رژیم لاغری وتناسب اندام

    رژیم کاهش وزن بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک لیوان آب هویج…

لاغری وتناسب اندام

  رژیم_غذایی اشتباه امروزه بسیاری از افراد از روش های غلطی برای کاهش_وزن استفاده می کنند و به همین دلیل…

لاغری و رژیم در ماه رمضان

رژیم ماه رمضان سحر ۲قاشق ابلیمو+۲لیوان اب ولرم نیم ساعت بعد ۶قاشق برنج +۷۰ گرم گوشت  +سالاد به هرمیزان یک…

رژیم غذایی در رمضان ۲

رژیم غذایی درماه مبارک رمضان سحر ۲قاشق ابلیمو+۲لیوان اب ولرم نیم ساعت بعد ۶قاشق برنج +۳قاشق خورشت کرفس+سالاد به هرمیزان…

رژیم غذایی در رمضان ۳

رژیم لاغری ناشتا۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک قاشق غذاخوری عسل +یک کف دست نان بربری + یک فنجان نسکافه…

رژیم غذایی در رمضان ۴

سحر ۲قاشق ابلیمو+۲لیوان اب ولرم نیم ساعت بعد ۶قاشق عدس پلو  +سالاد به هرمیزان یک لیوان آب پرتقال  یا یک…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۲

رژیم لاغری درماه رمضان سحر ۲قاشق ابلیمو+۲لیوان اب ولرم نیم ساعت بعد ۴قاشق برنج+۳قاشق خورشت قرمه  +سالاد به هرمیزان یک…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۳

  رژیم کاهش وزن بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک لیوان آب هویج +…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۵

  رژیم کاهش وزن بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا ۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه ۵۰ گرم پنیر +…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۶

    سحر ۲قاشق ابلیمو+۲لیوان اب ولرم نیم ساعت بعد ۴قاشق برنج+۳قاشق خورشت قرمه +سالاد به هرمیزان یک لیوان دوغ…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۷

    رژیم کاهشوزنبالای۱۵کیلواضافهوزن   ناشتا۲قاشقآبلیمو+۲لیوانآبگرم صبحانه ۱لیوانشیر+۲قاشقعسل+یکعددکیکیزدیکوچک(۲۵۰کالری) یکساعتبعد۱عددمیوه یکساعتقبلازناهارنیمساعتورزش+چربیسوزخانگی قبلازناهار۲لیوانآبطعمدار ناهار سالادبدونسسبههرمیزانکهمیلدارید+۲تکهمرغسوخارییابریان(۳۵۰کالری) نیمساعتبعدازناهارمکملسوپرپلنت(اختیاری) میانوعدهعصر یکلیوانشیر+یکقطعهشکلات یا۲عددمیوهیا۶عددمغز نیمساعتقبلازشامچربیسوزخانگی شام سالادبدونسسبههرمیزانکهمیلدارید+۱سیخجوجهکباب+یککفدستنانسنگگ(۲۷۰کالری)…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۸

  دوستان سلام رژیم های ما از نظر تنوع غذایی بالاس درثانی شما باید یک مواد غذایی استفاده کنید که…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۹

  چربیسوز معجون گریپ فروت و لیمو ترش و کرفس مواد لازم ۱عدد گریپ فروت ۲ عدد لیمو ترش ۴عدد…

رژیم غذایی (لاغری)

    رژیم کاهش وزن بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک لیوان ذرت و…

رژیم غذایی (لاغری) ۱

      رژیم کاهش وزن برای بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا ۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک…