ذکرهای فوق العاده مجرب و مشکل گشا ۶

رفع_ترس_زیاد

هرڪس ۱۵۰۰ بار هر روز
بخواند از ترس و پریشان احوالی
ایمن بود و قرب حق تعالی یابد
و صاحب بقین گردد

کونوز الاسرار ۱۰۹/۱

نجات_بیگناه_از_زندان

مرحوم کاشانے ره ؛
برای نجات مظلوم از زندان
گفتنِ خالصانه ده مرتبه اسم
مبارک «اَلرَّؤُفُ» مجرب است

منبع معراج الذاکرین ۱۰۵

بخشش_هر_گناهی

هرڪس این نماز را روز
چهارشنبه بخواند خداوند توبه
او را از هر گناهے باشد مے‌پذیرد
۴ رکعتست ؛
در هر رکعت بعد از حمد
یک توحید و یک قدر

مفاتیح الجنان

شکر_خدا

امام صادق ؏ ؛
کسى که در صبح چهار بار بگوید
الحَمدُ لله ربِّ العالَمین
شکر آن روز را به جا آورده است

داروخانه معنوی

چـه_جـالـب

پذیرش تقاضا

اگر به نزد ڪسی میروے که از
او درخواستی داری زمانیکه چشمت به
وی افتاد ۴۱ مرتبه بگو هَدَبْ

حاشیه خلاصه الاذکار

الـوهاب

توانگر شدن

هر ڪه در سجده ۱۹ مرتبه
“یا وَهّاب” بگوید خداوند او را
توانـگر نماید

ختوم و اذکار ۱۱۱/۱

عزیز_شدن

جـهت محـبوب شدن در دلها
گفتن ذڪـر
یـا حــبیب
مؤثر است و عدد آن ۲۲ مے باشد

ختوم و اذڪار

افزایش_حافظه

تقویت ذهن

پیامبر اڪرم ص ؛
هر ڪه “حافظه” میخواهد
عسل بخورد

باز_شدن_زبان

اعتـماد به نفـس
کافے براے حرف زدن ندارے؟ ):

دعایی رو بخون که موسے ؏
خوند و جلوے فرعون ایستاد (:

آیه ۲۵ تا ۲۸ سوره طہ
رب اشرح …(تا)… قولے

وسعت_رزق

جهت افزایش معاش و
وسعت روزی ۲۳۸۵ مرتبه این
اسماء را بخواند مجرب است
یاکافی یاغنی یافتاح یارئوف

بحرالغرائب ۱۹۵

یـا_بـاعـث

مــوفّقیـت

جهت موفقیت در هر ڪارے چہ
مادے و چہ معنوے ۵۳۷ مرتبہ تا به
اتمام رساندن ڪار گفتہ شود

نجات بخش ۲۹۴

مشکلات

هرڪس به شدت مشکلات
یا تنگے روزے گرفتار شده باشد اگر
هزار بار این ذڪر را بگوید رفع شود

اَستَغْفِرُ اللّهَ رَبِّی وَاَتُوبُ اِلَیه

دو هزار و یک ختم ۳۰۸

اسم_اعظم

بهجت عارفان ( ره ) ؛
اسم اعظم در سوره حمد پراکنده
است هرڪس به این نیت بخواند
انگار آن را مے‌داند اگر حاجت دارد
با نیت اسم اعظم حمد بخواند

صداے سخن عشق ۳۱

پیشگیری_از_درد_گوش

امـام رضـا ؏ ؛
هر کس می خواهد گوش هایش
درد نگیرد به هنگام خواب در
آنها قدری پنبه بگذارد

طب الرضا ۳۷

بهداشت_مو

امام رضا ؏ ؛
کوتاه کردن مو
سنت پیامبران است

الکافے ۳۲۰/۵

سوره_یس

برکتِ مال و دارایی

۴۱ مرتبه سوره «یس» را بر
تمام آنچه دارید خوانید که خدای
متعال برکت عجیبی عنایت نماید

ختومات گره گشا

علت_بیماری

امام صادق ( ع ) ؛
بیمارے بر چند گونه است
بیمارے آزمون
بیمارے ڪیفر
بیمارے که علت مرگست

