بارداری طاووس

بارداری طاووس در یکی از معروفترین دانشگاه های جانور شناسی در هند تحقیقی صورت گرفت مبنی بر نحوه جفت گیری…

تدابیر طب سنتی در ماه مبارک رمضان

تدابیر طب سنتی در ماه مبارک رمضان ۱-کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد می شوند موقع سحر مقداری…