ذکرهای گره گشا و خواص سوره ها ۲

 

 

حج

خواص اسماءالحسنی

هر ڪس ۱۰۰۰ مرتبہ در یک
مجلس ماشاءاللّه بگوید
در ھمان سال حج روزے‌اش گردد
اگر همان سال نشد اجل تاخیر کند
تا حج را روزے او ڪند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

کفاره_گناهان

ھرڪس نتواند ڪفاره گناهان
خود را بدھد پس باید زیاد صلوات
بفرستد به درستے کہ صلوات
گناھان را به تمام معنا از بین بَرد

 

ترس_و_بی‌خوابی

چون ڪسی در خواب از بیم
دزد بترسد و بی خوابے بر او
مستولی گردد آیات (۱۱ و ۱۲)
سوره کھف را بخواند

طب الائمه ۳۶

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

ختم_حضرت_عباس

نام مبارڪ حضرت عباس به
شمار ابجد مے شود ۱۳۳ ؛ مےگویند
یکے از ختم های مجرب این است
۱۳۳ بار این عبارت را بخوانند تا
حاجتروا شوند

منتخب التواریخ

 

ازدواج

کسے که خواستگار ندارد یا
بہ خواستگاریش جواب نمےدهند
سوره طہ را بنویسد و بشوید و
آب آن را بر صورت خود بریزد
خداوند ازدواجش را آسان کند

تفسیرالبرهان ۶۹۶/۳

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

آیه_درمانی

درد ساق پا

امام صادق (؏) ؛
براے درمان درد ساق پا
آیه ۲۷ سوره ڪهف
را ۷ مرتبه بخوانید

طب الائمه ۳۲

 

آشتی

اگر کسی سوره مبارڪه نساء
را بہ جهت موافقت زن و شوھر
با نیت خالص و توجہ به معنے و
با وضو بخواند مقصود حاصل شود
زن و شوهر به هم مھربان گردند
خواص آیات ۴۵

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

بیدار_شدن_از_خواب

هر بنده خدایے آخرین آیه سوره
کھف را قرائت نماید در هر ساعتے که
بخواهد از خواب بیدار مے شود

الکافی ۴۶۲/۲

 

گناه_‌شناسی

کثیف ترین گناهان

امام صادق (؏)
ڪثیف ترین گناهان سه گناه است ‌‌
ڪشتن حیوان بی زبان
ندادن مهریه زن
نپرداختن مزد ڪارگر

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

چه_جالب

پشت صحنه دعا
کردن براے دیگران

هرگاه مؤمنی براے مؤمنی دعا
ڪند همان دعا به تعداد جمیع
مؤمنین و مؤمنات مرده و زنده
به او بر میگردد

 

اعمال_خواب

کسے ڪہ سورهملڪ را قبل از
خواب در نماز واجب بخواند تا صبح در
امان خدا خواھد بود و در روز قیامت
نیز تا ورود به بھشت در پناه خداست

ثواب الاعمال

 

خواص_اذکار

خداوند ۹۹ اسم دارد ڪہ هر کس
خدا را به آن اسامے بخواند خدا دعاے
او را مستجاب می‏گرداند و ڪسے کہ
آنہا را بشمارد داخل بھشت می‏گردد

بحارالانوار ۱۸۷/۴

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

ذکردرمانی

یافتن راه و
گشادگی امور

۷۴ مرتبه ذکر ‌فوق
جهت راه یافتن و گشادگے
امور بسیار موثر است یادلیل المتحیرین

 

حفظ_زبان

امیر المومنین(؏):
ڪسى کہ زبانش را حفظ ڪند
خداے عزوجل عیبش را مےپوشاند‌

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

سوره_مریم

بی نیازے

هرڪس بر خواندن این سوره
مداومت ڪند نمیرد تا در
جان
مال
فرزند
بی نیاز شود و در آخرت از
اصحاب پیغمبران باشد

 

سوره‌_درمانی

نجات از
گردابِ مشکلات

هر کس سه شب متوالی
سوره احقاف را بخواند از گرفتارے
رهایی یابد

ختومات مجربه

 