دانشنامه احادیث پزشکی ۸۰

افزایش_حافظه

زیاد بخوان
اللّهمَ ارْزُقْنی فَهْمَ النَّبِییّنَ وَ حِفْظَ
المُرسَلینَ وَ اِلهامَ المَلائِکهَ الْمُقَرّبینَ
آمینَ یا ربَّ العالمَین

تهذیب شیخ بهایی

شر_جانوران

پیامبر اڪرم ص ؛
هرڪس سوره الرحمان را
بنویسد و بر دیوار خانه آویزد
از شرّ جانوران زمین در امان
خواهد بود ان شاء الله

تفسیر نمونه ۹۴/۲۳

دوام_رابطه_زن_و_شوهر

برای ایجاد و دوام عشــق و
محبت بین زن و شوهـر هر دو به
قرائت سوره مبارکه نسـاء مداومت
ورزند ماندگار گردند ان‌شاءالله

خواص آیات قرآن

جالبــه

پیشگیرے از
درد دندان و گوش

امام علے ؏ ؛
هرڪس در هنگام عطسه این
دعا را بگوید دیگر از دندان درد
و گوش درد [ایجاد شده توسط
عطسه] ننالد

دفع_سحر_و_جادو

امام رضا ؏ ؛
سحر و جادو حق است
و به اذن الهے ضرر مے رساند
هرگا سحرے به تو اصابت کرد
دستهایت را تا مقابل چهره بلند
کن و بخوان

مکارم الاخلاق ۲۸۶/۲

روزی فوق العاده زیاد میشود

دعاے سریع الاجابہ

هرڪس این دعا را هر روز ۱۱ بار
بعد از نماز صبح یا مغرب بخواند
روزی اش فرآوان خواهد شد

بدانیـم

رفع شوره سر

جناب آقاے اویسی ؛
آب چغندر را با روغن ڪنجد بجوشانند
و بر سر بمالند “شوره سر” را برطرف
ڪرده و مو را درخشان می کند

هفت شهر عشق ۶۸۷/۱

ازدیـاد عقل و حافظہ

مداومت بر ذڪر
یا حَیُّ و یا قَیّوم یا مَن لا الهَ الّا أنْت
باعث زیادے عقل مےشود

دو هزار ختم ۴۸۶

خواب_دیدن_پیامبر

خواص سوره یس

هر گاه ڪسی آیه ۴۱ سوره یس
را سی شب و هر شب سی مرتبه
بخواند پیامبر ﷺ را در خواب
خواهد دید

رساله خواص یس ۳۱۷

حفظ_قرآن

اگر کسے بخواهد قرآن را
حفظ کند سوره مبارکه مدثر را
زیاد بخواند

تفسیر نمونه ۲۰۶/۲۵

توفیق_حج

امام صادق ؏ ؛
هرکه هزار بار لاحَولَ و لا
قُوَّهَ اِلا بالله گوید خدا حج
را روزیش کند و اگر اجلش
نزدیک باشد تأخیر افتد تا
حج را درک کند

داروخانه معنوى ۷۸

آیه_درمانی

ازدیـاد و وفور نعـمت

جهت زیادے نعمت ، روزے صد بار ‌؛
و القرآن الحَڪیم

خواص الآیات ۱۴۹

کار_مهم

امام صادق ؏ ؛
برای امر مخوف ۲ رکعت نماز
بخوان در هر رکعت پس از حمد
۵۰ بار سوره اخلاص را بخوان و
پس از سلام نماز ۱۰۰ صلوات
بفرست

معراج المؤمن ۳۱۳

عید_قربان_مبارک

امام سجاد ؏ :
وقتی حاجے قربانی را ذبح ڪند
در برابر آتش جهنم فِدیہ او
خواهد بود

بحار الانوار ۹۶/۲۸۸

حل_مشکلات

امام صادق ؏ ؛
هرڪس سوره قلم را به جهت
برآمدن مهمات ۷۵ بار خالصانه
بخواند امید است خدا به برکت
سوره قلم مشکلاتش را حل کند

خواص آیات قرآن ۱۸۰

پرخوری

پیامبر اڪرم ص ؛
اگر ڪسے خوراڪش را ڪم کند
درونش از نور سرشار گردد

الفردوس ۲۹۰/۱

گشایش_در_امور

هر ڪس پس از فجر
دست بر سینه گذارد و ۷۰ بار
ذکر یا فَتّاح را بگوید در امور
او گشایش حاصل شود انشاءالله
یا فتاح یعنی اے گشایشگر

