اعمال قبل از خواب

اعمال قبل از خواب برابر با هزاررکعت نماز، به گفته امام علی علیه السلام یفْعَلُ اللّه ما یَشاءُ بِقُدْرَتِه، وَ…

دعاهای قرآنی برای قنوت

دعاهای قرآنی برای قنوت ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ : ﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺍﺻْﺮِﻑْ ﻋَﻨﱠﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺟَﻬَﻨﱠﻢَ ﺇِﻥﱠ ﻋَﺬَﺍﺑَﻬَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﺮَﺍﻣًﺎ ﺇِﻧﱠﻬﺎ ﺳﺎﺀَﺕْ…

ثروتمند شدن با صلوات

ثروتمند شدن با صلوات در میان بنى اسراییل، شخصى کشته شد که قاتل او معلوم نبود، خداوند وحى فرستاد که…

ذکرهای فوق العاده مجرب و مشکل گشا ۱۲

ختم گشایش در ڪارها وقتے شب شد ۱۰۰۰ بار بگوید ڪار بسته او باز مےگردد سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ الْمَلِکِ الَّذِی‏ لَا…