جهت ازدواج جوانان

دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند ولی موفق به انجام آن نمیشوند دعا و ختم مجرب زیر پیشنهاد میشود….

توسل به امام جواد علیه السلام

توسل به امام جواد علیه السلام از امور مجربه توسل به امام جواد علیه السلام میباشد . آن را ۱۴…

نامه به فرشته ی ازدواج

نامه به فرشته ی ازدواج. در گوشه ای ارام و بی سزو صدا بشین و این مطالب رو بنویس این…

شفای بیماری و رفع ترس

شفای بیماری و رفع ترس : ابن عباس می گوید : در نزد علی علیه السلام نشسته بودم که دیدم…

جهت جلب محبت

جهت جلب محبت برای جلب محبت همسر، پدر و مادر، یا یکی از محارم و یا جلب محبت کسی که…

دعا جهت مشکلات ۷

توانگری درنسل از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده است: هر کس که خواهد که روزی او…

دعا جهت مشکلات ۶

فتح وگشایش اگر در کار و زندگی به مشکل خورده یا گره در کارها میافتد، دوازده بار بخواند ،آیه ۱۸۶…

دعا جهت مشکلات ۵

زیادی محصول باغ وخیروبرکت درگله هر کس این آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن…

کبریت احمر رفع حاجات عظیمه

کبریت احمر رفع حاجات عظیمه این دعا از اسرار مکنونه و کبریت احمر برای رسیدن به حاجات عظیمه است و…

جلب عشق و محبت محبوب

جلب عشق و محبت محبوب ۱- بعد از غروب با حضور قلب به سمت قبله بنشینید و بخور خوشبو بسوزانید….