مفاتیح الجنان

لَخت_کردن_موها

نصف فنجان ژل آلوئه‌ورا
طبیعی و نصف فنجان روغن زیتون
گرم را مخلوط کرده به موها بمالید
سپس موها را با حوله پوشانده پس
از دو ساعت شستشو دهید

طب و شفاء

خواب_رفتن_کودک_ناآرام

امام علے ؏ ؛
اگر ڪودڪے زیاد گریه مے کند
و به خواب نمے رود این آیات را
بر او بخوان تا آرام گیرد

منهاج العارفین ۲۴۰
خواص_کندر

امام علی ؏ ؛
جویدن کندر دندانها را استحکام
می‌بخشد بلغم را می‌راند و
بوی دهان را می‌گیرد

مکارم الاخلاق

همسرانه

بـرتـریـن زنـان

امـام صـادق (؏) ؛
بهتـرین زنانِ شما ڪسانی هستند
ڪہ خود را براے همسرانشان
خودآرایی می کنند

امان_از_سڪته

هـوَ الحـَی

ختم “هوالحی” صبح ها براے
حیات بدن و روح و دفع سڪته
مفید و موثر است

روح و ریحان ۸۷

چـه_جـالـب

انگـور بخـوریـد

انگور ۲ خاصیت دارد هم چاق و
هم لاغر کننده است پس
“چاق ها صبح انگور ترش و لاغرها
انگور خیلی شیرین بخورند ”

اسرار خوراکیها ۱۳۵

وسعـت_رزق

سـوره مبارڪه ذاریات

امام صادق (؏) ؛
هرڪس این سوره را تلاوت نماید
(حداقل یڪ بار در روز)ثروت حلال
براے او رسد و روزی اش فرآوان گردد

خانواده_خوشبخت

امام صادق ؏ ؛
هرگاه راه را گم کردے صدا بزن
“یا صالح ! یا ابا صالح ! راه را به
ما نشان دهید” تا خداوند شما
را رحمت ڪند

من لا یحضره الفقیه ۲۹۸/۲

ختم_هفته_جهت_قضای_حوائج

پیامبر اڪرم ص ؛
هر ڪس این اذکار را در ایام هفته
بدین ترتیب بخواند هر حاجتے که
دارد برآورده مے شود

گلهاے ارغوان ۵۳/۱

زیبایی
فایده گـوشت

رسول خـدا ‌‌‌‌‌﴿ﷺ﴾
خوردن گوشت صورت را زیبا و
اخلاق را نیڪو می کند

کنزالعمال ۲۸۲/۱۵

سنگ_مثانه_و_کلیه

امام رضا ؏ ؛
آمیزش بدون انزال سنگ
( مثانه و ڪلیه ) می آورد

طب رضا ؏ ۲۷

استغفار

آیت الله بهاء الدینے ( ره ) ؛
از حضرت امام رضا ؏ روایت است
ڪه استغفار روزے را زیاد مے ڪند
اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّی وَاَتُوبُ اِلَیه

روح و ریحان ۸۱

طب_الائمه

امام علے ؏: هیچگاه به سوء
هاضمه مبتلا نشدم. پرسیدند چرا؟
فرمودند: زیرا هیچ لقمه‌اے به سوے
دهان نبردم مگر اینکه نام خدا را
بر آن یاد کردم

المحاسن ۴۳۸/۲

اعمال_خواب

امام باقر علیه‌السلام ؛
هرڪس هر شب پیش از خواب
سوره واقعه را قرائت ڪند در حالے
خدا را دیدار مے ڪند که چهره‌اش
مانند ماه شب ۱۴ مے درخشد

ثواب الاعمال ۱۱۷

خواص_کدو

هرگاه ڪسے از شما خورشے مے‌سازد در آن ڪدوے بسیار بریزد
چرا ڪہ آن مغز و عقل را مے‌افزاید

مکارم الاخلاق ۳۸۳/۱

رسیدن_به_حاجت

به جهت حاجات
و مطالب کلی ۷۰ بار بخواند
مجرب است ان شاء الله

منتخب الختوم

شگفتیهای_آفرینش

این سخن توسط امام
سجاد (؏) زمانے در دعای جوشن
ڪبیر گفته شد ڪه انسان توانایے
دیدن اعماق آب ها را نداشت

سبحان الله

خواص_به

افزایش هوش

پیامبر اڪرم ص ؛
بِـــه بخـــورید
چرا ڪه ذهن را افزون مے‌ڪند

مکارم الأخلاق ۳۷۴/۱

سوره_یس

اجابت حاجت

در هنگام درماندگی خالصانه
سوره یس بخواند و به هر “مبین”
که رسد حاجت بخواهد مداومت
کند تا مراد ببیند

ختوم و اذکار ۱۵۲/۱

زیاد_شدن_حافظه

این آیه شریفه را
برای ازدیاد حافظه بسیار بگو

رَبِّ هَبْ لِی حُکْمَاً وَ
الْحِقْنِی بِالصّالِحین

کشکول سیاح ۲۱/۴

فشار_قبر

امام باقر ؏ ؛
هرڪس سوره زخرف
را قرائت کند خداوند او را
در گورش از جانوران ایمن
مے‌کند و از فشار قبر در
امان مے‌باشد

مجمع البیان ۳۸/۵

اجابت_حاجات_بسیار_خاص

به صحرا رود در جای خلوت
خطی دور خود کشد و با طهـارت
و تواضع ۲۹۰ بار آیه‌الکـرسے را تا
“العلی العظیم” بخواند

ختوم و اذکار ۱۲۱/۱

شفا

تقویت بینایے

پیامبر اڪرم ( ص ) ؛
هرڪس پیوسته به قرآن بنگرد
از بهره بینایے برخوردار مے شود

کنز العمال ۵۳۶/۱

چـه_جـالـب

بـیـمارے

هرڪس ڪه خداوند او را بہ
گرفتارے جسمے بیازماید آن گرفتارے
بـاعث فرو ریختن گناهانش میشود

احادیث پزشکی ۹۰

استجابت_سریع_دعا

امام علی ؏ ؛
هر گاه مشکلی در کار دین یا
دنیا برایت رخ داد دست‌ها را
به سوی آسمان بلند کن و ۷ بار
بگو “یا الله” بعد حاجت را بخواه

ختوم و اذکار ۸۶/۱

وسعت_روزی

بهجت عارفان ره ؛
پس از نماز صبح زیاد بخوان
و قبل و بعدش صلوات بفرست

اللهمَّ أغنِنی بِحلالِکَ عن
حرامِک و بِفَضلِکَ عَمَّن سِواک

پایان_دلتنگی_و_انتظار

هرڪس سوره تین را
بنیت بازگشت غایب خالصانه
۷ بار بخواند فرد غایب برگردد
و به روایتی ۷۰ بار بخواند

خواص آیات قرآن ۲۱۲

یادآوری_به_پزشکان_دلسوز ‼️

امام صادق ؏ ؛
هر آنکس که درمان زخمدیده‌اے
را وا گذارد ، ناگزیر ، شریک کسے
است که زخم بر بدن وے نشانده

الکافے ۳۴۵/۸

شفاء

صحت از بیمارے

هرڪس “سوره فاتحه” را میان
نافلہ و نماز صبح بخواند بہ نیت از
بیمارے شفا یابد

گلهاے ارغوان ۱۸/۳

افزایش_عشق_همسر
امام صادق ؏ ؛
هر کس که خالصانه بر تلاوت
سوره نساء مداومت نماید
محبت همسرش به او زیاد شود

خواص آیات قرآن ۴۵

محبت_آنکه_عاشقش_هستی

آیه ۷۲ سوره مبارڪه
یس را خالصانه سه یا هفت شب
۸۲ مرتبه خالص نیت کرده بخواند
گشایش رخ دهد ان‌شاء‌الله

خزینه الاسرار ۲۰۵

سالم_بدنیا_آوردن_نوزاد

هفته اے یک بار آیه ۹ تا ۱۴
زخرف را بر ظرف شیشه‌اے نویسد
و بر آن گلاب بریزد و به زن حامله
دهد نوزاد به سلامت به دنیا آید

منبع خواص آیات قرآن ۱۴۹

رفـع_حـسادت

پیامبر ص ؛
‌ هرڪس “سوره یوسف” را بخواند
خداوند به او ڪمک کند ڪه بہ
هیچ ڪس حسادت نڪند

ثواب الاعمال ۲۰۷

هشـدار

امـام رضـا (؏) ؛
خـوردن “خربزه” بصورت ناشتا
سست اندامی ( فلج ) را بر جاے
می گذارد

