نکات جنسی ،پزشکی ،روانشناسی ۱

      نکات جالب روانشناسی: عاشق شدن تاثیری مشابه مصرف کوکایین بر مغز و اعصاب دارد. گرفتن دست کسی…