قرآن درمانی (راهنمای گرفتاران) ۱

ادای_قرض_مجرب
اگر کسی مقروض هست و در پرداخت قرض مضطر است ختم زیر را انجام دهد ان شالله خداوند کمکش خواهد کرد و قرضش ادا خواهد شد:

بمدت ١٨روز(پشت سرهم بدون وقفه) بین نماز مغرب و عشا دورکعت نماز حاجت بخواند و بعد از آن ١۴مرتبه صلوات بفرستد؛سپس ٨٩١مرتبه ذکر شریف یاقاضی الدیون را تکرار کند
و بعد از اتمام اذکار دست ها را بلند مرده و بگوید یاقاضِیَ الدُّیون مِنْ خَزائِنِکَ المَکْنونَ اللَّتی بَیْنَ الکافِ وَ النُّون اِقْضِ دَیْنی و دَیْنَ کُلِّ مَدْیون

نکات :
١ـ این ختم با اعتقاد کامل انجام شود نه برای امتحان
٢ـ دربین ١٨روز نماز اول وقت بخواند و از انجام گناه و معصیت پرهیز کند
٣ـ هنگام ذکر گفتن پشت سرهم و با حضور قلب بگوید و به اطراف نگاه نکند.

این نسخه بحدی موثر و ارزشمند است که هنگام انجام آن خداوند از جایی که فکرش را هم نمیکنید قرض شما را جور میکند.البته بشرطی که علت مشکلات مالی بوجود امده از سحر و جادو نباشد.

هشدار:این ختم اولین بار توسط این حقیر منتشر شده و هرگونه نشر و کپی این مطلب بدون درج لینک و منبع دزدی محسوب شده ،شرعا حرام و خلاف مرضی حق تعالیست.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

بخت_گشایی_مجرب
به جهت تسریع در امرازدواج (بشرطی که بخت دختر با سحر و طلسم یا جن بسته نباشد )
از روز یکشنبه شروع کند بمدت هفت روز که به شنبه هفته بعد ختم میشود
مابین نماز ظهر و عصر ابتدا دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد ١۴مرتبه صلوات بفرستد و بعد بعدد ابجد کبیر اسم کوچک خودش و مادرش دعای زیر را بخواند :
یا علّام الغیوب یا غفار الذُّنوب یا ستار العیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طَبیبَ القُلُوب یا مُنَوِّرَ القُلُوب یا انیس القُلوب یا مُفَرِّجَ الهُموم یا مُنَفِّسَ الغُموم
اِجْعَلْ حبیبی مِنْ نَصیبی بالزوج الصالح بحق هذا الاسما و بحق اسم العظیم الاعظم

بعد از اتمام ختم ١۴ مرتبه صلوات بفرستد و روز هشتم به نیت ذکات عمل مبلغی در حد وسعش صدقه به یک فقیر مستحق صدقه بدهد

نکات:
این دستور یکی از مجرب ترین و قوی ترین دستورات بخت گشایی است.

برای اینکه سریع تر نتیجه بگیرید بهتر است خانم ۴٠روز قبل از انجام این عمل چادر بپوشد و باحجاب کامل در بیرون حاضر شود و البته اراسته هم باشد و نماز اول وقتش فراموش نشود

التماس دعای خیر

 

هشدار:هرگونه نشر و کپی این مطلب بدون درج لینک و منبع دزدی محسوب شده ،شرعا حرام و خلاف مرضی حق تعالیست.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

رام_شدن_فرزند
بارها به بنده پیام داده میشود از طرف والدینی که از سرکشی و تندخویی و عصیانگری فرزند خود شکوه میکنند و از بنده ی سراپاتقصیر درخواست نسخه ای جهت درمان میکنند؛ قبل از هرچیزی باید عرض کنم واقعا تربیت و تشکیل قاعده های اخلاقی فرزند شما پیش از همه چیز به خود شما برمیگردد و رفتارهای وسیاستهای اخلاقی شما در منزل است که روی رفتار فرزند شما تاثیر میگذارد و….

علی حی حال جهت رام شدن و حرف شنوا شدن فرزند این دستور را می توان انجام داد:

بمدت هفت روز(از یکشنبه شروع کند تا شنبه هفته بعد) ما بین نماز ظهر و عصر دورکعت نماز حاجت بخواند سپس ١۴مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن بعدد نام کوچک و نام مادر فرزندش دعای زیر را بخواند :

یا دلیل المتحیرین یا غیاث المثتغیثین صریخ المستصرخین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عون المومنین یاراحم المساکین یا ملجاالعاصین یا غافرالمذنبین یامجیب دعوهِ المضطرین غَیِّرْسوءُحال فلان بن فلانه بِحُسن حالک

بعداز اتمام ختم دوباره ١۴ مرتبه صلوات بفرستد.

نکات:
١ـ در وسط خواندن ختم باکسی حرف نزد و از قبله سر بر نگرداند.
٢ـ بجای فلان بن فلانه نام شخص ومادرش گفته شود.

هشدار: این مطلب اولین بار توسط این حقیر منتشر شده هرگونه نشر و کپی این مطلب بدون درج لینک و منبع دزدی محسوب شده ،شرعا حرام و خلاف مرضی حق تعالیست.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

محبوب_القلوب_شدن
جهت محبوب القلوب شدن درمیان تمام خلایق و کسب مقام و آبرو؛ دستور زیر از مجربات مکرر است:
اول از همه نام خود و مادر خود را به عدد ابجد کبیر محاسبه کرده و عدد بدست آمده را بعلاوه ی عدد ٩۴کند
بعد بمدت ١٣شب هر شب مابین نماز و مغرب و عشا ابتدا دورکعت نماز حاجت بخواند و سپس ١۴مرتبه صلوات بفرستد و بعد ازآن به تعداد همان عدد بدست امده (نام شخص +نام مادر+٩۴) ذکر شریف یا عزیز را تکرار کند بعد از اتمام ذکر دوباره ١۴ مرتبه صلوات بفرستد و بعد ٧مرتبه این دعا را بخواند :

یاعزیز ذوالعزهِ و الاقتدار اَعِزّنی بحق اسم العزیز و بحق اسم العظیم الاعظم

نکات مهم:
١ـ هنگام ذکر گفتن جامه ی پاکیزه و سفید یا رنگ روشن و معطر بر تن داشته باشد.
٢ـ هنگام ذکر گفتن عود هندی یا عنبر روشن کند و با کسی حرف نزد و باحضور قلب انجام دهد و همچنین به اطراف نگاه نکند
٣ـ اگر بجای ١٣شب ٩۴شب (بدون وقفه) انجام دهد تاثیرش فوق العاده بیشتر خواهد بود.
۴ـ یکروز بعد از اتمام دوره ١٣روزه یا ٩۴روزه یک مرغ را قربانی کند و به مستحق بدهد یا مبلغی به اندازه سیر کردن یک گرسنه به یک فقیر به عنوان ذکات عمل بدهد.
۵ـ در بین دوره ی ختم از گناه و معصیت بخصوص نگاه به نامحرم و تصاویر و فیلم های مبتذل و ….خودداری کند.

این عمل بسیار بسیار تاثیر شگفت انگیزی دارد بخصوص اگر ٩۴ شب باشد بشرطی که شرایط ان رعایت شود .

هشدار:هرگونه نشر و کپی این مطلب بدون درج لینک و منبع دزدی محسوب شده ،شرعا حرام و خلاف مرضی حق تعالیست.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

عظمت حرزیمانی
این دعا شرح مبسوطی دارد وبرای هر امرمهمی از گرفتاری و دشمن و قرض و زندان وفتح و قضای حاجت نافعست و شاهی که از ملت فرار کرد شب در خواب پیغمبراکرم((ص)) به او فرمود نزدعلی علیه السلام رو و بگو حرزیکه تورا آموختم و گفتم به هر کسی نیاموز بنشان آنکه هرکه ۴۱باربخواند از دشمن رهد و ملک به او برگردد واگر همیشه بخواند خصمی یاحاسدی به او ظَفَر نیابد آن را به من بیاموز آن شاه خدمت حضرت رسید و علی علیه السلام به او یاد داد و او خواند. و برگشت ملت اورا پذیرا شدند و اورا با احترام بجای خود نشاندند وهرکس بخواند بمراد رسد وشرط آن طهارت و تصفیه باطن لزوم خلوت و دوری از حرام و کتمان از نا اهل و عقیده صاف است
ختوم اذکار_مرحوم استاد سیدمحمد تقی مقدم ج۱ص۳۵۹
_______________________
دوستان; خود ِ حقیر سه دعا را به عنوان اکسیر اعظم و مُسَکِّن برای تمام دردها میشناسم و از عارف ِ اهل ِ علمی شنیدم که فرمودند هرکدام از این سه دعا حاوی اسماء اعظم است و هرآنچه از عظمت و عجایب این سه دعا عرض کنم کم است.و متاسفانه افراد با بی توجهی از کنار این سه دعا رد میشوند.
۱_دعای کمیل۲_دعای سیفی کبیر((حرز یمانی))۳_دعای سمات

مقاله ای پیرامون بخت وازدواج خواهران

خیلی از خواهران محترم و عفیفه از حقیر سئوال میکنند و گلایه دارند که ما خانمهایی باحجاب و عفیف هستیم همیشه نماز و…….را می خوانیم اما مشکل ازدواج داریم و اصلا خواستگار نداریم ویا اگر داریم یه جورایی ناقصند ویا عیبی دارند و یا اگر خواستگاری می آید دوباره میروند و پشت سر راهم نگاه نمیکنند ویا دقیقه ی ۹۰ همه چی خراب میشود
وگلایه دومشان هم این بوده که هرچه ذکر و نماز و دعا در کتب و اینترنت و….بوده انجام دادیم خدا جوابمان را نداده……….

خدمت شما با قاطعیت عرض کنم که تمام ادعیه ی بخت گشایی و….بی اثر است اما علت چیست؟
دیر ازدواج کردن کردن علت های زیادی دارد که اول باید علت ها را شناخت و رفع کرد سپس دعای کرد وتازمانی علتها رفع نشود هر دعایی کنید بی فایدهست
اماعلت ها بسته شدن بخت
خواست و اراده خدا_تقدیرشخص
گاهی اوقات در تقدیر ماست و خواست خداوند است که شخص دیر ازدواج کند ویا اصلا ازدواج نکند که باهیچ دعایی هم قابل حل نیست و همه ی ما باید تسلیم خواست خدا باشیم
وجود علت های ظاهری مثل ظاهر مناسب نداشتن و یا معلولیت که دراین موارد باید اقدامات متناسب را انجام داد
چشم زخم:چشم زخم نیرویی بسی قوی دارد که اثرش تا ۳۰۰سال هم می ماند امام صادق((ع)) می فرمایند چیزی که تقدیر ادمی را عوض میکند و مرگ انسان را جلو می اندازد چشم زخم است.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سحر و جادو و طلسم :سحر و جادو و طلسم از لحاظ قدرت و نوع باهم متفاوت هستند اما در کل بعضی اوقات دختر خانمی را بخاطر حسادت و دشمنی باسحر. و جادو وطلسم بختش را می بندند که دراین صورت هم اول از همه باید آنرا باطل کرد سپس دعای بخت کرد.
وجود جن و پری و یا همزاد:در مورد توضیح دراین مقوله متاسفانه بنابه دلایلی معذورم ولی بسیاری از خانمهاهم مشکل بستگی بختشان بخاطر این بند است
مراجعه به دعا نویس ویا ساحربخصوص افراد شیاد :بعضا خانم ها جهت بخت گشایی به این افراد مراجعه کرده که غالبا هم افرادی کلاه بردارو شیاد هستند که بدتر باعث بسته شدن بخت طرف میشوند و بدانیدومطمئن باشید اگر شخصی برای باز شدن بخت به ساحر جادو گر ویا دعانویس مراجعه ((ساحر و جادو گر و دعانویس باهم فرق دارند))کند دوحالت دارد یا بدتر بختش بسته میشود و رو به تباهی میرود
ویا بختش باز میشود و شوهرهم پیدامیکند اما بلاشک ومطمئن باشید صد درصد در ازدواجش موفق نمیشود و زندگی اش همواره سیاه و تباهست

التماس دعا
حسین مزمل

سلام حاج آقا
من از بی محبتی های شوهرم به تنگ اومدم اولش منو خیلی دوس داشت اما مدتیه همش عصبانی میشه;مدام سرمن به بهانه های مختلف هوار میکشه خیلی عوض شده
پری روز منو سر هیچ و پوچ به باد کتک گرفت بهم گفت دیگه خوشش ازمن نمیاد ازخونش بیرونم کرد الان خونه بابام هستم
تورابخدا اگر راهی سراغ دارید که محبت شوهرم بمن بگرده بهم بفرمایید

پاسخ:سلام ٌعلیکم جهت جلب محبت ایشان دستور ذیل را انجام دهید بسیار مجرب است.

دو رکعت نماز خوانده و در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه این آیه را بخوانید
عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده والله قدیر و الله غفور رحیم ( سوره ممتحنه ایه ۷ )
رکعت دوم را هم دقیقا مثل رکعت اول بجا آورید سپس بلافاصله بعد از سلام نماز ٬ هفتاد مرتبه این دعا را با صدای نسبتا بلند بخوانید
اللهمَّ یا مُلَیِّنَ الحَدید لِداوودَ علیه السلام لَیِّن لی قَلبِ فلان بن فلانه و صَلَّ اللهُ علی محمدٍ و آلهِ و لاحَولَ و لاقُوَّهَ الّا بالله ِ العلی ِ العظیم

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

تذکرات:
۱- بجای فلان بن فلانه اسم شخص و مادرش را بگوییدوهنگام گفتن تصویر شخص را در ذهنتان مجسم کنید

۲- بهتر است دعای آخر نماز را با صدای بلند بخوانید چون تجربه نشان داده که در این حالت بهتر نتیجه میدهد .
٣_بهترین زمان برای خواندن این نماز ساعت اول روز ِ جمعه است(((یعنی ساعت طلوعِ آفتاب)))

نکته:کسانی که این مشکل مشابه را دارندهم می توانند ازین نماز استفاده کنندبشرطی که علت بروز مشکلشان سحرو یا جادو وچشم زخم نباشد که دراین صورت قضیه فرق میکند.
ضمنا این دستور جلب محبت چون قرآنی است برای در امر حرام و گناه و نیت های ناپاک اصلا و ابدا جواب نمیدهد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام استاد بزرگوار و مهربان
من خانمی متاهل و دارای دوفرزند هستم
همسرم راننده اتوبوس هستند تمام امید من و بچه هام ایشان هستند هروقت سرویس میرن من دلهره دارم
ازشما خواهش میکنم دعایی یا ذکری بفرمایید که همسرم باخواندن آن در طول سفر درپناه خدا باشد و مشکلی برایش پیش نیاد
ممنونم
راستی شنیدم که شما مدتیه در بستر بیماری هستید خیلی ناراحت شدم و برای سلامتی شما در مسجد جمکران دعاکردم

پاسخ:سلام علیکم خداوند شماراحفظ کند
همسرتان قبل از خارج شدن از منزل این سه عبارت را بعلاوه معوذتین بخواند
(((بسم الله الرحیم لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی القیوم))
تازمانی که به خانه برگردند درپناه خدا خواهند بودبلاشک

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

باسلام حاجی.بنده یه کسی رو میشناسم در شهرستان هست که براساسی یک حرف یک شخصی تهمت بدی بهم زده واین شخصی که من در شهرستان میشناسم .وقتی پیام میده در تلگرام یک سری فحشهای بدی به من میده فلذا من هم همون فحشها رو به ایشان ارجاع میدم اولش چندین بار بهش تذکر دادم وازش خواستم این فحشها رو نده به من و حرف که در مورد من به ایشون گفتند از اصل دورغ بوده وحقیقت نداره ولی متاسفانه ایشان قبول نمیکنه وهمچنان فحشها میده پس بنده از شما میخوام یک دعای.ذکری به من تعلیم بدین تا بخونم واین کسی که بهم این فحشهارو میده از کارش پشمان بشه واز من معذرت خواهی بکنه وبهم بگه که اشتباه کردم و برگرده ویک دوستی ورفاقت خوبی بین ما ایجاد بشه.باتشکر

پاسخ:وعلیکم السلام
به همین نیتی که دارید به عدد اسم ایشان آیت الکرسی را بخوان مثلا نام ایشان علی هست۱۱۰مرتبه اگر حسن هست ۱۱۸مرتبه
درضمن حتما شرایط ختوم واذکار را که در کانال ذکر شده را رعایت فرمایید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

اگه بخواهیم “هر روز “یه ذکری یا دعایی بخونیم که همواره زندگیمون و بچه هامون پیشرفت داشته باشن،چی خوبه؟

پاسخ:سلام علیکم
به همین نیت هرصبح دعای سیفی کبیر ((یاحرز یمانی را بخوانید))اگر خواندن ان برایتان سخت است بجایش دعای سمات را بخوانید

سلام خسته نباشیدمیخواستم ببینم برای بچه دارشدن وهمچینین بچه ی صحیح وسالم وصالح چه دعایاسوره ای بخونیم مرسی

پاسخ:سلام علیکم_برای فرزند دار شدنِ افرادِ ِبدون فرزند اول باید بررسی بشود که علت از کجاست؟
از سحریاطلسم است؟یا اینکه علت جسمی است ؟بعداز مشخص شدن باتوجه به مشکلشان دستور صادر شود
ودر ضمن دعا و دارو باید باهم باشد
اما درکل دستوری که دیده شده بسیاری از علما همانند استاد نصر بروجردی آن را جهت فرزند دار شدن سفارش میکنند دستور زیر است که خیلی هم مجرب است
دستور:
۱- دوتا انگشتر فیروزه با آیه رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ دست بکنند.
۲- آیه منقوش بر این انگشتر را روزی ۱۱۰ بار بخوانند.
۳- آیه ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ از سوره انبیاء را وِرد خودشان قرار بدهند (بعد از هر نماز یک بار بخوانند).
۴- بعد از نماز های صبح و مغرب ۷۰ بار سبحان الله، ۱۰ بار استغفر الله ربی و اتوب الیه، ۹ بار سبحان الله و ۱ بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگویند.
۵- آیه وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعًا (۳۱ رعد) را بصورت مقطعه با مداد بنویسند و زن بر پهلو راست بندد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام وعرض ادب خدمت شیخ بزرگوار،شیخ خواهشا جوابی بهم بدین برای آزادی وفرج برادرم از زندان آیا امیدی هست که آزاد بشه ،ودعایی تعلیم بفرماییداگه موثرباشه ،همچنین شوهرم ۴ ساله که در کمپ اندونزی بسر میبره وتا کنون در مصاحبهایش قبول نشده ،که بفرستنش به کشور ثالث،خواهش میکنم شیخ ، کمک کنید خیلی سردرگمم ،التماس دعا دارم یاعلی

پاسخ:آیه ۱۰۰و٩٩سوره یوسف را با رعایت اعراب گذاری با رسم الخط عربی با گلاب و زعفران بر روی کاغذ سفید بی خط در ساعت سعد ((جمعه هنگام طلوع آفتاب))بنویسید و شخصِ زندانی بر بازوی راست خود ببند و بعدازآن بخواندن این آیات مداومت نماید.
اگر با اعتقاد و رعایت شرایط انجام دهد حتما آزاد خواهد شد.
هشدار:این دستور فقط برای زندانی ناحق اثر دارد در غیر این صورت هیچ اثری ندارد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

فروش.اجناس

خیلی از مغازه داران و کسبه ی عزیز به حقیر پیام میدهند و درخواست دستوری جهت افزایش فروش میخواهند.

بنده بارها عرض کردم برای افزایش روزی ابتدا باید عواملِ کم شدنِ روزی را برداشت.چون بعضی موارد هستند که باعث کم شدن روزی میشوند
خب این عوامل به اختصار عبارتنداز:زنا و شرب خمر_نگاه کردن و نگهداری فیلم های مبتذل_گوش دادن بیش از اندازه به موسیقی بخصوص موسیقی رپ_خود ارضایی_نوشتن دعای بدون اذن و نگهداری کتب قدیمی طلسم ودعا در منزل_سحر و جادو _چشم زخم_والبته ازهمه مهمترترک نماز اول وقت_ادرار کردن در حمام_گرفتن ناخن با دهان_جارو کردن درشب_و همچنین عامل مهم بعدی کاسبی کردن در روز جمعه علی الخصوص قبل و هنگام نماز جمعه است.
برادران و خواهران بزرگوار; اصلا دراسلام بازکردن کردن مغازه و تجارت در روز جمعه کراهت دارد اصل نزول سوره جمعه هم همین است جمعه مخصوص ذکر خدا و نماز جمعه است که متاسفانه در مصلی هامشاهده میشود که هنگام نماز جمعه نمایشگاه کتاب و….باز میکنند که کاریست بس غلط

علی حی حال اگر شخص ِ تاجر یا کاسبی رزقش و فروشش کم بود و درحالت مضیقه بود حتی در آستانه ی ورشکستگی بود اول عوامل کاهش روزی که ذکر شد را رفع نماید سپس
روز جمعه غسل کند(((منظور غسل جمعه است))وبه نزدیک ترین مصلی برود و نماز جمعه بخواند بعد ازینکه نماز جمعه و همچنین نماز جماعت عصر تمام شد در مصلی بماند به گوشه ای برود ابتدا دو رکعت نماز حاجت بخواند وبعد دعای سمات را بخواند در دعای سمات جایی دارد که باید حاجتت رابطلبی آنجا از خداوند روزی حلال طلب کند.
تا ۴۰جمعه انجام دهد به هیچ کس محتاج نخواهد شد.
این عمل بشرط اینکه با اعتقاد کامل باشد بی نظیر ترین دستور در افزایش روزی است

التماس دعای خیر

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام استاد
من جوانی ۲۴ساله و مجردم عندالله اهل نگاه به نامحرم و هوس بازی نیستم ولی شبها خیلی جُنب میشم بعضی اوقات سه روز پشت سرهم دیگه واقعا خجالت میکشم از خانوادم هی هروز پشت سرهم برم حموم میشه راهی جلوی پام بزارید که کمتر جنب بشم و عادی بشم

پاسخ:سلام علیکم جهت محلتم نشدن درخواب شب قبل از خوابیدن این دعا را بخوان(((اللّهُمَّ اِنّی اَعوذُبِکَ مِنَ الاِحتِلام ِ وَ مِن سُوءِالِاحلامِ وَ أن یَلعَبَ بِیَ الشَّیطَانُ فی الیَقَظَهِ وَالمَنام)))

حلیه المتقین:ص ۲۳۹

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج آقا یه سوال داشتم خدمتتون.مگه سرنوشت انسان به دست خدا یک دفعه نوشته نشده پس دعا وذکر گفتن چه فایده ای داری وقتی سرنوشتی ازقبل تعیین شده.باتشکر از زحماتتون

پاسخ:سلام علیک
بله ولی بعضی اوقات دعا کردن تقدیر آدمی را عوض میکندهمانطور که به فرموده ی امام صادق((علیه السلام)) چشم زخم تقدیر و سرنوشت آدمی راتغییر خواهد داد
دوما دعاباعث میشود خداوندشدائد راکمتر و آنچه را که مصلحت است زودتر
عنایت کند.
(((قل مایعبوا بکم ربی لولادعائکم))
سوره فرقان:بگو اگر دعاهای شما نبود خداوند هیچ اعتنایی به شمانمیکرد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

حاجی جان انصافا شما جواب سئوال همه رو میدی مال منو نمیدی
ده باره می پرسم منم به هرحال آدمم و آرزو دارم .
سئوالمم این بود من عاشق مال زیادم دوسدارم مال و ثروت زیاد داشته باشم پولدارباشم

پاسخ:هرکس بمدت ۴۰روز روزی ۱۰۰۶مرتبه ذکر شریف (((ماشالله))))ختم کند البته بارعایت شرایط ختوم و اذکار که قبلا ذکر کردم
به آنچه از مال که بخواهد خواهید رسید

صحیفه مهدیه ص ۹۱

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج آقای خیلی ممنون از اینکه وقت میذارید وبه سوالات جواب میدید البته من چندتا پیام دادم جواب ندادید ممنون میشم اگه تونستید جواب منم بدید حقیقتش من در زندگیم زیاد آدم خوبی نبودم وبه نمازم زیاد اهمیت نمی دادم وموادم استفاده میکردم تااینکه پس از تلاشهای زیاد همسرم که برام کرد درست بشم نشدم و متارکه کرد متاسفانه وبا یک بچه موندم تو زندگی چکار کنم خواهش میکنم یه ذکری بدید که هم موادمو بذارم کنار هم دوباره نماز خون بشم و بتونم به زندگیم سرو سامان بدم و خدا کمک کنه که بتونم همسرمم بر گردونم ممنون میشم جواب سوالام و بدید یا حق

پاسخ: سلام علیکم
اول نماز توبه ی روز یکشنبه که دراینترنت هم سرچ کنید هست انجام دهید و بانیت خالص توبه کنید
روزانه حداقل ۱۱۰مرتبه ذکر اللهم غیر سو حالی بحسن حالک خوانده شود
بعدازنماز صبح دعای سیفی کبیر را بخوانید.
و اگر بتوانید حداقل روزی یک مرتبه دعای کمیل را با نیت و توجه به معنی بخوانید.
ازگوش دادن به موسیقی خود داری کنید علی الخصوص موسیقی رپ و موسیقی های غنا و خیلی شاد.

پیشنهاد میکنم این ایام که فصل سرماست و ساعات روز کوتاه روزه بگیرید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

اخراج اجنه ی شیطانی

متاسفانه خیلی از دوستان بجای اصوات رحمانی مدام موسیقی خزعبلات در منزل پخش میکنند که باعث جذب شیطان و کم شدن روزی میشه
بجای این انکرالاصوات ها این فایل صوتی رقیه شرعیه قرآنی را روزی یکبار بالاخص صبح ها با دستگاه پخش ((مثل رایانه ویا ضبط صوت و تلوزیون ))در منزل خود پخش کنند تا اجنه های شیطانی و شیاطین و موجودات مزاحم در منزلشان فرار کنند و اگر مداومت کنند. آرامش را در زندگی خود می بییند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

آینه بینی حقیقت یا دروغ؟

عزیزی سئوال فرمودند که آینه بینی و اینکه عده ای با نگاه به آینه آینده و دزد و مکان شخص گمشده را حدس میزنن راسته یاخیر؟؟

پاسخ:تاحدودی بله _اما نه آنطور که شما فکر میکنید.ما یک جن داریم که صلاح نیست اسمش را دراینجا ذکر کنم
اما کار این جن خبر دادن از مجهولات و آینده و ….است و روش احضارش هم به این صورت است که بعد از یکسری اعمال خاص زمانی که احضار میشود شخص باید نگاه آینه کند وقتی نگاه آینه میکنید او درآینه بر شما ظاهر خواهد شد و سئوال شمارا پاسخ میدهد((هر سئوالی باشد از خبر از دفینه و گمشده و آینده و ….))اما مطلبی که هست اینه است که اولا این جن زمان احضار فقط به یک الی دو سئوال بیشتر پاسخ نمیدهد و بعدش سریع غیب میشود و اینطور نیست
دوما پس کسانی که این کار را میکنند همش یکی دو بار بیشتر نمی توانند اینکار را انجام دهند اینطور نیست که همش یه آینه دستش باشه و برا مردم کار کنه
سوماکسانی که واقعاتسلط دارند اصلا این موضوع را جایی بازگو نمیکنند
چهارما اینکار ها بارها عرض کردم که توسط ائمه ما نهی شده اند و حرام است

پس نتیجه میگیریم هرکس که درفضای مجازی و واقعی ادعای آینه بینی و خبر از آینده از طریق آینه بینی را میکنند والله قسم مشتی کلاهبردار و شیاد بیش نیستند که فقط کیسه ای برای جیب مردم بی نوا دوختند.
والسلام

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج اقا بنده صبح بعد از نمااز خواب دیدم که رفتیم با دوستامون شهر ری توی یکی از رستوران هاش دعوامون شده خیلیم بد

قبل از اذان هم خواب دیدم که با پدرم رفته بودیم دزدی بعد من فرار کردم ولی پدرم نمیدونم چی شد

پاسخ :اتقاقات بدی خواهد افتاد صدقه بدید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج آقای بزرگوار،دیشب خواب دیدم در خانه ام سه عقرب سیاه بود که خودشان را نشان نمیدادند و تعبیرش چیست

پاسخ:دشمنانی حسود و بدگو دارید

سلام حاج آقا خسته نباشید من درخواب دیدم آش می خورم ودایم آروغ میزنم تعبیرش چیست لطفا جواب بدید

پاسخ:سخن بیجا و نابهنگام زیاد میزنید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام خدمت حاج اقا وقت بخیر .؟حاج اقا من پدرم ۵ سال ب رحمت خدا رفته این مدت چند بار خواب ایشونو دیدم هربار جای از بدن ایشان زخمی بوده دیشب هم خواب دیدم ران ایشان سوخته خیلی ناراحت هستند خواهش میکنم راهنمایی کنید دلیل خوابهای من چیه ممنون از لطف شما

پاسخ:مالی ناراضی با مالشان ترکیب است
برایشان طلب استغفار کنید و حلالیت بگیرید

سلام حاج آقا امیدوارم حالتون خوب باشد. پدرم دو سال پیش فوت کردند و تا حالا خودمون یا هرکس دیگری که خوابشون را می بیند می بینند پدرم زنده هستند و می گن من نمردم. من دیشب خواب می دیدم که پدرم مردن و دوباره زنده شده اند بهشون می گفتم بابا حالا که زنده شدین مواظب خودتون باشید که مادر دوباره تنها نشه. قبل از نماز خواب دیدیم وقتی بیدار شدم دیدم نه خواب بوده و پدرم زنده نشده. علتش چیست که به همه می گن من زندم؟ متشکرم ا ز وقتتون.

پاسخ:جایگاهشان خوب است

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
خواب دیدم دارم تو خونه خدا داخل خود کعبه قرانی بسیار زیبا تلاوت میکنم ک جمعی زیادی هم چه دوست چه وغریبه دارن گوش میدن البته صوت بدی ندارم ودر بیداری هم قرائت دارم اما اون قرائت خاصی بود

پاسخ:خداوندبشما نظری خاص میکند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام.لطفا میشه بگید چه کارهایی جن ها رو عصبانی میکنه و باعث میشه مارو اذیت کنن.باتشکر

پاسخ:سلام
اولا ازشما خواهر محترم بخاطر سئوال خوبتان تشکر میکنم
دوما از شما بخاطر تاخیر در جواب عذر خواهی و طلب حلالیت میکنم
اما عوامل زیادی باعث جذب اجنه ویا جن زدگی میشود که مهمترین آنها بشرح ذیل است
۱_ریختن آبجوش بدون بسم الله بر روی زمین
۲_ارسال هاتف :یکی از دلایل جن زدگی ارسال هاتف است;ارسال هاتف یعنی گاهی اوقات افرادی هستند که موکل و جن خادم در اختیار دارند و جن خادم خود را جهت آزار دیگری به سمت او اعزام میکنند که اصطلاحا به آن ارسال هاتف میگویند
۳_نوشتن سحر و جادو و طلسم بدون داشتن اذن و علم و تسلط :به این مسئله رجعت میگویند.متاسفانه بعضی افراد با پیدا کردن یک کتاب دعای خطی قدیمی با خود می گویند که برویم وخودمان برای خودمان دعا بنویسیم که کاریست بسیار خطرناک واگر هنگام نوشتن طلسم رجعت رخ دهد و شخص استاد نباشد حتما دچار جن زدگی میشود
۴_نگهداری کتب طلسم و سحر و دعا بدون اذن درمنزل
۵_رفت و آمد زیادِ زنان ِ عادت شده ی ِ بدون غُسل در منزل
۶_احضار جن و موکل بدون داشتن تسلط کامل واذن
متاسفانه عده ای میگویند که اقدام به احضار جن کنند که این کار مربوط به افرادیست که حداقل دهها سال ریاضت و شاگردی کشیدند و اگر دراین امور ذره ای اشتباه کنند دچار جن زدگی و حتی مرگ میشوند
۷_رفتن و وارد شدن به خانه های مخروبه ی قدیمی ویا قبرستان های قدیمی بدون بسم و داشتن حرز ابودجانه
و…..
التماس دعا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام علیکم

من خواب دیدم در جنگلی سرسبز هستم ک تعداد زیادی مار دور من جمع شده اند و یک مار بسیار بزرگ ب رنگ سیاه یا طوسی مستقیم ب سمت من می آید و من از ترس آن فراری شدم و در طول مسیر بار ها ب زمین خوردم ک زمین خیس و گلی بود

پاسخ:دوستانی ناباب دارید که در باطن خیر خواه شما نیستند از نظراتشان پیروی نکنید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام.آیا چطور میشود از چشم زخم دیگران بر خود جلوگیری کرد؟
پاسخ:سلام_متاسفانه از قدیم باب بوده که برای دفع چشم زخم از دود کردن اسپند و یا شکستن تخم مرغ استفاده میکنند اما واقعا این اعمال تاثیری ندارد
برای دفع چشم زخم موثر ترین اعمال اینها هستند:
۱_دادن صدقه ی روزانه ((هر روزه مقدار مبلغی ولو ناچیز مثل صدتومن پنجاه تومن صدقه بدید به نیت دفع بلا)))
۲_هنگام خروج از منزل آیت الکرسی و ۴قل بعلاوه ی ۴با آیه وان یکاد خوانده شود و به چهار طرف بدن فوت شود
۳_اسپند دود کردن در صورتی مفید است که باکندر ترکیب شود
۴_نوشتن آیه وان یکاد با گلاب و زعفران بر کاغذ سفید بدون خط انداختن به گردن
التماس دعا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
دختری ۲۶ساله ام.توی شهرِ کوچیک ما هر دختری به این سن برسه و ازدواج نکرده باشه بشدت کنایه و ….بهش میزنن چهره ام خوبه و….ولی خواستگار رسمی ندارم قبلا بهتون پیام دادم گفتم شاید بختم رو بستن ولی شما بررسی کردید و گفتید هیچ سحرو طلسمی ندارم .پس من چکار کنم.هرچی بهتون پیام میدم وکمک میخوام جوابم نمیدید (((شماهم فکر کنم تبعیض قایل میشید)))تورو جان امام زمان قسم میدم به من راهی نشون بدید …..
زیر بار متلکهای خانواده و دوستام دارم نابود میشم
پاسخ:خواهرمن اولا خواهش میکنم که بنده را دیگر ازین قسم ها ندید دوما انصاف نیست به بنده می فرمایید تبعیض و….
علی حی وحال شما بمدت۱۰روز روزه بگیرید((باغذاهای ساده وکم افطار کنید)) و دراین ۱۰روز نزدیک ظهر که شد به حرم یک امام زاده یا مسجد برید دربین راه هر روز مبلغ۲۰۰۰تومان به یک فقیر صدقه بدید.وقتی وارد حرم شدید ((باهمان زبان روزه))ابتدا دو رکعت نماز بخوانید و هدیه کنید به ۱۴معصوم و حضرت عباس(ع)بعد از نماز درهمان حالت و روبه قبله ابتدا صلواتی بفرستید اقرار به گناهان کنید مدح و ستایش خدا کنید سپس باحالت تضرع توبه کنید
سپس((بدون اینکه رو از قبله برگردانید وبدون حرف زدن باکسی))ابتدا سوره ی حمد بعد آیه ۱۸سوره آل عمران سپس آیت الکرسی وسپس آیه ی ۲۶سوره ی آل عمران را بخوانید وصلواتی بفرستید دستانتان بلند کنید و از خدا همسری مومن طلب کنید وبعد صلوات بفرستید((تحت شرایطی بین اعمال حرف نزنید و به این طرف و آن طرف نگاه نکنید))
ان شالله یکماه بعد از ان ده روز خواستگاری مومن خواهد آمد اگر به حاجت نرسیدید مرا لعن کنید بشرطی که با اعتقاد کامل انجام بدهید نه برای امتحان.
هشدار جدی:این ذکر مانند داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد.پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام استاد
خواهر من قبل از رفتن به دانشگاه محجبه بود ولی الان خیلی عوض شده.حتی با اوضاع بد مالی خانوادم را مجبور کرد که دماغش را عمل کند.
نصیحت زیاد کردیم محبت زیاد کردیم ولی فایده ندارد.شما چاره ای برای این مشکل دارید.متشکرم

پاسخ:روزانه ۱۱۰مرتبه این ذکر را تکرار کنید((اللهم غَیر سو ُ حال فلان بنت. فلان بِحُسنِ حالک ))بجای فلان بنت فلان اسم شخص و مادرش را بفرمایید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

حاج آقا شما فردی زحمتکش بوده که در راستای علم و دانشی که دارید در جهت رضای خدا و معامله ای که خود با خدای خود کرده و دارید در جهت کمک و یاری هموطنان آمده اید میدانم متاسفانه در فضای مجازی عده ای از خدا بیخبر و نادان هستند که ارزشها و اعتقادات خود را مفت به فروش میگذارند و در جهت اظهارات پوچ و تهی بر میآیند تا از این طریق باعث ایجاد تفرقه و تبلیغ منفی نظریه علوم دینی و اسلامی شوند خدا شما را حفظ کند . این حرفها درد دلی برادرانه با شما بود تا ضمن اطلاع از وضعیت خلاصه ای از مشگلاتم از شما بخواهم برادر کوچکتان را یاری کنید .متاهل بوده و بواسطه فقر مالی و بیکاری و گرفتاری مدت قریب به هشت ماه است که همسرم را ندیدم طفل تازه به دنیا آمده ام را ندیدم و بواسطه فقر و تهی دستی مدام از جانب خانواده همسرم مورد تمسخر و سرکوفت و تحقیر قرار میگیرم . نمیدانم چه کنم اما عاجزانه تقاضای کمک دارم . موفق و موید باشید .برادر کوچکتان .محمد

پاسخ:سلام علیکم و رحمه الله
علت به وجود آمدن نحوست و مشکل در زندگیتان این است که شما چند بار گوشت حیواناتی که ذبح شرعی نبودند مردار بودند را تناول کردید
و دومین علت هم این است که بعد از به وجود آمدن مشکلات از فضل خدا نا امید شدید ……
اولا افکارتان را عوض کنید
دوما فرداشب ساعت ۱۲ شب ابتدا نماز شب بخوانید بعدش شروع کنید و این ذکر را سی هزار بار بگید((استغفرالله ربی و اتوب و الیه ))در وسط باکسی حرف نزنید اگر اذان صبح شد قطع کن نمازت رابخوان بدون صحبت کردن دوباره ادامه ذکر رو بگو احتمالا تا ظهر طول میکشد شما کاری جز خواندن این ذکر نکن مگر برای نماز صبح و یا قضای حاجت و تجدید وضو باکسی صحبت نکن و نگو برای چه ذکر میگی و فقط ذکر رو بگو تا تمام شود.اگر باحالت تضرع باشد بهتراست
بعداز اتمام آن به چنان سروری خواهید رسید که همگی رشک برند (((بشر ط اینکه اعتقاد کامل داشتی باشی))
هشدار جدی:این ذکر مانند داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج اقا لطفا مثل بعضی ها راهنمای کردین دستور دادن اعمالو انجام بدن برای خوب شدن بیماری هم دسوری بگید مه حتما انشاللهاز بیماری جسمی نجات پیدا کنم انشالله اجرتون باخدا دستوری که نتیجه اش را زود ببینم به لطف خدا
پاسخ:آیات و احادیث زیر را با گلاب و زعفران پر رنگ بر روی ظرف چینی سفید بدون گل و…… بنویسید و با آب معدنی بشورید و میل نمایید .

عن علیّ بن مُوسَی الرّضا، عن مُوسی بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن محمد بن علی، عن علی بن الحسین، عن الحسین بن علی، عن علی بن ابیطالب، عن النّبیّ، عن جبرائیل، عن اسرافیل، عن میکائیل، عن اللّوح، عن القلم قال: قال اللّه عزّوجلّ “وِلایَه عَلِیِّ بنِ اَبیطالِبٍ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی”
سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ
سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ
سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِیمَ
سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
سَلَامٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ
سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ
سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا
یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکُم مَّوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ
قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُوْلَئِکَ یُنَادَوْنَ مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ

اگر علت بیماری شما سحر و جادو ویا جن. زندگی نباشد ان شالله حتما شفا حاصل میشوید تا یک هفته ادامه بدید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

حاج آقا برای اینکه از أین همه گناه پاک بشم چکنم دیگه بشما هم که درد دل میکنم شما هم مارو رد میکنی و جواب نمیدی ما که راه بدی نمیخوایم در گذشته بد کردیم و حالا که ندامت و پشیمانی کرده ام میخوام به او نزدیک شوم به او که فرمود تورا برای خودم آفریده ام جان مولا سفارشی بفرمایید که چکار کنم به تو که مهربان ترین مهربانانانست نزدیک شوم و از گناهانم توبه درست و نصوح کنم حال أین شما که بی شک برای تحصیل نفس جوانان و رضای خدا در تلاش هستید این حقیر را یک موعظه ای یک گوش زدی بفرمایید که چکنم
شما هم مثل برادرم نگذارید به در خانه دیگری کشیده بشیم
ممنونم ارادتمند شما
یاکریم العفو یا عظیم العفو

پاسخ:علت پاسخ ندادن بنده این است که چندین مرتبه به سئوالات این چنینی پاسخ دادم و واقعا تکراریست
اما شما و همه ی کسانی که خواستار توبه و معنویت هستند
اولانماز توبه ی روز یک شنبه را بخوانند((کیفیت آن در اینترنت هست))بعد از توبه به سجده برید و انقدر استغفار کنید که پاهایتان به تنگ بیاد که لذت گناه ازبین برود
بعدازآن هر روز بعد از نماز مغرب عشا دعای یستشیر را بخوانید((در مفاتیح هست))
شبها ساعت ۱۲شب دورکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوانید بعد بخوابید هر روزی که نتوانستید بخوانید صبح آن روز کفاره ی قضای نماز شب بدهید
صبح ها بعد ازنماز صببح دعای عهد را بخوانید و پنجشنبه ها دعای کمیل فراموش نشود
بعد از مدتی واقعا نور معنویت را در زندگی خود احساس میکنید

التماس دعا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

استاد مزمل،به دلیل بیماری نتونستم به کارم ادامه بدم،و الان با خانمم که درکاربیمه هستند ،کار بیمه ای رو انجام میدم،با توجه به اینکه مردم هنوز بیمه و خدماتش رو نمیشناسند،مشکلاتی زیادی در کار ما وجود داره،مثلا قرار داد میبندند و بعدبهم میزنند،
و مشکلاتی از این دسته،از اونجا که تمام تلاشمون رو داریم میکنیم،گاهی خسته میشیم از این روند،حاج آقا کمکمون کنید،آیا راهی یا دعا و نمازی برای گشایش کارمون و رزق و روزی وجود داره برامون،ممنون میشم اکر کمکمون کنید

پاسخ: شما و همسرتان هرشب ساعت ۱۲شب دورکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوانید
بعد ازآن با خدا عهد کنید که ازین پس هر چقدر درامد داشتید یک دهم آن((ده درصد))آن را به عنوان ذکات یاصدقه به فقرا بدهید.مثلا اگر درامدتان ماهی صدتومان بود ده تومن آن را بدید
بعداز آن یکسال بعد زندگیتان از لحاظ مالی و معنوی ازین رو به آن رو میشود
نیاز به هیچ طلسم و یا دعا و نماز خاصی هم نیست
اگر روزی نمازشبتان به قضا رفت کفاره بدهید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام میشه لطف کنید بگید چه کارهای میشه کرد تا سحرو جادو به آدم و زندگی آدم تاثیر نذاره؟

پاسخ:نماز شب بخوانید و بعد از نماز شب آیه ی سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَانًا فَلَا یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغَالِبُونَ را بخوانید
هرصبح بعد از نماز صبح آیات ۶۰قاف را بخوانید هنگام خروج از منزل آیت الکرسی و ۴قل بخوانید
بجای گوش دادن به موسیقی های انکرالاصوات مدام ترتیل زیبای قرآن را گوش دهید

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام و وقت بخیر
سوال بنده من باب ازدواجه
خانواده من تماما موافق ،و خانواده دختر هم همینطور الا یک نفر و آن هم پدر
چکنم تا دل پدرشون به صراط مستقیم هدایت بشه؟

پاسخ:بعد از نمازهای یومیه ۲۹۸مرتبه بدون وقفه و باحضور قلب و بدون نگاه به اطراف ذکر شریف الرحمن را به نیت نرم شدن قلب پدر دختر تکرار کنید
شرط موفق شدن اعتقاد کامل است نه امتحان

هشدار جدی:این ذکر مانند داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
من خانمی۳۸ساله هستم کار شب و روزم شده عجزولابه ۱۷ساله ازدواج کردم ولی نتونستیم بچه دار بشیم هرکاری از دکتر تا دعانویس و…انجام دادیم ولی بی فایده بود من زندگی و شوهرمو خیلی دوست دارم به خدا دیگه از نگاه های مردم خسته شدم
شما قبلا بررسی کردید و فرمودید هیچ مشکلی و سحر و…..هم ندارم.پس چکارکنم تورا به چادر حضرت زهرا قسم میدم منو کمک کنید هرچی هم پول بخواید پرداخت میکنم فقط نتیجه بگیرم.

پاسخ:خواهرمن اولا هیچ نیازی به پول نیست هیچ نیازی هم به دعانویس و طلسم و….نیست که آخرتی جزتباهی ندارد.
این کاری که بنده عرض میکنم موبه موبا اعتقاد کامل ((نه برای امتحان انجام بدید))بنده قول میدهم شما همان سال فرزند داربشید

با همسرتان به مشهد سفر کنید هتل یا اقامتگاهتان از حرم کمی دورباشد(((بعدازغسل زیارت و….))نیمه شب شرعی از محل اقامت تا حرم را پیاده برید باکسی حرف نزنید جز ذکر خدا قبل رسیدن به حرم به اولین فقیری که رسیدید و دید مبلغی صدقه بدهید بعد از زیارت هردوتایتان بصورت جداگانه سعی کنید نزدیک ضریح مطهر نماز حاجت بخوانید وبعداز نماز حاجت ۱۰۰مرتبه بگید یاامام رضا تورابجان جوادت قسم میدهم بعداز ۱۰۰مرتبه که تمام شد طلب فرزند کنید و نذر کنید اگر فرزند دارشدید وپسر بود نام او را جواد بنامید و اگر دختر شد نامش را معصومه بگذارید بعد از خارج شدن از حرم دوباره اولین فقیری که دید مبلغی به او کمک کنید
درهمان سال به اذن خدا و فضل و کرم آقا علی بن موسی الرضا شما صاحب فرزند خواهید شد
فقط با اعتقاد کامل انجام دهید نه برای امتحان

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

باسلام خدمت حاج اقا.حاج اقا همسرم کارمند یکی از ادارات بود که در کار خود خیلی دقیق ومرتب بود ودر جایی بود که میتوانست دزدیهای زیادی انجام دهد ولی همیشه ما به مال حلال اعتقاد داشتیم وداریم به خاطر همین صادق بودن از طرف رییس اداره خیلی اذیت شد تا اینکه ما برای دو روز رفتیم مسافرت وقتی برگشتیم حکم اخراج روی میز بود بدون هیچ دلیلی الان نزدیک یک ساله که هر چقدر شکایت میکنیم هم رییس اشنا داره حق ما را ضایع میکند هر دک در خانه عصبی هستیم بعد از هشت سال کار بدون هیچ دلیلی اخراج شدن خیلی سخته.البته که خدا روزی دهندس ولی ابرو که بدون دلیل بره دهن مروم رو نمیشه بست میخام ببینم جادو طلسمی در کار نیس یا اصلا امیدی هس برگرده سر کارش یانه؟؟ممنون از لطفتون

پاسخ:باسلام این مورد هیچ نیازی به بررسی و….ندارد
بیخودی ذهن خود را درگیر این این مسائل نکنید
جهت رفع این مشکل به شماتوصیه میکنم نماز سیف القاطع رابخوانید ((شما و همسرتان))
طریقه نماز سیف القاطع
در رکعت اول بعد از سوره حمد ‌٬ سوره انعام را از اول تا اخر بخوانید و دوباره از اول سوره تا آیه ۹۳ بخوانید و سپس به رکوع بروید در رکعت دوم بعد از حمد ایندفعه از آیه ۹۴ تا اخر سوره انعام را بخواید بعد از اتمام نماز هزار بار صلوات فرستاده و حاجت خود را ازخدا طلب کنید

نکته :

این نماز را هم میشود در حالت نشسته و هم به نیابت از هر کسی خواند.

اگر سوره انعام را حفظ نیستید میتوانید کتاب را باز کرده و در حالی که ایستاده هستید از روی کتاب بخوانید و یا اگر نمیتوانید ایات سوره را از زمین خوب ببینید کتاب را در دست بگیرید و بعد از حمد از روی کتاب بخوانید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام.حاج آقاقبلا هم پیام دادم اما جوابماندادید.خواهش میکنم این بارجوابمابدید…من زیاددلهره واضطراب دارم.همیشه نگرانم وتودلم آشوبه.نمیدونم بایدچکارکنم.دکترهم رفتم فایده نداشته.شماربگیدخواهش میکنم جواب بدید.

پاسخ:روزی یک صد و دو مرتبه آیه ی
وَلَسوفَ یُعطیکَ رَبُکَ فَتَرضی
به نیت رفع غم و اندوه بخوانید
در هنگام ختم روبه قبله باطهارت و اعتقاد و آرام آرام بخوانید در وسطش باکسی حرف نزنیدو اطراف را نگاه نکنید.

هشدار جدی:این ذکر مانند
داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
من بچه ام ۵روزه بیخودی تب کرده هرچی دکتر میرم بی فایدهست
تورو خدا اگر راهی سراغ دارید بما بفرمایید

پاسخ:سوره ی حمد را باطهارت و اعتقاد قلبی و لباس پاکیزه ۴۰بار بر یک کاسه آب بخوانید و فوت کنید و بر شخصِ تب دار بپاشید تب ایشان ان شالله زایل میشود به اذن الله
این ختم در کتاب خواص الایات ص ۳۲ از امام صادق منقول است

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاجی من یه مشکل دارم شاید خرافات باشه ولی واقعا خسته شدم
من و بچه هام بشدت به چشم زخم حساسیم یعنی کسی اگر کسی یه تعریف از ما میکنه ما دیگه تایه هفته بیمار و….میشیم
چکار کنیم که از چشم زخم در امان باشیم

پاسخ:سلام علیکم جهت دفع چشم زخم دستورات زیادی وارد شده از بزرگان
ولی بهترینش این است که مرحوم سیدبن طاووس رحمت الله فرمودند هنگام رویت. هلال اول ماه رو به ماه کرده در هلال ماه نگاه کنید و ۷بار سوره حمد رابخوانید تا از چشم زخم درآن ماه مصون بمانید
التماس دعا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

