خواص آب نیسان

خواص آب نیسان نیسان ماه هشتم رومى است که از بیست و سوم فروردین شروع و تا سى روز ادامه…

ثواب بی نظیر سجده شکر

﷽ سجده شکر امام صادق علیه السلام فرمودند : سجده شکر به جا آوردن بر هر مسلمانی واجب است ….

شناسنامه ی قرآن

شناسنامه ی قرآن نام: قرآن، قرآن یک کلمه ی عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشد لقب قرآن: مجید…

دعا جهت مشکلات ۷

توانگری درنسل از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده است: هر کس که خواهد که روزی او…

دعا جهت مشکلات ۶

فتح وگشایش اگر در کار و زندگی به مشکل خورده یا گره در کارها میافتد، دوازده بار بخواند ،آیه ۱۸۶…

امام على علیه‌السلام فـرمـودنـد

امام على علیه‌السلام فـرمـودنـد : محبـوب تـرین مؤمـن نزد خـداوند، کســى اســت کــه مؤمـن فقیـرى را، در تنگدستـى دنیـا و…

دعا جهت مشکلات ۵

زیادی محصول باغ وخیروبرکت درگله هر کس این آیه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن…

کبریت احمر رفع حاجات عظیمه

کبریت احمر رفع حاجات عظیمه این دعا از اسرار مکنونه و کبریت احمر برای رسیدن به حاجات عظیمه است و…

جلب عشق و محبت محبوب

جلب عشق و محبت محبوب ۱- بعد از غروب با حضور قلب به سمت قبله بنشینید و بخور خوشبو بسوزانید….

محبت تا آخر عمر

محبت تا آخر عمر اگر می خواهی کسی را دوست و محب خود کنی سه روز هر روز ۴۱ بار…

مهر و محبت قوی و فوری

مهر و محبت قوی و فوری برای اینکه کسی را به مهر و محبت خود متمایل نمائیم بگونه ای که…