ذکر های فوق العاده مجرب و گره گشا جهت حل مشکلات ۲۷

فضیلت_صلوات

اجابت حاجات مهم

برای نیل به حاجات مهم تا
دو ماه روزی هزار مرتبه صلوات
بفرستد ، مجرب است

آسان_زاییدن

هر ڪس” آیہ ۳۱ سوره یونس”
را با نیت خالص و توجہ به خدا و
معنے آن بہ نیت آسان زاییدن زنے
بخواند درد زاییدن ڪم شود و
وضع حمل بر او آسان شود

خواص آیات قرآن ۸۸

جلب_روزی

این دو آیه را نوشتہ و بر بازوے
راست ببندند اثر عظیمے برای
جلب روزے دارد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

هزار و یک ختم ۱۰۸

گشایش_در_ڪارها

بہ جهت گشایش در ڪارها در
میان نماز ظهر و عصر روز جمعہ
بہ عدد اسم خواننده بخواند
از مجربات است

رهنمای گرفتاران ۱۶۶

روزی

توسعه رزق

اگر معیشت و روزے تو ڪم است
“سوره القارعه” را بنویس و همراه خود
داشتہ باش این عمل براے توسعہ
در رزق مفید است

منتخب الختوم ۴۸

دعا_درمانی

شفای بیمار

دو رڪعت نماز بخواند و بعد
از آن ۳۳۳۳ مرتبہ بگوید براے
شفاے بیمار بسیار مجرب است

دو هزار دستور العمل مجرب ۳۵۷

دعا_درمانی

درمان افسردگی

این دعا براے درمان ناراحتےهای
روحے موثر است

خزینه الاسرار ۱۳۷

ختم_آیه_الکرسی

براے ایجاد محبت شرعے
بین ۲ نفر بـہ عدد اسم ھر دو
«آیه الڪرسے» تا آیہ اول
خوانده شود اثر عجیب دارد

حاشیه خلاصه الاذکار

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

اجابت_حاجات

مدت ۷ روز بعد از نماز صبح
هر روز ۱۰۰ بار “سوره توحید” را بخواند
بدون تڪلم با خضوع و خشوع هنوز
هفته تمام نشده حاجتش برآورده شود

بحرالغرائب ۱۲

حفظ_از_گناه

هر ڪس با ایمان《سوره صافات》
را با نیت خالص و توجه به خدا و معنے
بخواند خداوند او را از همه گناهان
نگاه دارد

خواص آیات قرآن۱۴۱

ایجاد_عشق

علاقه مطلوب و معشوق

جهت محبت در برابر مطلوب
‌‌《آیہ ۶ سوره حشر》 را ۵ مرتبہ
بخواند به جانب مطلوب بدمد
مدعا حاصل شود

اسرارالمقاصد ۲۷۸

رفع_استرس

کسی که دچار اضطرار و اضطراب
است بخشی از “آیه ی ۸۳ سوره انبیاء”
را به مدت ۷ روز بعد از هر نماز ۱۰۰ بار
بگوید به زودی رفع می گردد

ذکرهای شگفت عارفان ۲/۱۲۱

توسعه_در_رزق

خواندن روزی ۱۰ مرتبه “سوره قدر”
بعد از نماز صبح موجب توسعہ در
رزق خواهد بود و تخلف ندارد

گوهر شب چراغ ۱۵۶

دعا_درمانی

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ادای قرض

هر ڪس در قرض گرفتار شود
و قدرت اداے آن را نداشتہ باشد
مداومت ڪند به خواندن این دعا

چشمه رستگاری ۴۷

وسعت_رزق

هر روز ۳۰ مرتبہ بگوید
{ سُبحانَ الله و بِحَمدهِ سُبحانَ اِلله العظیم }
پس ۱۰۰ مرتبہ بگوید
{ اَستَغفِرُالله }

