دعا و آیات فوق العاده مجرب جهت حل مشکلات ۳۳

اختلاجات اعضا

شایدتا به حال توجه کرده باشید که قسمتی از اعضای بدن شروع به پریدن مینماید
به این جهش و پریدن اختلاجات میگویند
و برای هر قسمت از اعضای بدن تعبیری میباشد

در زیر تعبیر جهیدن اعضای بدن را شرح میدهیم
(قسمت اول)

پشت آدمی
سمت راست:دال بر تازه شدن خیر و نیکی
سمت چپ:دال بر خرمی و فرح و نشاطیا خبر خوش

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بازو
سمت راست:دلالت بر بیماری اما شفا،نکاح،فرج در کار
سمت چپ:.دال بر خوشحالی و خرمی،پیدا شدن بزرگی وسعادت

گردن
سمت راست:پناه بر خدا از شر.طلب رحمت کنید
سمت چپ:دال بر خوشحالی و رسیدن خبر خوشو وسعت روزی بسیار

بالای سر
سمت راست:اندک مکر یا ازاری از دیگری خواهد دید
سمت چپ:رسیدن به مراد،شرف عظیم به سختی

پیشانی

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

سمت راست:شهرت به نیکی یا رسیدن به شرف و عزت
سمت چپ:عزت میان مردم،بلندی رتبه و شادی زیاد

شقیقه
سمت راست:غم و اندوه زیاد
سمت چپ:صحت بدن یا شادی و ظفر

گوش
سمت راست:فکر فاسد یا شنیدن خبری غم انگیز
سمت چپ:اتفاقی که موجب شادی شود یا آمدن غایب یا روزی

ابرو
سمت راست: سر زدن عمل یاخبر خوشحالی
سمت چپ:.شادی و خرمی و روشنی ،یا بهره از مال

پلک چشم
سمت راست:بالا،خوشحال پایین,غم یا خبر

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

سمت چپ:بالا ،خبر پایین،رسیدن مکروه،سفر دریا،یاراحتی

گوشه چشم
سمت راست:نیکویی و اصلاح حال و رفع غم
سمت چپ:امدن خبر خوشحالی یا تازه شدن شادی

آیات رقیه ابطال سحر

که باید بر آب خوانده شود وبا آن غسل کند
آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحر عبارتند از :
سوره الفاتحه
سوره البقره از آیه ۱ – ۵
سوره البقره الایه ۱۰۲ هفت مرتبه
سوره البقره از آیه ۱۶۳– ۱۶۴
سوره البقره آیه الکرسی آیه ۲۵۵
سوره البقره آخر السوره از آیه ۲۸۵ –۲۸۶
سوره ال عمران از آیه ۱۸ – ۱۹
سوره الاعراف از آیه ۵۴ –

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

۵۶
سوره الاعراف از آیه ۱۱۷ – ۱۲۲ هفت مرتبه ، و این فرموده خداوند تبارک و تعالی را سی مرتبه تکرار کند ( وألقى السحره ساجدین).
سوره یونس از آیه ۸۱ – ۸۲ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفتاد مرتبه تکرار (إن الله سیبطله ).
سوره طه آیه ۶۹ هفت مرتبه
سوره المؤمنون از آیه ۱۱۵ – ۱۱۸
سوره الصافات از آیه ۱– ۱۰
سوره الاحقاف از آیه ۲۹ – ۳۲این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفت مرتبه تکرار کند ( یاقومنا أجیبوا داعی الله ).
سوره الرحمن از آیه ۳۳– ۳۶
سوره الحشر از آیه ۲۱ – ۲۴
سوره الجن از آیه ۱ –۹
سوره الاخلاص
سوره الفلق ( نه مرتبه) .
سوره الناس .

