ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۵۹

حاجات شرعی براے رسیدن به حاجات شرعیہ ۹۱۱ مرتبہ بگو “یاقاضی الحاجات” ختوم و اذکار۱۱۶ برای باز کردن سر کتاب…

جهت درمان شفای بیماریها

جهت درمان شفای بیماریها هنگام انتشار و زیاد شدن بیماریها بعد از نمازصبح تلاوت شود برای باز کردن سر کتاب…

مراقبات شب اول ماه مبارک رجب

مراقبات شب اول ماه مبارک رجب شب شریف و یکی از چهار شبی است که اختصاص به احیا گرفتن دارد…