اثر نکردن ختوم و اذکار
بعضی از برادران و خواهران گلایه دارند که چرا ما برای فلان حاجتمان هرچی ختم و ذکر از کتب معروف و اینترنت میگیرم بی فایداست نکند این ها همه خرافات باشد؟؟؟
عزیزان قبلا بارها و بارها عرض کرده ام که خداوند می فرماید (((اسمُهُ دوا وذِکرُه ُ شِفا )))ذکر وختم مانند داروست برای درمان بیماری
خب آیاشما برای درمان بیماری خود با مراجعه به یک کتاب نسخه برای خودتان میگیرید؟
آیا هروقت بیمار شدید با سرچ در اینترنت دارو میگیرید یا به پزشک مراجعه میکنید که اول معاینه شوید بعد داروی مناسب خودتان تجویز شود
برادران و خواهران همانطور که تجویز یک دارو برای بیمار توسط پزشک صورت میگیرد تجویز ذکر هم باید توسط یک استادِ صاحب ذکر صورت بگیرد
همانطور که هربیمار ((حتی اگر چند نفر یک بیماری واحد هم داشته باشند))داروی خاص خود را دارد هرفرد هم ذکرِ خاصِ خود را دارد
به همین جهت است که هرشخصی که به حقیر مراجعه میکند و میگوید فلان مشکل را دارم و…..بنده همیشه عرض میکنم باید بررسی بشود اما وقتی ذکرهم توسط استاد تجویز شد جهت اجابت شرایط ذیل حتما باید رعایت شود :
قصد قربه الی الله ((برای رضای خدا باشد.
حاجت شرعی باشد.
قبل از شروع به ختم و ذکر حتما مبلغی صدقه بدهید.
باجامه ی پاک و معطر و طهارت کامل باشید.
روبه قبله در مکانی آرام باشد و آرام آرام ذکر بگوید نه اینکه درحین آشپزی دستگاه صلوات شمار بگیرد و ذکر کند.
قبل از شروع به ذکر دو رکعت نماز حاجت بخواند یا دو رکعت نماز بخواند و ثوابش رابه ۱۴معصوم هدیه کند.
هنگام ذکر گفتن به اطراف نگاه نکند باحضور قلب بخواند و در وسطش باکسی حرف نزد.
تعدادی که استاد به او داده رعایت کند.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

ذکر جهت کسب نتیجه ی بهتر سعی کند در اماکنی مانند مسجد یا حرم امامان و یاامامزاده ها بخواند که موثرتراست.
ذکر و یا ختم را با اعتقاد کامل انجام دهد و اعتقاد کامل داشته باشد که نتیجه خواهدگرفت نه اینکه برای امتحان بخواند و یا شیطان او را سست کند.
در ایام ختم حتما حتما از انجام گناه خود داری کند و قبل شروع ختم یا ذکر از گناهان خود توبه کند
:اگر قبل از اتمام ختم حاجت گرفت ختم را قطع نکند بلکه کامل کند.وبعد از گرفتن حاجت حتما سجده شکر کند.
:مهم ترین مطلب اینکه کسی از ذکر و ختم شما خبر نداشته باشد یعنی فقط بین خودتان و خدایتان باشد
نزد کسی باز گو نکنید که مثلا بنده برای رزق و روزی ام دارم فلان ختم را میگیرم باید کاملا مخفی از دیگران باشد

درپایان از همه ی برادران و خواهران محترم التماس دعای خیر دارم

این مطلب اولین بار توسط این حقیر منتشر شده انتشار آن بدون درج لینک و منبع شرعاحرام و خلاف مرضی حق تعالی است.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج آقاخسته نباشید بنگاهی ازما چهارده میلیون نگه داشته شش ملیون داد گفت خونه اجاره کنید بقیش روهم میدم ماخونه اجاره کردیم بعدچندروزی که رفتیم پولمون وبگیریم بنگاهی جمع کرده رفته حالا دسته مون به جایی بندنیست رسید داریم ولی خودش نیست خواهش میکنم راهنمایی کنید که چهدعایی بخونم تاپیداش کنیم یاخواهشا استخاره کنید ببینیدمیتونیم پولمون وبگیریم داریم دیوونه میشیم خواهشا عاجزانه تقاضا میکنم راهی نشونمون بدید باتشکر

پاسخ:اول روزه بگیرید و از بوی بد دوری کنید بوی خوش استعمال کنید و روز دوشنبه و شب سه شنبه پیش از طلوع آفتاب این آیه((اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَهِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ)))را بر پارچه ای سبز بنویسید وبه گلاب وزعفران وعود وعنبر بخور کنید وآن پارچه را در حقه ای نهاده وسرش را بپوشانید ((چنانکه نور آفتاب و ماه به آن نرسد))شب چهارشنبه بعدازنماز عشا که بخواب میروید یا شخص ِ بنگاه دار را همراه با جا و مکانش درخواب می بینید یا اینکه شخصی نورانی را در خواب می بینید که از او هرچه میخواهید بپرسید جواب میدهد
ولی اگر درآن شب حاصل نشود روز پنجشنبه روزه بگیرید ودر شب جمعه به همان دستور عمل کنید که ان شالله به مراد خوددمیرسید
التماس دعا

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

مقاله ای پیرامون کم شدن رزق و روزی

خیلی از عزیزانِ خواهر و بردار عضو کانال و…
از کم شدن رزق و روزی خود گلایه دارد و از حقیر طلب دستور افزایش رزق و روزی دارند
باید خدمت این عزیزان عرض کنم اگر شما در اینترنت دعا و یا ذکر رزق روزی سرچ کنید با بی نهایت ذکر و دعا و نماز رزق مواجه میشوید که باید بلاشک بدانید با قاطعیت تمام میگویم همه ی آن دعا بی اثر و من دراوردی است
عزیزان برای حل شدن مشکل رزق و روزی باید اول موانع آنرا برداریم سپس سراغ ذکر و….برویم
اما موانع چیست؟
موانع یعنی مواردی که به خودی خود باعث قطع شدن و کم شدن رزق روزی فرد میشود
اما ابتدا به آن موارد اشاره ای خواهیم کرد
مهمترین دلیل و مانع اول ترک نماز اول وقت است وبعد ازآن این موارد
اول:ادرار کردن در حمام
دوم:گرفتن ناخن درشب
سوم:جویدن ناخن با دست و انداختن آن در خانه

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

چهارم:وجود و رفت آمد زنِ و مرد جنب شده وباقی ماندن برجنابت
پنجم:دیدن فیلم های مستهجن(با دیدن و پخش فیلم مستهجن موکلین رزق و روزی حلال در آن منزل می روند وبسیار جدی است)
ششم:خود ارضایی_ شرب خمر_ زنا _چشم خیزی
اما دلایلی دیگری هم هست که بسیار حایز اهمیت است
اول چشم زخم یکی از مهم ترین دلایل است
دوم :سحر و جادو و طلسم(البته سحر و جادو طلسم باهم فرق میکنند ولی خیلی وقتها از دلایل کم شدن روزی همین است)
خب پس برای رفع مشکل روزی ابتدا باید این موارد بررسی شود ومشخص شود کدام یک ازین موارد است وبعداز شناسایی اول مورد برطرف شود دوم دعای روزی باتوجه طالع و طبع هر فرد برای او تجویز شود

ارادتمند حسین مزمل

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام حاج اقا دستمون دیگه به هیچجا بند نیست برادرمو سپردیم به خدا فقط برای کنترلشو هدایتش ب راه راست توکل کردیم به خدا دوستانی داره که هر کاری ازشون بر میاد تو جیبش یبار مواد پیدا کردیم و گفت مال خودم نیست امانته و دیگه بعد از اون هیچی ندیدم ولی بد خلقه هر روز حتی شده دو ساعت میره بیرون و ما اینو میدونیم ک بالاخره پسر بچس و نمیتونیم زندونیش کنیم ولی چون میدونیم دوستای خوبی نداره و هر از گاهی بوی دوو میده ک میگه پیش اتیش بودم هر چند روز یبار مشروب میخوره خیلی دستمون بنده خیلی نمیتونیم دنبالش بریم ببینیم کجا میره برادر بزرگترم ک ۱۹سالشه اهل ورزشو سعی میکنه جذبش کنه سمت خودش ولی اونم دانشجو فقط یکی دوروز در هفته خونس خلاصه داریم تحملش میکنیم و تو دلمون خالیه دلمون خوش نیست همش در ترس و اضطرابیم ذکری آیه ای چیزی که طلب کنیم از خدا آروم شه از دوستاش دور شه سمت این چیزا نره زندگیمونو سیاه کرده و خیلی ازش میترسیم

پاسخ:مادرشان به حرم یک امامزاده بروند و این ذکر را هزارمرتبه تکرار کنند
(((اللهم غَیر سوُ حال ِ فلان بن فلانه بِحُسنِ حالک بحق محمد و آل محمد))
بجای فلان به فلانه اسم پسر و مادرش را ببرد
تذکر :حتما شرایط ختم ذکر که در کانال عرض کردیم را رعایت کند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
اینجانب وضع مالی خوبی داشتم ولی مدتیست در آستانه ی ورشکستگی هستم
وحقیقتا بشدت گرفتارم تنهاراه نجاتم اینه یک ملکی دارم اون رو بفروشم ولی هرکار میکنم بفروش نمیره مشتری نمیاد
چکار کنم ملکم بفروش بره؟

پاسخ:هر روز ۷مرتبه سوره ی زلزال رابخواند واز نزدیک و دور به آنجابدمد.واگر با ۷مرتبه نشد تا۷۰مرتبه ادامه دهید
همچنین آیه ذیل را با ریگ بر دیوارهای ملک بنویسید
(((رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا )))

هشدار جدی:این ذکر مانند
داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
در پی موضوعی که برای دوستمون تو کانال اتفاق افتاده برای من هم همین اتفاق افتاده است
ما برای جهیزیه نیاز داریم خانه ای بفروشیم ولی مشتری نمیا د (البته یک بار مشتتری اومد که قصد کلاهبردای داشت و با شکایت و اینا خونه رو پس گرفتیم)
حالا از شما برای به فروش رفتن خانه و تهیه پول کافی برای جهیزیه میخاهم راهی بگویید.باتشکر فراوان و طلب خیر ا خداوند برای شما.

