دعای مرجانه جهت محبت

دعای مرجانه جهت محبت هر گاه کسی این دعا را بنویسد و با خود دارد نزد حلال خود شیرین گردد…

فال ورق روزانه پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶

فال ورق روزانه پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶ فروردین ۷ خاج در ارتباط با آنچه نیت قلبی شماست، صحبتهایی از طرف…

راهنمای گرفتاران (قرآن درمانی )۲۶

جهت دفع غش بر کرباس سیاه نویسد با خود دارد أ وَ لَم یَرَ الإنسانُ أنّا خَلَقناهُ مِن نُطفَهٍ فَإذا…

شفا و حاجات خیلی مهم ۳۱

رسیدن به ثروت هر کس این کلمات را صد بار بخواند،ثروتمند می شود مرحوم نایینی می گوید:هرکس این کلمات را…

شفا و حاجات خیلی مهم ۳۰

دعایی برای رسیدن به نعمات بسیار و رفاه و آسایش برای رسیدن به پول ونعمات بی حدواندازه مداومت بر خواندن…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۹

شفای بیماری و رفع ترس : ابن عباس می گوید : در نزد علی علیه السلام نشسته بودم که دیدم…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۸

ذکر مجرب توسعه رزق در امر معاش و غنی و توانگری در سحرگاه یعنی در نزدیکی صبح دو۰رکعت نماز بجای…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۷

برگشت یاوصال اگر کسی را گم کرده اید و یا می خواهید به وصال خویش برسید هر روز بین الطلوعین…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۶

بی قراری محبوب هرکس این دعا را کف دست نوشته و پیش محبوبش رود،محبوب از عشق او بیقرار گردد ،اگر…

راهنمای گرفتاران(قرآن درمانی) ۲۵

گشایش همه امور برای اینکه در کارهایتان موفق باشید و گره از کارتان باز شود دعای زیر را بنویسید و…