ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۹

موفقیت

برای موفقیت در ڪارے قبل از
شروع این ذڪر را بخوان

حسبی الله توکلت علی الله اَللهم انی
اسئلک خیر اُموری کلها وَاَعوذُ بُکَ مُن
خزیِ الدنیا وعذاب الاِخره

بوجود_آمدن_شرایط_ازدواج

قصد ازدواج داری
ولی هنوز شرایطش بوجود نیومده؟!
پس این ذکر را زیاد بگو

رفع_اضطراب

کسی که دچار
اضطراب است آیه شریفه
را به مدت ۷ روز بعد از هر نماز صد
مرتبه بگوید ، به زودی رفع
خواهدشد

رب أنّی …
(تا) ارحم الراحمین

سوره انبیا آیه ۸۳

دفع_عصبانیت

هنگام عصبانیت بر محمد و
آل محمد صلوات بفرستید و این دعا
را پس از صلوات بخوانید تا عصبانیت
زایل گردد

مکارم الاخلاق ۳۵۹

دفع_بلا

امـام موسی ڪاظم ع ؛
گفتن ذڪر “حوقلہ” بلاهاے
گوناگـون را دفـع مے ڪند

شفابخش ۷۹

ثروتمند_شدن

مرحـوم نائینے ع ؛
هر ڪس این ڪلمات را صد بار
بخواند ثروتمند مےگردد و
مجرب است

گوهر شب چراغ ۵۲/۲۱

اعمال_هنگام_خواب

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

پیامبر ص ؛
هرگاه بنده‌اے قبل از خواب بسم الله الرحمان الرحیم بگوید
خدا به فرشتگان فرماید ڪہ نفس‌هایش را تا صبح عبادت به حساب آورند

بحار ۲۵۸/۹۲

جلب_محبت_و_عزیز_شدن

هر ڪس “آیه الڪرسے” را
بخواند و بین دو عینِ یشفع عنده
محبت شخص مورد نظر را
قصد ڪند شڪی نیست
که محبتش بوجود
خواهد آمد

تحفه الرضویه

اجابت_تضمینی_حاجت

امـام سجاد ع ؛
قسم بہ خدا هیچ درخواستے با این
ذڪـر نڪـردم مگـر آنڪہ اثـر
اجـابتـش را دیدم

مکارم الاخلاق ۳۵۲

گشایش

هر ڪس این آیہ را بسیـار
بخواند در ڪارش گشایش ایجاد
مے شـود

خواص الآیات ۱۷

رسیدن_به_حاجت

به جهت حاجات
و مطالب کلی ۷۰ بار بخواند
مجرب است ان شاء الله

منتخب الختوم

بسته‌شدن_زبان_بدگو

آیہ ۵۲ سوره یس را در نشادر
بخواند و بہ آتش بیندازد تا زبان
خلق بر او بستہ شود

قالوا یٰوَیلنا من …
(تا) و صدق المرسلون

زادالمعاد ۱۵۹

برکت

هرڪس《آیت الڪرسے》
را بر آستانہ بالاے مغازه یا خانہ
آویزان ڪند موجب خیر و برڪت
و فزدنے خواهد شد

خواص الآیات ۷۶

زیادی_شگفت‌آور_روزی

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

هرڪس سوره هاے
ذاریات
طلاق
مزمل
انشراح
را هر روز بخواند روزے او زیاد مےشود
و بسیار شگفت آور است

روح و ریحان ۸۱

ذکر_یونسیه

آیت الله ڪشمیرے ؛
براے برآورده شدن حاجت ها چهل
روز بعد از هر نماز چهل بار
《ذڪر یونسیہ》را در
سجده بگوید

نور علی نور ۱۳۲

اعمال_وقت_خواب

هرڪس سوره《منافقون》
و《حمد》را در وقت
خواب با نیت خالص بخواند
هزار ملڪ تا صبح گواهے دهند کہ
او مستحق بهشت است

با_نشر_پست_ثواب_کن

خواص القرآن ۲۸۸

رونق_رزق

هر ڪس در وقت صبح قبل از
تڪلم سہ بار این آیہ را بخواند
روزے او از جایی برسد ڪہ
گمان نداشتہ باشد

