از پریشانے نگه دارد و دعاهایش
مورد اجابت قرار گیرد

مصباح کفعمی۴۵۹

 

ختم دسته‌جمعی

به‌نیت شفاے همه بیماران

بخــون و به ۳ نفر
فــوروارد کن

آمَن یُجیبُ المُضطرَ إذا
دَعاهُ و یَکشفُ السّوء

 

خواص آیات

افزایش رزق

خواندن “آیه الڪرسـے” تا ۱۰ روز
روزی ۱۰ مرتبه موجب دولت خواهد بود

گوهر شب چراغ ۳۵۴/۲

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

رفع گرفتارے

یڪ هفتہ هر شب بعد از نماز عشاء
دو رکعت نماز بدین ڪیفیت بخواند
در رڪعت اول بعد از حمد آیہ ۳-۲
“سوره طلاق” را ۲۵ بار بخواند

درمان با قرآن ۱۲۱

 

دعا درمانے

دفع چشـــم زخم

این دعا براے دفع چشم زخم
نافع است

بحارالانوار ۹۱/۱۳۱

 

اقتصادے

وسعت رزق

روزے ۳۰ مرتبہ بگوید
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ
پس ۱۰۰ مرتبه بگوید استغفرالله

گلهای ارغوان ۱۳۵/۱

 

دفع بلا

سوره حمد را ۷ مرتبہ
نوشته و همراه خود داشته
موجب حفظ از بلیات
خواهد بود

گوهر شب چراغ ۱۴۳/ ۱

 

دفع بلایا

دفع بیماری و بلا

خواندن «سوره مؤمنون»
و زیاد صدقه دادن برای رفع
و قطع این بلاها نافع است

در محضر بهجت ج۲ ص۴۶

 

وسعت رزق

خواندنسوره مبارڪه انفال
به نیت توانگرے و بدست آوردن
رزق و روزی ۳ مرتبه موثر می‌باشد

گوهر شب چراغ ۳۷۶/۲

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

رفع هم و غم

هر ڪس غمے داشتہ باشد
۲ رڪعت نماز بخواند و ۷۰ بار
『یَا بَدِیعَ‏ السَّمَوَاتِ‏ وَ الْأَرْضِ』
بگوید بعد ۱۰۰۰ بار بگوید
“اَلبَدیع” و صدقہ دهد
مرادش حاصل
مےشود

 

عزت

هرڪس در بین مخلوقات خار
و حقیر و بےاعتنا شده باشد اسم
مبارڪ『مجید』را ورد خود سازد
بعد از نماز صبح ۹۹ مرتبه بگوید به
نیت عزت و رفعت به خود بدمد

گلهای ارغوان۱/۴۱

 

درمان غم و اندوه

امام جعفر صادق ؏ ؛
هرڪس این دعا را ۳ مرتبہ در صبح
و ۳ مرتبہ در وقت شام بخواند هرگز
محزون و غمگین نخواهد شد

اصول کافی ۲/۵۳۴

 

سخن ناب

کار خیر

در دنیا یڪ نفر را که هم شده
خوشحال ڪن !
شاید فردا نتیجه همان ڪار
تنها راه نجاتت باشد

 

ختومات

افزایش رزق

سوره طه را ھر روز بعد از
اذان صبح قبل از طلوع آفتاب
بخواند رزق او فراخ شود
از جایی ڪہ گمان نداشته
باشد خدا برای او روزے برساند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

تقویت حافظه

گویند به جهت تقویت قوه حافظہ
اگر ۴۱ بار آیه ۹『سوره حجر』را به
انجیر خشڪ بخوانند و روزے
چند دانہ از آن ها را بخورند
حتما موثر خواهد بود

درمان با قرآن ۴۱

 

توسعه رزق و روزی

چنانچہ مشڪلی پیش آید و یا
آنڪہ توسعہ در رزق و روزے مدنظر
باشد روزے ۴۰ مرتبہ از صبح تا شب
به تدریج این ذڪر را تکرار ڪند
مجرب است

کشکول شمس ۶۹۹

 

ازدواج

باز شدن بخت

هرڪس آیہ ۴۹ «سوره ذاریات» را
بنویسد و برگردن دخترے ببندد ڪہ
شوهر نڪرده بہ لطف خدا بہ
زودے ازدواج میڪند

قرآن درمانی روحی وجسمی۲۲۶

 

امان از جن

براے دفع شدن دیو و پرے هر
قسم کہ باشد “آیه ۹ سوره مزمل”
را نوشتہ و در گردن مریض بندد
صحت یابد و بلا از او دور شود

تحفه الاسرار ۲۳۶

 

شفاء

بهبود کلیه بیماری ها

هر ڪه آیه ۸۲ سوره اسراء را
بخواند از هر مرضی صحت یابد

 

آیه درمانے

چشم زخم

این آیات را خوانده بدمد
براے چشم زخم مجرب است
(آیه ۵۷ سوره غافر و آیه ۴ سوره ملک)

مخزن تعویذات ۴۳

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

دعا درمانی

نور چشم

اگر نور چشم شما بدلیل مطالعہ
زیاد و یا ڪار با اینترنت ڪم شده
این آیہ را زیاد بخوانید

 

مشکل گشا

مرحوم آیت الله کشمیری ؛
هر مشڪلی که برایم پیش می‌آمد
بہ زیارت “امیرالمومنین” میرفتم
و ۷ بار ناد علی را میخواندم
مشڪلم حل میشد

راهنمای گرفتاران

 

