زیبایی ۵

    ترک های پوستی وقتی پوست کش می‌آید، کلاژن‌های سطح پوست ضعیف شده و خطوطی روی بدن ایجاد می‌شوند…