ذکر مجرب برای رفع بدخوئی و دوست داشته شدن توسط مردم

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

اگر کسی را خوی بدی باشد هر روز ۹۵ بار بخواند حق تعالی آن بدخویی برطرف گرداند

و اگر برای دوستی هر روز ۶۳ بار بخواند آنکس مطیعش شود
و اگر پیش پادشاهان هر روز ۱۱۱ بار بخواند تا ۱۶۱ روز مسخرش می شوند

و اگر هر روز ۲۵ بار بخواند خلق او را دوست دارند و اگر در کشت زراعت خواند بار بسیار آورد

یا حَلیمُ تَحَمَّلتَ بالحِلمِ و الحِلمُ فی حِلمِ حِلمِکَ یا حَلیمُ

کنوز الاسرار/جلد۱/ص ۱۲۰ و۱۲۱

رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بمدت هفت روز و هر روز بر روی ظرف آبی که نزدیک دهان کرده اید این دعا را بخوانید و به آب فوت کنید ( ضمنا دست راست شما موقع خواندن در آب باشد ) و در همه جای منزل مخصوصا دم در اتاقها و منزل و گوشه ها بپاشید ابتدا سه مرتبه این دعا را بخوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مَعْشَرَ الجِنِّ اُناشِدْکُمْ بالعَهدِ الذی اَخَذَهُ عَلَیکُم سُلَیْمانِ بْنِ داوود اَنْ لاتُؤذُونا و لاتَظْهَروا لَنا

و حالا در ادامه این را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم اللهِ اَمْسَیْنا بالله الذی لَیْسَ مِنْهُ شَیءٌ مُمْتَنع و بِعِزَّه الله الَّتی لاتُضام و بِسُلطانِ الله ِالمَنیع نَحْتَجِبُ و باَسمائِهِ الحُسنیٰ کُلُّها عائِذٌ من الاَبالِسه و مِنْ شَرِّ شَیاطینَ الانسِ و الجِنّ و مِنْ شَرِّ کُلِّ مُعْلِنٍ و مُسِر و مِنْ شُرِّ ما یُخْرِجُ باللَّیلِ و یَکْمُنُ بالنَّهارِ و یَکْمُنُ باللَّیلِ و یَخْرُجُ بالنَّهارِو مِنْ شُرِّ ما خَلَقَ و ذَرَأَ و بَرَأَ و مِنْ شَرِّ اِبلیسَ و جُنودِهِ و مِنْ شَرِّ کُلِّ دابَّهٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّی علیٰ صِراطٍ مُستقیم اعوذُ بالله ِ بِما اسْتَعاذَ بِهِ موسی و عیسی و ابراهیم الَّذی وَفّیٰ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ و ذَرَأَ و بَرَأَ و مِنْ شَرِّ اِبلیسَ و جُنودِهِ و مِنْ شَرِّ ما یَبغیٰ اَعوذُ باللهِ السَّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطان ِ الرجیم + سوره حمد و فلق و ناس و زلزال )

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮوف را ﺑﺮ ﻛﻒ دﺳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺣﺎجتی ﺑﻪ ﻧﺰد کسی ﺑﺮوﻳﺪ، ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اذن ﷲ
ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ﻫﺮ ﻫﺪه ﻻ ﻻ ﻻ ل ﻫﻲ ﻧﻔﺮاه ﻻ ه ﻻل

ﻣﺠﺮﺑﺎت اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ

زبان بند فوق قوی محبتی و محشر

هر کس دعای زیر را بنویسد و در اب حل کند و به همسر و یا معشوق خود بنوشاند.

زبان او بسته خواهد شد و هرانچه بگویی نه نخواهد گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

بسا انی علیها صم بکم عمی فهم لا یبصرون یا حی یا

قیوم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

قبله ۱۵۱۱ مرتبه بگو:
یا هُوَ
و حاجت خود را به طلب سریعا به هدف خواهی رسید و این عمل را از غیر اهلش مخفی کن.

رساله مجربات روحانیه ص۱۰۲

ذکری ارزشمند برای ترک اعتیاد

این آیات را بر گلاب با توجه به دستور زیر بخوانید:(این کار میتواند از طرف اطرافیان انجام شود):

۱۴ صلوات
۳ مرتبه آیه الکرسی
۵ مرتبه آیه ۳۵ سوره نور
۱۴ صلوات بفرستید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

این عمل باید بمدت ۱۴ شب تکرار شود
و هر روز شخص معتاد از این آب بخورد.

مجربات باقر

عزیز شدن نزد محبوب

آیات شریفه را بر گلاب بخواند و بدمد و سپس گلاب را به صورت بمالد.