رفع استرس

کسی که دچار اضطرار و اضطراب
است بخشی از “آیه ی ۸۳ سوره انبیاء”
را به مدت ۷ روز بعد از هر نماز ۱۰۰ بار
بگوید به زودی رفع می گردد

ذکرهای شگفت عارفان ۲/۱۲۱

 

توسعه در رزق

خواندن روزی ۱۰ مرتبه “سوره قدر”
بعد از نماز صبح موجب توسعہ در
رزق خواهد بود و تخلف ندارد

گوهر شب چراغ ۱۵۶

 

ایجاد عشق

علاقه مطلوب و معشوق

جهت محبت در برابر مطلوب
‌‌آیہ ۶ سوره حشر را ۵ مرتبہ
بخواند به جانب مطلوب بدمد
مدعا حاصل شود

اسرارالمقاصد ۲۷۸

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

دعا درمانی

درمان افسردگی

این دعا براے درمان ناراحتےهای
روحے موثر است

خزینه الاسرار ۱۳۷

 

اجابت حاجات

مدت ۷ روز بعد از نماز صبح
هر روز ۱۰۰ بار “سوره توحید” را بخواند
بدون تڪلم با خضوع و خشوع هنوز
هفته تمام نشده حاجتش برآورده شود

بحرالغرائب ۱۲

 

روزی

توسعه رزق

اگر معیشت و روزے تو ڪم است
“سوره القارعه” را بنویس و همراه خود
داشتہ باش این عمل براے توسعہ
در رزق مفید است

منتخب الختوم ۴۸

 

ختم دسته‌جمعی صـلوات

جهت ریشه‌ڪن شدن
ویروس ڪرونا و سلامتے
خـود و عزیزانتــان

بخــون و به ۳ نفر
فــوروارد کن

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ
وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ

 

گشایش در ڪارها

بہ جهت گشایش در ڪارها در
میان نماز ظهر و عصر روز جمعہ
بہ عدد اسم خواننده بخواند
از مجربات است

رهنمای گرفتاران ۱۶۶

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

آسان زاییدن

هر ڪس” آیہ ۳۱ سوره یونس”
را با نیت خالص و توجہ به خدا و
معنے آن بہ نیت آسان زاییدن زنے
بخواند درد زاییدن ڪم شود و
وضع حمل بر او آسان شود

خواص آیات قرآن ۸۸

 

ذکر درمانی

رفـع بـلا

هر ڪس هنگام بلا و فقر
و بر هم خوردگی کارها و گرسنگی
۱۳۴ مرتبه “ذڪر الصمد” را بگوید
به هیچ کدام از آن ها مبتلا نشود

بحرالغرائب ۱۱۳

 

محفوظ ماندن

۱۰۲۲ مرتبهتَوَکَّلتُ علی‌الله
(عدد ابجد آن) براے قضای حاجت
و محفوظ ماندن از حوادث ِ بد
سفارش شده است

گوهر شب چراغ ۲۰۶

 

ذکردرمانی

رفع اختلاف بین زوجین

به جهت سازگارے و رفع اختلاف
بین زن و شوهر ۱۰۰۱ مرتبه «یٰا وَدودُ»
بخواند مجرب است

مجموعه اذکار و ادعیه

 

ایجاد برکت

پیامبر اڪرم ص ؛
هرڪس هنگامی ڪہ وارد خانہ
خود مےشودسوره حمد و توحید
را قرائت نماید خداوند فقر را از خانہ
او دور ڪرده و برڪت زندگے او را
زیاد مےڪند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

توسعه رزق

راغب اصفهانے
امام علی ؏ براے وسعت رزق
این دعا را ۳ بار در سجده
می‌خواندند

رَبِ‏ إِنِّی‏ ظَلَمْتُ‏ نَفْسِی‏ فَاغْفِرْلِی

چشمه رستگاری ۴۱

 

اعمال قبل خواب

امام محمد باقر علیه السلام ؛
کسی که هر شب قبل خواب سوره
واقعه را بخواند خدای ﷻ را در حالی
ملاقات می کند که صورت او مانند ماه شب چهارده است

 

دور کردن افراد از خود

اگر بخواهی ڪسی را از خود
دور ڪنی ۹ مرتبهسوره کوثر
را بخوان و به جانب او بدم به
اختیار خود راه ڪج می‌کند
و مے رود

تعطیرالانام فی تعبیرالمنام ۱/۳۵۳

 

امان از فقر

امام صادق ؏ ؛
هرڪس بر نگین انگشترش ذڪر را
نقش ڪند از فقر مذلت بار در
امان خواهد بود

ثواب الاعمال ۳۴۷

 

اجابت فوری

در جواهر القرآن آمده ؛
براے هر حاجت ضرورے
این دعا را نوشتہ
به آب روان اندازد
مجرب است

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ذکردرمانی

رفع مشکلات زندگی

در صحیفه‌الامان آمده است اگر
در محنتی گرفتار باشی هفتاد مرتبه
بخوان

 

سخن بزرگان

نیش زدن به همسر

تمام اعمال و زیاراتش از بین رفت
خانمے ڪه با همسرش بد حرف زد

خانم ها مراقب حرف زدنشان باشند

 

ازدواج

کسے که خواستگار ندارد یا
بہ خواستگاریش جواب نمےدهند
سوره طہ را بنویسد و بشوید و
آب آن را بر صورت خود بریزد
خداوند ازدواجش را آسان کند

تفسیرالبرهان ۶۹۶/۳

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

آرامش قلب

رسیدن به آرامش

جهت آرامش یافتن
دست روے سینـہ بگذارید
وچند بار بخوانید اثر می‌ڪند

علامه طباطبایی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.