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

سوره‌درمانی

افزایش عقل

هرڪس آیه ۱ تا ۵ سوره علق
را خالصانه بنویسددر روز دوشنبه
و با خود نگاه دارد فهم و حفظ و
علم او زیاد شود

 

چه_جالب

هر زنی جرعه‌ای آب به شوهرش
بنوشاند این عمل او برایش بهتر از
یک سال باشد که روزهایش را
روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت
سپری کند

وسائل الشیعه

 

تقویت_اراده

جهت تقویت اراده بر ذکر
اللهُ الصَّمَدمداومت ورزد
اثرات عظیم دارد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

رفع_مشکلات_زندگی

ھر ڪس سختے بـه او وارد شده
۳۰,۰۰۰ بار استغفار کند خداوند متعال
او را از سختے نجات خواهد داد

منتخب حسنی ۱۲۲۶

 

طلب_فرزند

جھت طلب فرزند
آیه ۳۸سوره آل‌عمران
آیه ۸۹سوره انبیاء
این ۲ آیہ را در سجده نماز بخوانید

جمال الاسبوع ۴۴۰

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

حدیث

پاداش همسر دوستی

پیامبر اڪرم (ص) ؛
مرد به ازاے هر لقمه ای ڪه در
دهان همسرش می گذارد
پاداش میبرد

 

ختم

توسل به امام رضا‌(‌ع‌)

۷ روز ۷مرتبه سوره یس را بخواند و از روز شنبه شروع کند تا روز جمعه ختم نماید، وقت خواندن در خلوت باشد
مقصود او حاصل شود

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

بوی‌خوش

سحرے عطر بزن !

هر ڪس در حالیڪه روزه است
در آغاز روزه خوش بو کننده استفاده
ڪند عقل خویش را از کف ندهد

براے دانشجویان و محصلان

 

خواص_استغفار

بهجت عارفان ؛
برای امور مختلف بویژه اشتغال
زیاد استغفار کنیدُ خسته نشوید
معتقدانه بگویید نتیجه دهد

أستَغفِرُ اللّهَ رَبّی وأتُوبُ إلَیه

پ و پ بهجت

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

استجابت_سریع_دعا

امام علی ؏ ؛
هر گاه مشکلی در کار دین یا
دنیا برایت رخ داد دست‌ها را
به سوی آسمان بلند کن و ۷ بار
بگو “یا الله” بعد حاجت را بخواه

ختوم و اذکار ۸۶/۱

 

حاجت

اجابت دعا در جمعه

دعا کردن بعد از ده بار سوره
کافرون در زمان طلوع خورشید در
روز جمعه مستجاب است

عدّه الداعی ۲۷۸

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

تبحر_در_علم_حساب

المُحْصے

اگر فردے هر چه تلاش کند
باز هم در حساب کردن ضعیف باشد
این اسم را روزی ۱۰۰۱ بار بخواند

رهنماے گرفتاران ۲۵۴

 

بستن_زبان_و_ایجاد_عشق

آیه ۶ سوره حشر را
خالصانه (ترجیحا در برابر) مطلوب
۵ بار بخواند به جانبش بدمد
نتیجه حاصل شود

اسرار المقاصد ۲۷۸

 

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

دوام_رابطه_زن_و_شوهر

بجهت دوام محبت زن و
شوهر آیات ۸۷ تا ۸۹ سوره زخرف
را بر چهار قطعه کاغذ نویسد و در
چهار گوشه‌ے خانه مخفے ڪند
محبت زیاد شود

اسرار المقاصد ۳۰۳

 

برکت_کسب

از آداب تجارت
گفتن شهادتین هنگام
استقرار در محل ڪسب است

منبع↻ جواهر الکلام ۴۵۲/۲۲

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

شفا

تقویت چشم

قرائت قرآن از روی کتاب قرآن
بجهت زیاد شدن نور چشم و برطرف
شدن ضعف آن نافع است

اذکار شگفت انگیز

 