انشاءالله شوهرش مهربان و مطیع میگردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

إنَّ أَصْحابَ الْجَنَّهِ الْیَوْمَ فی شُغُلٍ فاکِهُون هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فی ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِکِ مُتَّکِؤُنَ لَهُمْ فیها فاکِهَهٌ وَ لَهُمْ ما یَدَّعُونَ

ِ وبَشِّرِ الصَّابِرِینَ ﴿۱۵۵﴾.
و مژده ده شکیبایان را (۱۵۵)

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا
إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾

[همان] کسانى که چون مصیبتى
به آنان برسد مى گویند ما از آن خدا هستیم
و به سوى او باز مى گردیم (۱۵۶)

سوره مبارکه البقره
آیات ۱۵۵-۱۵۶

اختلاجات اعضا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

شایدتا به حال توجه کرده باشید که قسمتی از اعضای بدن شروع به پریدن مینماید
به این جهش و پریدن اختلاجات میگویند
و برای هر قسمت از اعضای بدن تعبیری میباشد

در زیر تعبیر جهیدن اعضای بدن را شرح میدهیم

(قسمت دوم)

زبان
سمت راست:دشواری و رنج ،امریکه در او خطر باشد
سمت چپ: غم ولی عاقبت به شادی انجامد

بینی
سمت راست: جستن تمام بینی،مال و فایده بسیار
سمت چپ:نشانه سعی در سعادت

لب

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

بالا:آزار و غیبت در حق او
پایین:بیم خطر و خوف،فایق شدن بردشمن

آخرچشم
سمت راست:امدن دشمن،مذکور شدن بر نیکنامی
سمت چپ:رفع درویشی،خوشحالی،شفا مرض،گشایش کار

چشم
راست:راحتی و رحمت،صحت بعد مرض
چپ:نیکویی،رفع بیم و غم،شادی و بشارت

دوش
سمت راست:خوف و خطر و حزن،بستگی کار
سمت چپ:شادی نزد حکام

زنخ
سمت راست:عافیت و رفع مرض،عافیت
سمت چپ:دال بر شادی

تهیگاه

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

راست:شادمانی و خرمی ،شکر حق جای اوردن
چپ:بهره از زر وسیم ومال

روی پا
راست:مذکور شدن به نیکی انکه غیبت او کنند
چپ:خوشحالی بشرط احسان به مردم

ران
راست:مذکور شدن به نیکی و خوشنامی بین مردم
چپ:اندک غم یا برطرف شدن هم و غم

تیغ بند و حجاب برای حفاظت از شر دشمنان (دعای حصار)

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

و إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ حِجاباً مَسْتُوراً. وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالاسْمِ الَّذِی بِهِ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تَرْزُقُ وَ تُعْطِی وَ تَمْنَعُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا بِسُوءٍ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ فَأَعْمِ عَنَّا عَیْنَهُ وَ أَصْمِمْ عَنَّا سَمْعَهُ وَ اشْغَلْ عَنَّا قَلْبَهُ وَ اغْلُلْ عَنَّا یَدَهُ وَ اصْرِفْ عَنَّا کَیْدَهُ وَ خُذْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

حضرت امام موسى علیه السلام فرمودند که پدرم علیه السلام گفتند که: این دعائى که مذکور شد دعاى حجاب از جمیع دشمنان است

مهج الدعوات و منهج العنایات، علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسینی

دعا برای بازگشت محبت به زن و شوهر

۴۴۴ مرتبه این دعا ی زیر را بر قطعه ای نبات خوانده و به همسرتان دهید تا بخورد.

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مُقَلِّبَ القلوب قَلِّب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَّتی و عشقی و اُنْسی و اُلفَتی و مَوَدَّتی و قبولِ قَوْلی بِحَقِّ یا بَدوح و یا وَدود اَجِب دَعوتی یا وَصْلائیلدر

حالتی که زن و شوهر با هم دعوا کرده اند و روی دیدن همدیگر را ندارند و هر دو بر موضع خود لج بازی و پافشاری میکنند ودر این مواقع باید شخص سومی واسطه شود این کار را انجام دهد.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

گفتن ذکر
ما شاءَ الله لا حَولَ وَ لا قوَّهَ إلّا باللهِ العَلِیِّ العَظیم
در ایجاد ارامش نقش موثری دارد.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

یک دیدگاه

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.