الکافی ۳۶۱/۶

اسم_عبور

مرحوم دولابے ره ؛
إنّا لِلّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعون
مثل اسم عبور است همه غمها
را باطل و همه‌ے راهبندانها را
بسوے خدا باز مے ڪند

مصباح الهدے ۹۲

اجابت_حاجات_محال

دوازده هزار مرتبہ خواندن ذڪر
یا علی براے مطالب عسرالحصول
یعنے حاجاتےڪہ اجابت آنها محال یا
مشکل است موثر است

گوهر شب چراغ ص ۳۳۷

الهـــادی

معــرفت باطنـے

هرڪس بہ ذڪر “الهادے” مداومت
ورزد معرفت باطنـے پیدا خواهد نمود

گلهاے ارغوان ۱۸/۱

آیه_درمانی

ازدیـاد و وفور نعـمت

جهت زیادے نعمت ، روزے صد بار ‌؛
و القرآن الحَڪیم

خواص الآیات ۱۴۹

سلامتی

دفع سر درد

خوردن “چاے پررنگ” دافعِ
سردرد می باشد

هفت شهر عشق ۶۸۷/۱

امان_از_مرگ_بد

مرحوم کفعمے ره ؛
هرڪس این لفظ را بر در خانه
سمت چپ کوچه بنویسد اگرچه
کافر باشد از مرگ بد در امان ماند

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

مصباح ۱۰۰

احادیث_پزشکی

ســـردرد

پیامبر اڪرم (ص) ؛
شستن پاها با آب سرد پس از
حمام مایہ ایمنی از سردرد است

احکام النبویه … ۲۶/۲

وسعـت_رزق

سـوره مبارڪه ذاریات

امام صادق (؏) ؛
هرڪس این سوره را تلاوت نماید
(حداقل یڪ بار در روز)ثروت حلال
براے او رسد و روزی اش فرآوان گردد

آیهالکرسی

تقویت چشم

خواندن “آیه الڪرسی” براے
نور چشم بسیار مفید و مجرب است

کشکول سیاح ۳۰۴/۱۰

بدانیـم

خـواص پـنیر

پیامبر اڪرم ﷺ ؛
“پنیر” بخورید ( با گردو ) زیرا خواب
آور است و غذا را هضم می کند

طب النبی ۱۸۹

ربع_قرآن

سوره مبارڪه ڪافرون

هرڪس این سوره را در نمازهاے
خود بخواند مانند ڪسی است که ربع
قرآن خوانده باشد و خداوند گناهان
او و والدینش را ببخشد

خواص الآیات

اگه_زیاد_گول_میخوری_بخون

اگر در مدت ۲۱ روز ۲۴۳۶ بار
ذکر الخَبیر را بگوید از شر نفس و
حیله حسود و مکر خصم محفوظ
می‌ماند

بحر الغرائب ۶۴

آیهالکرسی_بخوان

آرامـش قلـب

نقشبندے ؛
“آیه الڪرسے” را ۳ مرتبه در
ظرف پاڪی بنویسد سپس آب
بران ریزد و بیاشامد براے تسکین
قلب و هر مرض اڪسیرست

مخزن تعویذات ۱۰۹

شکر_نعمتهای_گذشته_و_آینده

امام صادق ؏ ؛
هر روز ۷ بار بگو الْحَمْدُ لِلَّهِ
عَلَى‏ کُلِ‏ نِعْمَهٍ کَانَتْ‏ أَوْ هِیَ‏ کَائِنَهٌ

بحارالانوار ۲/۸۴

خواص_یس

آیت الله کشمیرے ره ؛
جهت رسیدن به آرزوهاے مادے
( خونه ، ماشین ، ازدواج و… )
سوره یس بخوانید

عزیز_شدن

جـهت محـبوب شدن در دلها
گفتن ذڪـر
یـا حــبیب
مؤثر است و عدد آن ۲۲ مے باشد

ختوم و اذڪار

آسان_شدن_شرایط_زندگی

هر ڪس امور زندگیش
مشکلات فراوان دارد زیاد گوید

ربَّنَا افْتَح بَینَنا و بَینَ قَومِنا
بِالحَقِّ وأنتَ خَیرُ الماکرین

خزینه الاسرار ۲۴۳

سخن_بزرگان

فرمول گشایش گرفتارے ها
مــــــــادر

” آنقدر دست و پایش را ببوس تا به گریه
بیوفتد و خودت هم با او گریہ ڪن ”

