قلمه زدن کاکتوس اپونتیا در ۵ مرحله

قلمه زدن کاکتوس اپونتیا در ۵ مرحله : کاکتوس اپونتیا یا همان کاکتوس زبان شوهر شاید معروف‌ترین کاکتوس در دنیا…

‍ دراسنا کامپکتا

‍ دراسنا کامپکتا خصوصیات گیاهشناسی: این گونه از دراسنا دارای برگ های پهن و کشیده به رنگ سبز تیره می…

دلوسپرما اچیناتوم

دلوسپرما اچیناتوم خانواده: ( Aizoaceae (succulent نام علمی: Delosperma echinatum نام های دیگر: pickle plant وزبان گربه ای زیستگاه اصلی:…