مراقبات شب اول ماه مبارک رجب

مراقبات شب اول ماه مبارک رجب شب شریف و یکی از چهار شبی است که اختصاص به احیا گرفتن دارد…

ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۵۴

ترسیدن در شبها چنانچه این آیه را بخواند نخواهد ترسید اگر چہ در میان جانوران بایستد عدد خواندن آیه مبارڪه…