افزایش_روزی

یـا وَهّٰـاب

هرڪس پس از نماز عصر صد
مرتبہ “یا وَهّٰـاب ” بگوید توسعہ
در امر معیشت او به هم رسد

گوهر شب چراغ ۱۱۵/۱

جن‌زدگی

دفع جن زدگے

جناب آقاے سیاح میگوید :
براے بهبود فرد جن زده در بینی او
روغن اسفند بچڪانید و حتما
اسفند دود ڪنید

کشکول سیاح ۳۵/۲

اسماء_الحسنیٰ

استجابت آرزوها

مـرحوم ڪاشانی ؛
براے برآمدن حاجات و مقاصد
نوشتنِ اسم ﴿ الُقیتْ ﴾ بر ڪوزه
پر آب و نوشیدن از آن مجرب است

معراج الذاکرین ۱۴۹

ثروت

براے زیاد شدن روزی
و عزیز شدن
روزی ۱۵ مرتبہ این آیہ را بخواند
«یا الله المحمود فی کل فعاله»

درمان با قرآن، ص ۱۰۲

ختومات

رفع تـرس و هـراس

امام ڪاظم (؏) :
چون از چیزے ترسیدی صد آیہ از
هرجاے قرآن ڪه خواهی بخوان و
بعد ۳ بار بگو

اللهم اکشِفْ عَنّی البَلاء

نجات_از_مشکلات

هرکه در مهلکه‌ای گرفتار شود
وسوره احقافرا سه مرتبه
بخواند از آن مهلکه نجات
یابد ان‌شاء‌الله

صحیفه مهدیه ۴۱

خوش_صورتی_فرزند

هیچ زنی بارداری نیست که
هندوانه را به همراه پنیر بخورد
مگر آن که فرزندش خوش
صورت و اخلاق شود

بحارالانوار ۵۹/۲۹۹

به_سمت_خدا

یـٰا هـادے

هر روز ۲۰ مرتبه جهت
هدایت و معرفت به خداوند و
پیغمبر و ائمه اطهار خوانده شود

نجاتبخش گرفتاران ۴۴

نورانیت_قلب

تسبیحات اربعہ

سید عبدالڪریم ڪشمیری ؛
براے نورانیت قلب تسبیحات اربعہ را
۳۰ مرتبه بعد از هر نماز بگوید

روح و ریحان ۹۰

ڪسی ڪه عقب مانده ذهنی
است از موے سرش مقدارے جدا ڪرده
و براے او تبخیر کنند ڪند ذهنی او
بر طرف خواهد شد

مخلاه ۴۳۶

معجزه

شفاے هر درد
بجز مرگ

پیامبر اڪرم ص ؛
سوره حمـــد شفـاے هر
دردی بجز مرگ است

الکافی ۴۳۴/۴

اجابت_هر_حاجت

هرڪس آیه ۹ حجر را
هزار بار خالص بخواند هر حاجتی
که داشته باشد از خدا بخواهد
به زودی روا شود

خواص آیات قرآن ۹۸

لا_اله_الا_الله

ذکری خاص که علاوه بر اشاره به توحید
۱/ گفتنش بدون حرکت لب‌هاست و انرژی کمی می‌گیرد.
۲/ زبان را به نحوی در دهان می‌چرخاند که باعث ترشح بزاق و رفع عطش می‌گردد

پل_صراط

سوره مبارڪه آل عمران

پیامبر اڪرم (ص) ؛
هرڪس سوره “آل عمران ” را بخواند
بہ هر آیه امانے از پل صراط بہ
او بخشند

تفسیر نمونه ۴۰۸/۲

حاجتروایی_شب_جمعه

در شب جمعه دو ساعت به
صبح مانده برخواسته غسل حاجت
نماید ۲ رکعت نماز گذارده بعد سر به
سجده گذارد و ۱۰۰۰ بار بگوید

اسرار المقاصد ۱۱۱

ویژه_افراد_نواعصاب

خواص مویز

مرحوم کفعمے ره ؛
مویز چه نیڪو خوراڪے است
که اعصاب را استحکام مے‌بخشد

الاختصاص ۱۲۴

توبه

امام علی ؏ ؛
قصد ما این است که نمیریم تا
توبه کنیم ولی توبه نمی‌کنیم
تا اینکه می‌میریم

