ثروتمند شدن با صلوات

ثروتمند شدن با صلوات در میان بنى اسراییل، شخصى کشته شد که قاتل او معلوم نبود، خداوند وحى فرستاد که…

ذکرهای فوق العاده مجرب و مشکل گشا ۱۲

ختم گشایش در ڪارها وقتے شب شد ۱۰۰۰ بار بگوید ڪار بسته او باز مےگردد سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ الْمَلِکِ الَّذِی‏ لَا…

ذکر های فوق العاده مجرب و مشکل گشا ۵

آزادی_از_زندان جهت آزادے ڪسیڪه بیگناه در زندان باشد روزے ۱۰۲۱ بار بخواند به زودے خلاص شود خواب خلاصی از کابوس…