پاسخ: سوره طلاق را بخواند بر آب باران، آخر هر صفحه بر آن آب بدمد و آن آب را جلوی مکانی که می خواهد بفروشد بریزد.
وبعد هفت تا پول را نذر هفت تا سید موسوی بکند.
هشدار جدی:این ذکر مانند
داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام برادر. جمعه تون مهدوی. یه چندماهی هست که دستم به کارنمیره و به شدت بیحال و تنبل و کسلم. هیچ امیدی به زندگی ندارم و قسطامم از پس اندازم میدم. ذکری هست ک حالمو خوب کنه و مث قبل فعالم کنه بتونم کارکنم. صنایع دستی انجتم میدم

پاسخ:از یک شب جمعه((پنجشنه شبی که فرداش جمعه است))شروع کنید بین نمازمغرب و عشا دعای کمیل را بخوانید و ۷شب ادامه دهید
وهمچنین در طول روز تسبیحات حضرت زهرا ((سلام الله علیها))را زیاد بخوانید و مداومت کنید

هشدار جدی:این ذکر مانند
داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام خدا خیرتان بدهد من برای امتحان کنکور ارشد چند سالی است سر در گم هستم یه ذکر یا دعایی واسه تقویت حافظه و سر وسامان گرفتن بفرمایید

پاسخ:دستور زیر انجام دهید بسیار بسیار نافع است و خود حقیر و سایر دوستانم مدتهاست ازآن استفاده میکنیم
مقداری عسل طبیعی و پودر کندر و کنجد را باهم ترکیب کرده و صبح ها ناشتا میل نمایید.
آیه ی مبارکه ذیل را ۴۱مرتبه بر انجیر خشک بخوانید و روزی چند دانه میل کنید
(((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)))

توجه:این یک دستور عام است و هرکس که مایل است هوش و حافظه اش ازدیاد یابد این دستور بسیار نافع است

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

وظایف ما در مقابل خوابهایمان:

می دانیم که بطور کلی تعابیر خوابها از دوحالت خارج نیست :
یا تعبیر خوب دارد ___یاتعبیربد

اگر خواب تعبیر خوب داشت برما اعمال ذیل لازمست تا تعبیر یابد ان شالله
۱ ـ خدا را بر آن سپاس گوید.
۲ ـ آن را فرخنده و مبارک شمارد.
۳ ـ آن را برای هر کس که دوستش دارد باز گوید، نه کسانی که دوستشان ندارد.
لکن درصورتیکه خواب تعبیر بد داشت اعمال ذیل جهت دفع بلا و عدم تعبیرانجام گیرد ان شالله
۱ ـ پناه بردن به خدا از شر آن.
۲ ـ برای دور کردن شیطان سه بار آب دهانش را به طرف چپ بیاندازد.
۳ ـ پناه بردن به خدا از شر شیطان.
۴ ـ تغییر دادن جهتی که بر آن خوابیده است به امید اینکه حالش به احسن حال تغییر کند.
۵ ـ خواندن دو رکعت نماز یا بیشتر تا قلبش آرامش پیدا کند و از خدا بخواهد که از شرّ این خواب مصونش دارد.
۶ ـ آن را برای هیچ کس بازگو نکند، و اگر مجبور شد آن را فقط برای شخصی عالمی یا ناصحی تعریف کند.
۷_دادن صدقه

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام برادر
تشکر میکنم ازشمابخاطر این مطالب مفید
بنده جانباز جنگ تحمیلی هستم((از داشتن پای چپ محرومم))هیچ دلبستگی به این دنیاندارم و راضی ام به رضای خدا فقط همیشه آرزو داشتم با هم رزمانم شهید شوم آرزوی شهادت دارم هیچ وقت دوس نداشتم درمنزل بمیرم دوسدارم اگرهم مردم اجرشهید داشته باشم و بادوستان شهیدم باشم آیا راهی هست؟؟
پاسخ:سلام علیکم بماصبرتم اولا خداوند شما را اجر دهد
دوما امام صادق ((علیه السلام))فرمودند هرکس سوره ی الرحمان را بخواند و در هر مرتبه که میگوید ((فبای الاربکماتکذبان))بعدش بگوید ((لابِشَیءِِ من آلاء رِبِّ أُکَذِّب)))اگر درشب بخوابد ودرآن شب بمیرد شهیده مرده واگر در روز بخواند و درآن روز بمیرد شهید مرده است.
به این ختم حتما عمل کنید
بحارالانوار ;ج۹۲;ص ۳۰۶;ح ۲

افزایش رزق

روزانه بنده چندین پیام مبنی بر درخواست دعا و ذکرجهت افزایش رزق و روزی حلال دارم
برادران و خواهران عزیز باسرچ در اینترنت باهزاران دعا و ذکر مختلف جهت افزایش روزی مواجه خواهیدشد که هیچ کدامشان هم اثر ندارد.
عزیزان برای افزایش روزی و کسب ثروت حلال و صاحب ملک شدن صاحب عزت شدن عزیز شدن و صاحب پست و مقام شدن هم هیچ عمل و ذکری مجرب تر وبهتر از خواندن نماز شب نیست
اما غیراز نماز شب یک عمل دیگر هم هست که خودِ حقیر سالهاست ازآن استفاده میکنم آن هم به این صورت است از شبِ جمعه((پنج شنبه شب)) شروع کند بین نماز مغرب و عشا دعای کمیل را بخواند و تا شب جمعه ی بعدی ادامه دهد
که بسیار مجرب و موثراست.
((اگر علت قطعی یا کم شدن روزی سحر و یا جادو وطلسم نباشد این دو عمل مجرب ترین عمل است))
سلام

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

آیا دعا یا دستور العملی اومده که آدم توحیدش قوی بشه؟
ممنون
پاسخ:حقیر در ماه محرم امسال که خدمت یکی از علماو عارفان بالله بودم((از ذکرنامشان معذورم))سئوالی از ایشان کردم که چکار کنیم که ترک گناه کنیم؟چه کنیم دلمان باخداباشد؟چه کنم توحید و عقیده ی توحیدیم قوی تربشه و…
ایشان فرمودند دراین عصر غیبت جهت مصون بدون از جمیع فتنه ها و گناه و تقویت عقیده شیعیان حتمابعدازنماز صبح دعای عهد را بخوانند و تا۴۰صبح ادامه دهند موجب ترک گناه و صافی و دل و…..میشود
وبسیار بسیار براین امر تاکید داشتند .
سلام حاج آقا روزتون بخیر وخوشی
مدت چهارده یا پانزده ساله که از بیماری چشمی رنج میبرم تا مرز نابینایی هم رفتم ولی با لطف خدا وعنایت ائمه سال ۸۷ با عمل چشمم بینایی برگردونده شدعلت بیماری مشخص نیست مدام تحت نظر دکتر هستم تنها مدتی که خبری از بیماری نبود از اسفند ۹۴ الی دوهفته پیش به علت بارداری
ولی الان اومده سراغم نذر ونیاز زیادی کردم مدام ذکر میگم اهل رعایت هستم نماز حجاب وووو
ولی به علت بیماری از گرفتن روزه معذور شدم
ولی نمیدونم چرا جواب نمیگیرم توفیق زیارت قبر حضرت زینب کربلا مکه هم با توجه بیماری نصیبم شد.
درسته که حکمت خداست ولی الان دیگه کم آوردم
سه تا بچه دارم .
با توجه به اینکه پیامای شمارو میخونم میخواستم بدونم راه درمانی برای من هست؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:به نیت شفای چشمتان ۱۲هزار مرتبه در یک مجلس ذکر زیر را تکرار کنید(((بارعایت شرایط ذکر)) واگر نتوانستید ۱۲۰نوبت بخوانید
((اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ )))

هشدار جدی:این ذکر مانند
داروست((من اسمه دوا و ذکره شفا))و هرکسی ذکر مخصوص خود را دارداین نسخه فقط برای شما تجویز شده و خواهشا افراد غیر بدون مشورت انجام ندهند که نه تنها جواب نمیگیرند بلکه امکان دارد نتیجه عکس هم بدهد پس خواهشا دقت کنید.

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

ختمی مجرب جهت جلب محبت

خیلی از زن و شوهران پیام میدهند وضمن اینکه از بد اخلاقی های همسرشان گلایه دارند درخواست ختمی جهت جلب محبت ایشان را میکنند
ختم ذیل جهت جلب محبت و همچنین آشتی زن و شوهر بسیار مجرب است و بارها تجربه شده است
جهت مسخر کردن و نرم کردن قلب مطلوب ختم سوره توحید بصورتی خاص:
برای این ختم ابتدا روز جمعه غسل کند و دو رکعت نماز حاجت بجای آورد و به نیت مطلوب صلوات فرستد و شروع کند به خواندن آن. تا هفت روز، روزی ۲۴۶ مرتبه سوره توحید را بخواند و هر روز در خاتمه، آخرین سوره را اینچنین بخواند:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ قُل هُوَ اللهُ احَدُ (یاجَبرَئیلُ) اللهُ الصَّمَدُ (یامیکائیلُ) لَم یَلِد وَ لَم یُولَد (یااسرافیلُ) وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً احَدٌ (یادَردائیلُ اجیبُونی وَلَیِّن قَلبَ فُلانِ بنِ فُلانِ (نام مطلوب) لی وَ سَخَّرهُ بِحَقِ کُن فَیَکُونُ) و روز آخر ۲۴۹ بار که جمعا ۱۷۲۵ بار شود.

ان شاء الله قلب مطلوب نرم و مسخر شود.

کتاب هزار و یک ختم صفحه ۵۹ ختم ۵۴

تذکرات جدی
اولا:این ختم چون قرآنی است به هیچ وجه در امر حرام نه تنها پاسخ نمیدهد بلکه دقیقابرعکس عمل میکند.فقط در امرحلال
دوما:این ختم درصورتی که رابطه ی زن و شوهر در اثر سحر و یا جادو و طلسم ویا چشم زخم شکراب نشده باشد بسیار مجرب است و همه ی خواهران و برادران(((البته فقط در امر حلال)))می توانند از آن استفاده نمایند

التماس دعای خیر

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام ببخشید سوال داشتم اینکه وقتی ما ذکر می گویم چه واکنشی در کاینات ایجاد میشه چه جوری که باگفتن ذکر یا دعا یاختم حاجت زودتر داده میشه چه اتفاقی می افتد فرشته ها چه نقشی دارن وقتی انسان ساده از خدا حاجتی بخواد چرا زود داده نمیشه این نمونه سوالا رومیشه توضیح بدید سوال خیلی هاست اجرتون باخدا

پاسخ: سلام علیکم
احسنت بشما بخاطر سئوال پر محتوا و زیبایتان.
باید بگویم که هر حرفی از حروف ابجد یک فرشته ی موکل دارد.هراسمی از اسما الله هم موکلی دارد هر سوره از قرآن هم موکلی یا موکلانی دارد
واصلا تمام کارهای کائنات توسط همین موکلین (((البته با اذن وتحت فرمانروایی خالق یکتا))انجام میگیرد و هر موکل هم وظیفه ی خاصی دارد.بعضی مسئول رزق و روزی هستند بعضی مسئول محافظت بعضی مسئول نزول باران بعضی مسئول ثبت احوالات و……
حال وقتی یک ما یک ذکر را البته تحت شرایط خاص خودش و رعایت اصول ذکر و طبق نظر و اذن یک استادِ عالم
ختم میکنیم موکل یا موکلین آن اسم برما نزول خواهند کرد و ((( درصورت اذن خداوند))) مارا اجابت میکنند.
البته بازهم تاکید میکنم درصورتی که واقعا تعداد و شرایطی را که یک استاد واقعی تجویز میکند رعایت شود.
بعنوان مثال ما اگر تحت شرایط و بطریق خاصی((ازبیان آن شرایط در اینجا معذورم))سوره ی فیل را ختم کنیم
موکلین سوره ی فیل واقعا بر ما ظاهر میشوند والبته کار موکلین سوره ی فیل فقط افزایش روزی حلال و کسب ثروت حلال است و بعد از نازل شدن برشخص ثروت و رزق فراوان به او عطا خواهند کرد.
یا سوره ی توحید را باز با شرایط خاصِ خودش ختم شود موکیلن آن برشخص ظاهر میشوند و هر حاجت شرعی از مال وعلم و…..باشد را به شخص عنایت میکنند
یا موکلین یکی از سوره ها هم ((ازبیان نام سوره معذورم)) اگر با شرایط خودش ختم شود نازل خواهند شد و فقط کارشان نزول باران است و اگر حتی دربیابان خشک بدون ابر هم باشد باران نازل میکنند.
البته وصد البته درصورتی که خداوند متعال بخواهد.چرا که همه وهمه تحت فرمان او هستیم.
این است ذکر گفتن و ختم کردن واقعی
نه اینکه هرکس بلند شده ادعا ذکر میکند و یا دراینترنت نوشته فلان ذکر برای فلان حاجت که هیچ هم اثر ندارد بلکه دربیشتر مواقع اثر منفی و برعکس هم دارند