گلهای ارغوان ۱/۱۳۵

اعمال_عرفه

پیامبر اڪرم ص ؛
برخے از گناهان جز در عرفات بخشوده
نمےشوند،گناه ڪارترین فرد در عرفات
ڪسے است ڪہ از آن جا بازگردد در
حالےڪہ گمان مےبرد آمرزیده نخواهد شد

ذکردرمانی

وسعت رزق و روزے

هر روز بعد از نماز صبح یا مغرب
یازده مرتبه بخواند فوق العاده
سریع الاجابه است

مشکل_گشا

مرحوم آیت الله کشمیری ؛
هر مشڪلی که برایم پیش می‌آمد
بہ زیارت “امیرالمومنین” میرفتم
و ۷ بار 《ناد علی》 را میخواندم
مشڪلم حل میشد

راهنمای گرفتاران

دعا_درمانی

بی نیازی از بدان

دعاے امیرالمؤمنین علی ؏
براے بـےنیازی از بدان

بحارالانوار ۷۵/۶۵

عید_قربان_مبارڪ

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید


پیامبر اڪرم ص ؛
با ریختن اولین قطره خون قربانے
بہ زمین صاحب قربانے آمرزیده
مےشود

من لایحضره الفقیه ۲/۲۱۴

ذکر_درمانی

پاک شدن دل

براے صفای باطن و پاڪ شدن
دل از غل و غش و حقه ، گفتن
《یا شَکُور》 ۴ روز و هر روز ۵۲۶
مرتبہ بسیار موثر است

معراج الذاکرین ۱۷۹

دعا_درمانی

نور چشم

اگر نور چشم شما بدلیل مطالعہ
زیاد و یا ڪار با اینترنت ڪم شده
این آیہ را زیاد بخوانید

سوره‌درمانی

پیدا شدن گمشده

سوره توحید را سه مرتبه بخوان و
در هر مرتبه به دست چپ بند جامه
خود را یک گره بزن

آسان_شدن_امور_دنیا_و_آخرت

از امام باقر ؏ روایت شده ؛

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

هر ڪہ هر روز این دعا را بخواند
حق تعالے امور دنیا و آخرت او
را ڪفایت کند

بحارالانوار ۸۴/۶

سوره‌درمانی

رفع دلتنگی و اندوه

جهت رفع دلتنگے و غم
۱۷ روز ۱ بار صبح و ۱ بار شب
سوره انشراح را بخواند

مجمع البیان ۵۰۷/۱۰

ذکر

ذڪـرے جـهـت
مستجاب الدعوه شدن

ڪسی ڪه بخواهد مستجاب
الدعوه شود هر روز ۶۶ بار بگوید
” المجیب ” و در آخر این دعا
را بخواند

حدیث

تاثیر لقمه حرام

امام صادق (؏) ؛
《 کَسْبُ الحَرامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّهِ》
ڪسب حرام آثار خود را در
فرزندان انسان ظاهر مے ڪند

گشایش_بخت

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ازدواج

جهت بخت گشایی ذکر
《یا لطیف》را هر روز ۱۲۹ مرتبه
با توجه و امید به خدا بخواند

چه_جالب

یتیم نوازے

پیامبر اکرم (ص) ؛
در بهشت خانه ای است که آن را
شادےسرا گویند و جز آنانکه
یتیمان را شاد کرده اند
واردش نمی شوند

نهج الفصاحه ص ۳۲

افزایش_روزی

اگر کسے در سجده هاے نماز
واجب این دعا را بخواند
روزیش زیاد مےشود

مصباح کفعمی ۱۷۰

عیب_جویی

پیامبر اکرم ص ؛
وقتے می خواهے عیوب دیگران
را یاد ڪنی ، عیوب خویش
را بہ یاد آور

نهج الفصاحه ۱۸۷

آیه_درمانے

چشم زخم

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

این آیات را خوانده بدمد
براے چشم زخم مجرب است
(آیه ۵۷ سوره غافر و آیه ۴ سوره ملک)