تا_فرصت_هست_توبه_کنیم

شرح نهج البلاغه ۲۰/۳۲۹

نجات_بیگناه_از_زندان

مرحوم کاشانے ره ؛
برای نجات مظلوم از زندان
گفتنِ خالصانه ده مرتبه اسم
مبارک «اَلرَّؤُفُ» مجرب است

منبع معراج الذاکرین ۱۰۵

ازدیاد_روزی

سوره صافات

برخے علما فرموده‌اند ؛
به تجربه ثابت شده خواندن
سوره «الصافات» در هر جمعه
اثر عجیبی در ازدیاد روزی دارد

مستدرک سفینه البحار ۴۷۴/۸

رحمت_الهی

در شب و عصر جمعہ
صد رحمت الہی از آسمان نازل
مے شود ڪہ ۹۹ تاے آن برای
کسیست ڪہ در این اوقات
سوره مبارڪہ قدر را صد
مرتبہ بخواند

گام نخستین سیر و سلوک۱۲۳

ایمنی_از_سردرد

پیامبر ص ؛
شستن سر با خَطمے
در روز جمعه سنت باشد
پوست و مو نکو گردد
از سردرد ایمن ڪند
روزے را سرشار سازد
فقر را دور ڪند

الاصول السته عشر ۵۵

دعای_عیادت_از_بیمار

پیامبر اڪرم ص ؛
هر ڪس نزد بیمارے رفت که
اجلش نرسیده باشد [خالصانه]
این دعا را بگوید [انشاءالله] که
مریض خوب خواهد شد

عید_ولایت_مبارڪ

حضرت محمد ص ؛ خداوند میفرماید ولایت عــلے بن‌ ابی‌طالب
دژ محڪم من است پس هر ڪس
داخل قلعه من گردد از آتش دوزخم
محفوظ خواهد ماند

جامع الاخبار ۵۲

آرمیدن_در_بال_جبرئیل

امام صادق ؏ ؛
هر کس این کلمات را ۳ مرتبه
در وقتے که شب داخل مے شود
بگوید به بالے از بال‌هاے جبرئیل
پوشیده مے‌شود تا اینکه داخل
صبح شود

تیر_بدهیها

امام صادق علیه‌السلام به شخصے
ڪه از مقروض بودن و عدم توانایے
تامین مالے عیال به ایشان شکایت
کرده بود توصیه نمودند بعد از هر
نماز واجب این دعا را بخواند

گره_های_زندگی

بهجت عارفان ره ؛
هر کس می‌خواهد در کارش گره
نیفتد و به هر چه می‌خواهد برسد
زیاد استغفار کند اگر جواب نداد
پاسخگویش من هستم

توصیه‌های بهجت عارفان

بهترین_سرگرمی

پیامبر اڪرم ص ؛
بهترین سرگرمى براى مرد
با ایمان شنا است

خواص_کرفس

بر شما باد کرفس چرا که اگر
بنا بود تنها یک چیز عقل را افزون کند
آن همین بود

دانش‌نامه احادیث پزشکی ۱/۲۴۸

افکار_پوچ

لا اِلٰهَ اِلا الله

سید عبدالکریم ڪشمیری؛
براے نفی و دفع افڪار پوچ و ظواهر
گفتن ذڪر ” لا الہ الا الله ” نافع است

روح و ریحان ۸۹

مــؤخـر

معـروف شـدن

جهت ڪسب شهرت در ۴۰ روز
صبح و شام ۱۰۱ مرتبه بگوید”یا مؤخر”
و در این مدت ترڪ حیوانے ڪند

کنزالحسین ۳۲

بازگشت_مطلوب

عشق آتشین

سوره حمد را در شیشہ اندازد و
قدرے آب ریخته و بگذارد جوش آید
اگر مطلوب در ۱۰۰ فرسخے باشد آتش
در دلش افتاده و زود مراجعت ڪند

تسهیل الدوا

پخش انواع کاور مبل ترک و ایرانی

حدیث

بداخلاقے = تنگے روزی

امام علے (؏) ؛
هر ڪه “بـداخـلاق” باشد
روزے اش تنگ می شود

غرر الحکم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.