فال حافظ و طالع

طالع متولدین فروردین : امروز ممکن است برنامه های تان خوب پیش نرود و شما را به یاد دورانی در…

دعا و آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات ۶

برای نجات_فوری از قرض_سنگین ۱۰۰۲ مرتبه خوانده شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه ِسُبحانَ الله العَظیمُ برای غنی_شدن از نظر مادی…

دعا و آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات ۴

کسب ثروت_عظیم اگرمی خواهی به ثروتی دست یابی که قابل جمع کردن نباشد از روز جمعه تا ۴۱روزوهرروز۴۱مرتبه این ذکر…

تعبیر خواب ۱

  آمرزش گناهان کبیره شیخ کفعمی از حضرت رسول(ص) روایت کرده است:هرکس درهرروز۱۰مرتبه این دعا رابخواندحق تعالی چهارهزار گناه کبیره…