مخزن تعویذات ۴۳

اسماء_الحسنے

رفع وسواس

هر ڪس اسم شریف【الغَفور】را
زیاد بگوید و همیشہ ورد خود سازد
خداوند وسواس را از او زایل مےکند

مصباح کفعمی۴۵۹

رونق_کسب

آیہ ده『سوره اعراف』را
نوشتہ در خانہ یا در محل
ڪسبش بیاویزد
ان‌شاءالله به مقصود رسد

گل‌های ارغوان۸۴/۳

شفاء

بهبود کلیه بیماری ها

هر ڪه آیه ۸۲ سوره اسراء را
بخواند از هر مرضی صحت یابد

محبت_همسر

رسول خدا ص :
هر چہ ایمان انسان ڪامل تر باشد
به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت
مے نماید

بحار ۱۰۳/۲۲۸

فروش_ملک

این‌آیه را بر دیوار آن‌محل نوشته
بچسباند زودتر بفروش مےرسد
【رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَهً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا】

گلهای ارغوان۱۳۱/۱

ازدواج

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

باز شدن بخت

هرڪس آیہ ۴۹ «سوره ذاریات» را
بنویسد و برگردن دخترے ببندد ڪہ
شوهر نڪرده بہ لطف خدا بہ
زودے ازدواج میڪند

قرآن درمانی روحی وجسمی۲۲۶

آسان_شدن_کسب_روزی

اگرڪسے بر این دعا مواظبت
نماید روزیش فراوان مے شود
و راه بدست آوردن آن بر او
آسان مے گردد

مصباح کفعمی ۱۷۰

گناه

محفوظ ماندن
اهل خانه از گناه

اگر ڪسـی اسم
《 الرقیب 》 را بر در خانـہ
نویسد ؛ اھل آن خانہ از معـاصے
محفوظ مانند

گنجهای معنوے

توسعه_رزق_و_روزی

چنانچہ مشڪلی پیش آید و یا
آنڪہ توسعہ در رزق و روزے مدنظر
باشد روزے ۴۰ مرتبہ از صبح تا شب
به تدریج این ذڪر را تکرار ڪند
مجرب است

کشکول شمس ۶۹۹

تقویت_حافظه

گویند به جهت تقویت قوه حافظہ
اگر ۴۱ بار آیه ۹『سوره حجر』را به
انجیر خشڪ بخوانند و روزے
چند دانہ از آن ها را بخورند
حتما موثر خواهد بود

درمان با قرآن ۴۱

ثروت

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

جهت توانگر شدن

جهت توانگرے ۴۰ شب و
هرشب این دعا را بخواند
مؤثر خواهد بود

داروخانه معنوی ۹۰

‌‌
اجابت حاجات

در شب جمعه ۱۰۸۳ بار بگوید
ان شاءالله حاجتش برآورده مے شود

کونوز الاسرار ۲۳/۲

ختومات

افزایش رزق

《سوره طه》 را ھر روز بعد از
اذان صبح قبل از طلوع آفتاب
بخواند رزق او فراخ شود
【از جایی ڪہ گمان نداشته
باشد خدا برای او روزے برساند】

امان_از_جن

براے دفع شدن دیو و پرے هر
قسم کہ باشد “آیه ۹ سوره مزمل”
را نوشتہ و در گردن مریض بندد
صحت یابد و بلا از او دور شود

تحفه الاسرار ۲۳۶

رفع_هول_و_هراس_دل

این بخش از آیه ۱۱【سوره انفال】
را نوشته و در گردن به طرف قلب
آویزان ڪند به طورے ڪہ
تڪان نخورد
ان شاءالله به مقصود رسد

مخزن تعویذات ۴۲

دعا_درمانی

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

غمگین نشدن

امام جعفر صادق ؏ ؛
هرڪس این دعا را ۳ مرتبہ در صبح
و ۳ مرتبہ در وقت شام بخواند هرگز
محزون و غمگین نخواهد شد

اصول کافی ۲/۵۳۴

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.