بخشش_خداوند

امام محمد باقر ؏ ؛
هر ڪس تسبیح فاطمه ( س )
را بگوید و بعد از آن استغفار ڪند
خداوند گناهان او را ببخشاید

کلیات ختوم و اذکار ۲۱۲

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

توفیق_حج

امام صادق ؏ ؛
هرکه هزار بار لاحَولَ و لا
قُوَّهَ اِلا بالله گوید خدا حج
را روزیش کند و اگر اجلش
نزدیک باشد تأخیر افتد تا
حج را درک کند

داروخانه معنوى ۷۸

 

انهدام_گناهان

بهجت عارفان ره ؛
صلوات منهدم کننده گناهانست
چنان که پیامبر فرمودند هر کس
یک مرتبه بر من صلوات بفرستد
یک ذره از گناهانش باقے نماند

نکته هاے ناب ۶۹

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

خوابهای_خوب

هر آن ڪس که سوره
یس را همراه خود داشته باشد
خوابهاے راست و خوب مے بیند

مکارم الاخلاق ۴۱۹

 

رهایی_از_سرگشتگی_در_امور

یکشنبه و دوشنبه وقت ظهر
غسل کند و دو رکعت نماز بخواند
و با هر انگشت دست هاے خود
یڪ بار یٰا جٰامِع بگوید

بحر الغرائب ۱۳۱

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

حسنه

در کلام امام صادق ؏
حسنه در قنوت یعنے وسعت رزق
و حُسن خلق در دنیا و خشنودے
خدا و بهشت در آخرت

مجمع البیان ۲۹۷/۱

 

بازگشت_غائب

هر گاه بخواهی غائبی بیاید
سـوره والضحیرا یازده مرتبه
بخواند حاضر خواهد شد

گوهر شب چراغ ۲۴۸/۱

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

به_سمت_خدا

۱۷۰ بار هر روز گفتن این
ذکر براے عرفان به خداوند و پاک
شدن نفس از رذائل نافع است
یٰا قُدّوس

نجاتبخش گرفتاران ۴۱

 

موفقیت_در_امور

چـون خواهی ڪارے را
شروع کنی ابتدا ۵۶ بار این نام
را بگو سپس به کار اقدام نما که
إن‌شاءالله به انجام مے‌رسد

المُبتَدے

رهنماے گرفتاران ۲۴۸

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

بینیازی

هر ڪس سحرگاهان
با طهارت اسم باسَط را ۱۰ بار
گوید محتاج ڪسی نگردد و از غم
خلاصے یابد و از جاییکه گمان نبرد
نعمت یابد و روزیش فراخ گردد

چشمه رستگاری ۳۳۴

 

رسیدن_به_سلوک

شیخ رجبعلے خیاط ؛
استغفار و صلوات دو بال سلوک
است و هر کس در طول عمر زیاد
صلوات بفرستد به هنگام مرگش
پیامبر خدا لب او را مے بوسد

کیمیاے محبت ۱۹۳

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

خوابهای_پریشان

آیت‌الله بهجت ره ؛
خواندن سوره‌هایے که با قُل
شروع میشود برای رفع خوابهاے
بد و کابوس نافع است

وبسایت آیت‌الله بهجت

 

ثواب_فراوان

هرکس این نماز را روز
دوشنبه بخواند ثواب ده حج
و ۱۰ عمره ببرد . دو رکعتست ؛
در هر رکعت بعد از حمد یک
آیه‌الکرسی توحید فلق و ناس
بعد از سلام ۱۰ استغفار

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

ذکر_یونسیه

آیت الله ڪشمیرے ؛
براے برآورده شدن حاجت ها چهل
روز بعد از هر نماز چهل بار
ذڪر یونسیہ را در
سجده بگوید

نور علی نور ۱۳۲

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید
دعا نویسی مجرب اینجا کلیک کنید

محبت_آنکه_عاشقش_هستی

آیه ۷۲ سوره مبارڪه
یس را خالصانه سه یا هفت شب
۸۲ مرتبه خالص نیت کرده بخواند
گشایش رخ دهد ان‌شاء‌الله

خزینه الاسرار ۲۰۵

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.