شفا و حاجات خیلی مهم ۲۹

شفای بیماری و رفع ترس : ابن عباس می گوید : در نزد علی علیه السلام نشسته بودم که دیدم…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۸

ذکر مجرب توسعه رزق در امر معاش و غنی و توانگری در سحرگاه یعنی در نزدیکی صبح دو۰رکعت نماز بجای…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۷

برگشت یاوصال اگر کسی را گم کرده اید و یا می خواهید به وصال خویش برسید هر روز بین الطلوعین…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۶

بی قراری محبوب هرکس این دعا را کف دست نوشته و پیش محبوبش رود،محبوب از عشق او بیقرار گردد ،اگر…

ده موردازبهترین دکترهادرجهان

ده موردازبهترین دکترهادرجهان: ۱-قرآن کریم ۲-آب نوشیدن زیاد ۳-خواب کافی درشب ۴-هوای آزادوپاک ۵-روزی نیم ساعت پیاده روی ۶-خوردن غذای…

بعضی از اعمال شب جمعه

بعضی از اعمال شب جمعه شب جمعه بسیار شب با فضیلتی می باشد که ان شاء الله با دعا و…

نماز شب و خوشبختی در دنیا و آخرت

نماز شب و خوشبختی در دنیا و آخرت… در محضر آیت الله مجتهدی تهرانی: روایت است کسی که نماز شب…

راهنمای گرفتاران(قرآن درمانی) ۲۵

گشایش همه امور برای اینکه در کارهایتان موفق باشید و گره از کارتان باز شود دعای زیر را بنویسید و…

شفا و حاجات خیلی مهم ۲۵

سورههایی برای رزق و روزی سوره واقعه: امام صادق(ع) می فرماید: کسی که هر شب سوره واقعه را بخواند….در دنیا…

راهنمای گرفتاران (قرآن درمانی) ۲۴

دعای زبانبند اگر خواستید زبان دشمن، زبان زن و یا شوهر بددهن و یا زبان فردی بدگو، فحاش وبیادب برویتان…