صحیفه مهدیه ۱۹۲

اجابت_حاجت

جهت اجابت حاجت و برآورده
شدن آرزو بعد از ۷ بار صلوات آیہ
۵۱《سوره یس》را بخواند

زادالمعاد ۲۴۷

دفع_امور_ناخوشایند

امام صادق ع ؛
هر ڪس بعد از نماز صبح صد بار
بگوید در آن روز براے او
ناخوشایندے روے
نخواهد داد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

اصول کافی ج ۴

باطل_السحر

آیه ۳۵ سوره مبارکه قصص را ۷ بار بر سحر شده بخوانند

مکارم الاخلاق ت میرباقری ۳۲۶/۲

رام_کردن

براے رام ڪردن سرڪش بر
ڪاغذ زرد بنویسد و بر او بندد

آیہ ۱۸ سوره یس‌

قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا
لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم

زاد المعاد ۱۴۴

تقویت_حافظه

امام ڪاظم ع ؛
بہ عبدالله بن جندب فرمودند زیاد بخوان

بسم الله الرحمن الرحیم
لا حَوْلَ وَلاقُوَّهِ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ

مفاتیح

سردرد

جهت رفع آن
دست بر سر گذار و ۷ بار بخوان

أعوذ باللهِ الذی سَکَنَ لَهُ ما فی البَرِّ وَالبحرِ وما فی السماواتِ وَالارضِ و هو السمیعُ العلیم

وسائل الشیعه ۲ / ۴۲۲

خلاصی_از_گرفتاری

ختم سوره مبارکہ تکویر

امام صادق ع ؛
بہ جهت خلاصے از بلیات و
گرفتارے ها ۲۱ بار خوانده شود

تفسیر زواره ۸

گشایش_بخت

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

جهت گشایش بخت آیہ ۱۳
《سوره یس》را بر ڪاغذ بنویسد
و با گلاب بشوید و بخورد

《 و اضرب لهم …

تفسیرجامع ۲۷۵/۴

سود_بردن_در_معامله

امـام صـادق ع ؛
هر ڪس《سوره انشراح》را هنگام
معامـلہ سہ بـار بخـواند سـود
مےبـرد

ارشاد القلوب ۶۴/۲

بخوان_تا_به_خواسته‌ات_برسی

پیامبر اڪرم ص ؛
یا علی ! چنانچہ براے انجام ڪار
از منزل خارج شدے
《آیه الڪرسے》را بخوان تا
بہ خواستہ‌ات
برسے

خصال ۶۲۳

آسان_گذشتن_زندگی

هر ڪس《سوره یس》را
در شب یا روز تلاوت ڪند خداوند
شب و روز او را آسان گرداند و
اموراتش راحت بگذرد

بحارالانوار ۲۹۱/۹۲

نجات_از_درماندگی

هر ڪس در ڪارےدرمانده شد
این ذڪر را هزار مرتبہ بگوید تا
از آن مهلڪہ خلاص شود

تحفه رضوی ۲۱۰

دفع_دشمن_و_بدخواه

براے دفع دشمن قوے و خلاصۍ
از شرّ بدگو گفتن ۸۰ مرتبہ ذڪر
《الحَسیـب》مجرب است

معزاج الذاکرین ۶۴

جلب_عشق

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

هرڪس بخواهد ڪسےرا عاشق خود
گرداند از سرراه او قدرے خاڪ بردارد
و ۷بار سوره یس را بر آن بخواند
و اندڪے در غذایش بریزد
مطیع و عاشق وے مےشود

سرالمستتر ۳۹

استجابت_حتمی_دعا

دعائے ڪہ اول و آخر آن
《یا سمیع》و《یابصیر》باشد
رد نمے شود

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ختوم و اذکار ۹۸

شهادت_امام_حسن_تسلیت_باد

امام حسن ؏ ؛
بین حق و باطل چهار انگشت فاصله
است ؛ آنچه با چشم ببینی حق است
و چه بسا که باطل را با گوش بشنوی

از هر معصوم چهل حدیث ۱۰۵

دعای_مستجاب

اجابت دعا با قرآن

امام حسن مجتبے (؏) ؛
هر کس “قـرآن” بخواند
یک دعاے مستجاب دارد یا
زود یا دیر

بحارالانوار ۲۰۴/۹۲

خواص_صلوات ۷⃣

پیامبر اڪرم (ص) ؛
هرگاه چیزی از یاد انسان برود
و آدمی آن را فراموش کند صلوات
موجب می‌شود که به خاطر آید

جلاء الانهام ۲۵۵

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.