لاغری و رژیم درماه رمضان ۷

    رژیم کاهشوزنبالای۱۵کیلواضافهوزن   ناشتا۲قاشقآبلیمو+۲لیوانآبگرم صبحانه ۱لیوانشیر+۲قاشقعسل+یکعددکیکیزدیکوچک(۲۵۰کالری) یکساعتبعد۱عددمیوه یکساعتقبلازناهارنیمساعتورزش+چربیسوزخانگی قبلازناهار۲لیوانآبطعمدار ناهار سالادبدونسسبههرمیزانکهمیلدارید+۲تکهمرغسوخارییابریان(۳۵۰کالری) نیمساعتبعدازناهارمکملسوپرپلنت(اختیاری) میانوعدهعصر یکلیوانشیر+یکقطعهشکلات یا۲عددمیوهیا۶عددمغز نیمساعتقبلازشامچربیسوزخانگی شام سالادبدونسسبههرمیزانکهمیلدارید+۱سیخجوجهکباب+یککفدستنانسنگگ(۲۷۰کالری)…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۸

  دوستان سلام رژیم های ما از نظر تنوع غذایی بالاس درثانی شما باید یک مواد غذایی استفاده کنید که…

لاغری و رژیم درماه رمضان ۹

  چربیسوز معجون گریپ فروت و لیمو ترش و کرفس مواد لازم ۱عدد گریپ فروت ۲ عدد لیمو ترش ۴عدد…

رژیم غذایی (لاغری)

    رژیم کاهش وزن بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک لیوان ذرت و…

رژیم غذایی (لاغری) ۱

      رژیم کاهش وزن برای بالای ۱۵ کیلو اضافه وزن   ناشتا ۲قاشق آبلیمو+۲لیوان آب گرم صبحانه یک…