احکام،واجب درباره حضرت زهرا«س»

احکام،واجب درباره حضرت زهرا«س» دو مـسـئله ➊براى فرد بى وضو حرام است که نام خداوند متعال را مس نماید و…

ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۴۱

بیخوابی هرڪس بدلیل بیماری یا ترس یا افکار بیخوابست سوره انبیاء نوشته و کنار رختخواب خود قرار دهد و آرام…

ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۳۷

ازدواج گشایش بخت دخترے که خواستگاریهایش بهم میخورد سوره احزاب را بنویسد در ظرفے بسته در محلے بلند از اتاق…

ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۳۴

  حل اختلافات خانوادگی به جهت حل اختلافات خانوادگی و ایجاد محبت آیه‌الکرسی به عدد ابجد کبیر اسم هر دو…