احکام،واجب درباره حضرت زهرا«س»

احکام،واجب درباره حضرت زهرا«س» دو مـسـئله ➊براى فرد بى وضو حرام است که نام خداوند متعال را مس نماید و…

اعمال ماه جمادی الثانی 

اعمال هر ماه نو و نماز اول آن ماه: آغاز ماه جمادی الثانی اما اعمال هر ماه نو: چند عمل…

منظور از حق نفس چیست؟

  سوال: منظور از حق نفس چیست؟ پاسخ: یکی از حقوق که در رساله نورانی امام سجاد علیه السلام آمده…

وقتی حرف با عمل فرق داشته باشد!

وقتی حرف با عمل فرق داشته باشد! مرحوم عبدالکریم حامد می فرمود: «شخصی در مجالس سیدالشهدا (علیه السلام) خدمت می…