التماس دعای خیر

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
من جوانی هستم بشدت روی مذهب تعصبی متاسفانه چون مذهبی هستم و جایی کار میکنم که حتی رئیسش هیچ بویی از خدا نبردن
هر روز علیه من اقدام میکنند الانم برام پاپوش درست کردن که کلا منو کله پا کنن بخدای محمد من هیچ جرمی ندارم جزاینکه فقط مذهبی ام بدشون ازمن میاد
یه راه حلی جلوی پای من بزارید شراینها دفع بشه

پاسخ:سلام برشما
جهت دفع شر دشمنانتان و نابودی آنها هر روز صبح بعد از نماز صبح ۷مرتبه دعای زیر را بخوانید و تصویر آنهارا در ذهنتان مجسم کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
(اللّهُمَّ شَتِت شَملَهُم وفَرِّق جَمعَهُم وَقَلِّب تَدبیرَهُم وخَرِّب بَنیناهُم وبَدِّل اَحوالَهُم وقَرِّب اَجالَهُم وَقَطِّع اَعمارَهُم وَاَشغَلهُم بِاَبَدناهُم وخُذهُم اَخَذَ عزیز مقتدر یاقهار یاقهار یاقهار یاجبار یاجبار یاجبار)

تذکر:این نفرین بسیار قویه پس اگر به ناحق انجام بدهید بلاشک بخودتان برخواهد گشت

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

سلام
استاد بنده خانمم خیلی بداخلاقه و اصلا ازمن حرف شنوی نداره دیگه خون بدلم کرده
یک ختمی نیست که ازمن حرف شنوی داشته باشه؟
پاسخ:هرکس با ایمان سوره ی مبارکه ی ((تحریم ))رابه نیت زن سلیطه وبداخلاق با نیت خالص و توجه بخدا و معنی آن بخواند;رام و مطیع می گردد.

خواص الایات قرآن کریم ص۱۷۸

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

انواع.نیروهای ماورالطبیعه

حتما این پست رامطالعه فرمایید
خیلی از عزیزان پیام میدهند و راجع به تفاوت سحرو طلسم و…می پرسند.
حقیر توضیح خواهم داد.
تمام نیروهایی که در طبیعت توسط جاودگران و ساحران و اجنه تولید میشوند به ترتیب قدرت بصورت ذیل هستند:
افسون:حتما نام این واژه در افسانه ها و اشعار به گوشتان خورده است ولی افسون کاملا واقعیت است اثر افسون تا۳۰۰سال در طبیعت می ماند و بسیار قدرتمند است.به اشخاصی که به علم افسون مسلط هستند افسونگر می گویند.با افسون هرکار خیر وشری را
می توان انجام داد از کشتن تا بستن و…وتا ویران کردن یک شهر;
البته تعداد افرادی که در ایران به افسون مسلط هستند۳نفر بیش تر نیستند و همگی از علمای متعهد هستند وتاحالا خوشبختانه موردی هم از افسون زدگی۷ در شخصی مشاهد نشده

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

جادو:دومین نیرو جادو هست که از افسون قدرت کم تری دارد اثر جادو تا۲۰۰سال در طبیعت می ماند و بسیار خطرناک است باجادو هرکاری از جمله کشتن و دیوانه کردن وعاشق کردن و…می توان انجام داد به اشخاصی که بر جادو تسلط دارند جادوگر می گویند.
متاسفانه علائم جادو زدگی در بین دختران و زنان و مردان ایرانی زیاد مشاهده شده آن هم بدلیل جادوگران یهودیست که درقبال گرفتن پول دست به این کارهای کثیف میزنند و مردم را بدبخت میکنند چون جادوگر ِمسلمان به هیچ عنوان این کارهارا نمیکند و فقط از جادو برای ابطال جادو استفاده میکند ولاغیر;فراگیری جادو در اسلام کفر و گناه کبیره است.متاسفانه بیشتر جادو زدگی ها در استانهای خوزستان و لرستان و تهران و مشهد و مازندران به دلیل وجود جادوگران یهودی دیده میشود.جادو بحدی قویست که از طریق نطفه ویا از رحم مادر به فرزند نیز متولد میشود.
سحر:سومین نیرو سِحر است که بعضی به اشتباه سحر و جادو را یکی میدانند که اشتباهیست بس فاحش سحر نخستین بار توسط هاروت و ماروت به زمینی ها یاد داده شد وگناه کبیره ی هاروت و ماروت است ((درآیه ۱۰۲سوره بقره بیان شده))اثر سحر تا۷۰سال در طبیعت می ماند و ابطال سحر فقط وفقط کار یک ساحرهست شخص عادی یا دعانویسان نمی توانند سحر راباطل کنند اگر اقدام کنند خودشان کشته میشوند.افرادی که مسلط به سحر هستند را ساحر می گویند و تعداد انها در ایران همش ۵نفراست.باسحرهم مثل جادو کارهای زیادی انجام میدهند مثل سحرالموت وسحرالعقد و…..سحر اگر درمان نشود موجب بدبختی و حتی مرگ شخصِ مسحور میشود و اثرش تا ۷۰سال ازبین نمیرود
طلسم:ضعیف ترین نیرو طلسم است

برای باز کردن سر کتاب آنلاین اینجا کلیک کنید

که اثرش تا۴۰روز باقی می ماند و بعد ۴۰روز ازبین می روند و باخواندن آیات ۶۰قاف و یا ۱۰۰۰بار سوره حمد ویا غسل سوره یاسین ازبین میرود.
البته بجز بعضی از طلسم های یهودی و هندی هستند که اثر دائمی دارند واصلا باطل نمیشوند
پس متوجه شدید که به هیچ عنوان سحرو طلسم و جادو باهم یکی نیستند
برای سحرو طلسم وجادو از اجنه و شیاطین کمک گرفته میشود((گناه کبیره است))ولی افسون به کمک کواکب (((ستارگان)))سبعه صورت میگیرد.
اماموضوع بسیار دردناک اینست که وبعضی اشخاص وقتی به آنها میگویند شماسحر یا جادو داری و باید باطلش کنید درجواب میگویند توکل برخدا ما نماز میخوانیم باطل میشود یا ما آیت الکرسی میخوانیم باطل میشود این اشتباهیست بسی فاحش مواکیل سحر و جادو بحدی قویند که فقط یک ساحر ویا راقی می تواند آن را باطل کند که کاریست خیلی تخصصی
چشم زخم:چشم زخم را حقیر در آخر ذکر کردم اما جالب است بدانید ازهمه قوی تر است حضرت شمس الشموس امیر مومنان علی علیه السلام روحی فداک فرمودند چشم زخم نیرویی ده ها برابر قوی تر از افسون دارد.
همچنین امام شیعیان حضرت صادق علیه السلام فرمودند:چیزی که می تواند سر نوشت انسان را تغییر دهد و مرگ و میر آدمی را به جلو اندازد چشم زخم است
حال به قدرت چشم زخم پی بردید؟؟؟
متاسفانه بعضی از عوام چشم زخم دست کم میگیرند و تصور میکنند با اسپند دود کردن معمولی و یا نمک آتش زدن و….اثر چشم زخم از بین می رود.
و از همه درد ناک تر عده ای ساده اندیش جهت در امان ماندن از چشم زخم بخصوص برای کودکان از همان یک چشم آبی ویا سنگ آبی رنگ به گردن کودک می آویزند (((اکثر هموطنان لر و کرد )))و فکر میکنند که با این اجسام چشم زخم دفع میشود غافل ازینکه نه تنها با این اجسام آبی رنگ چشم زخمی دفع نمیشود بلکه بدتر باعث جذب جن آبی و بعضی موجودات ماورایی به کودک و خانه میشود.
درپایان از همه عزیزان التماس دعا دارم.

اخطار :نشر و کپی این مقاله بدون درج لینک و منبع شرعا حرام و خلاف مرضی حق تعالی است
https://telegram.me/Almozzammel01

منبع کانال قرآن درمانی راهنمای گرفتاران

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

4 comments

 1. سلام. حاج آقا حقیر یک مقدار استرس و اضظراب بیش از حد دارم. به همین خاطر روانم گاهی دگرگون می شود. پیش چند دعا نویس رفته و قرص نیز مصرف می کنم اما تاکنون بهبود نیافته ام. اگر می شود بنده را راهنمایی بفرمایید(اگر راهگشایی است) یا اگر آدرس یا نشانی از حاج آقا نصر بروجردی دارید برای حقیر بی زحمت ارسال کنید. ممنون از محبتتان

  ۰۹۳۵۶۰۲۵۷۲۶

  1. سلام

   «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» همانا با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد. آیه ۲۸ سوره رعد

   1. من ۳۶ ساله و ارشد هستم هیچ شغلی ندارم دنبال هرکاری رفتم تو مصاحبه هم قبول شدم آخر سر کسی دیگه امد و شغل را گرفت خانواده بسیار بدی دارم و مرا از کوچکترین نیازهای یک انسان محروم کرده یا با رفتاری بد و اکراه به من میدهند بیش از حد حسودند و خیلی وقتها مثلا با صحبت نکردن با کسی موقعیت کاری را از من دریغ میکنند مجردم و پدرم حاضر به دادن پول مثلا برای جهیزیه و ازدواج من نخواهد شد. چطور میشود شغل متناسب با مدرکم پیدا کنم. روشی قطعی برای شغل ، سپاس

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.